ΑΠΟ ΤΟ 2022

Το τέλος που θα φέρει έσοδα 80 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο

Τι είναι το τέλος ταφής και από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή

Το τέλος που θα φέρει έσοδα 80 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο

Το ποσό των 80 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα εισπράξει το 2022 το Δημόσιο από τους πόρους που σχετίζονται με την επιβολή του αυξημένου τέλους ταφής αστικών αποβλήτων. Με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης μέσω διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης και κατ’ επέκταση της αποτροπή της ταφής των απορριμμάτων, το σχέδιο Νόμου, που παρουσίασε, χθες, ο υπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, προβλέπει, από την 1η Ιανουαρίου 2022, την επιβολή τέλους ταφής ύψους 20 ευρώ ανά τόνο. Με το συγκεκριμένο τέλος θα επιβαρύνεται το σύνολο των αστικών αποβλήτων που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομένων και των υπολειμμάτων των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων.

Το τέλος ταφής ορίζεται σε 20 ευρώ ανά τόνο αστικών αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ ανά τόνο, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2026 ορίζεται στα 45 ευρώ και από την 1η Ιανουαρίου 2027 στα 55 ευρώ ανά τόνο, τιμή που παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη.

Τα έσοδα του τέλους ταφής τοποθετούνται μόνο για το 2022 σε 80 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Αποδίδονται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και αξιοποιούνται για ενίσχυση δράσεων πρόληψης, χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης, καθώς κι εν γένει αναβάθμισης του περιβάλλοντος. Για την κάλυψη μέρους του κόστους λειτουργίας των υποδομών ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων και για τη χρηματοδότηση έργων έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και για την ανάπτυξη-ωρίμανση νέων τεχνολογιών για την ανακύκλωση και εν γένει για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Προϋπόθεση όμως, για την άντληση των εσόδων ύψους 80 εκατ. ευρώ είναι το τέλος ταφής να καταβάλλεται. Για το σκοπό αυτό το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη καταβολής του.

Το εν λόγω τέλος καταβάλλουν οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) που έχουν ως αντικείμενο την υλοποίηση των ολοκληρωμένων σχεδίων για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) καθώς και την ορθή λειτουργία των έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Τέλη ταφής καταβάλλουν και οι ΟΤΑ Α’ βαθμού, δηλαδή οι Δήμοι.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News