BUSINESS & FINANCE

Εκκαθάριση συντάξεων: «Πτυχίο» από τον e-ΕΦΚΑ

Φωτ. Intime

Οι λογιστές και οι δικηγόροι «πιάνουν δουλειά» στην εκκαθάριση των συντάξεων, εφόσον βέβαια πιστοποιηθούν πρώτα από τον ΕΦΚΑ. Νέα υπουργική απόφαση ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την πιστοποίηση των επαγγελματιών, αλλά και την εγγραφή τους στο ειδικό μητρώο που θα δημιουργηθεί στον ΕΦΚΑ.

Τα πεδία επιμόρφωσης 

Οι επαγγελματίες, μέσω του προγράμματος που θα παρακολουθήσουν, θα μπορούν να εκδίδουν βεβαιώσεις και σχέδια συντάξεων ενώ τα πεδία στα οποία θα επιμορφωθούν θα αφορούν τα εξής: 

α. Νομοθεσία θεμελίωσης σύνταξης

β. Νομοθεσία νομιμοποίησης χρόνου ασφάλισης και χρήσης του στην απονομή σύνταξης.

γ. Υπολογισμός της σύνταξης με τους κανόνες των ν. 4387/2016 και ν. 4670/2020.

δ. Δικαιολογητικά.

ε. Ιδιαιτερότητες – Διαδικασία θεμελίωσης.

στ. Ψηφιακή απονομή σύνταξης – Διαδικασία.

ζ. Εκπαίδευση χρήσης εφαρμογών και μηχανογραφικών συστημάτων.

Κύκλοι πιστοποίησης 

Τα σεμινάρια πιστοποίησης θα χωρίζονται σε κύκλους ενώ ο ανώτατος αριθμός επαγγελματιών που θα μπορεί να συμμετέχει θα ορίζεται από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ. Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες θα μπορούν εφόσον υπάρξει η πρόσκληση από τον ΕΦΚΑ να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στις ιστοσελίδες olomeleia.gr και oe-e.gr αλλά και μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ. 

Τα σεμινάρια 

Η επιμόρφωση από τον e-ΕΦΚΑ θα διενεργείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Αμέσως μετά την εγγραφή του υποψήφιου προς πιστοποίηση επαγγελματία σε κύκλο πιστοποίησης, αυτός θα λαμβάνει ηλεκτρονικά το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό.

Οι εξετάσεις

Ο φορέας πιστοποίησης θα καταρτίζει τράπεζα ερωτημάτων. Τα ερωτήματα θα συντάσσονται με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών και, ειδικότερα, με τέσσερις πιθανές απαντήσεις για κάθε ερώτημα. Οι εξετάσεις για κάθε κύκλο πιστοποίησης θα διενεργούνται μόνο μία φορά, εξ αποστάσεως σε ημέρα και ώρα που θα  καθορίζει ο φορέας πιστοποίησης. Επιτρέπεται σε πιστοποιούμενο επαγγελματία να ζητήσει να εξετασθεί, αντί για τις εξετάσεις του κύκλου στον οποίον συμμετείχε να ζητήσει να συμμετάσχει, σε εξετάσεις άλλου κύκλου πιστοποίησης, μετά από αίτημα του που υποβάλλεται το αργότερο δύο ώρες πριν από την καθορισθείσα έναρξη των εξετάσεων. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται δύο φορές.

Πιστοποίηση

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται αυτοματοποιημένα και θα εξάγεται βαθμός αμέσως μετά τη λήξη της διάρκειας των εξετάσεων.
Θα «κόβεται» ο εξεταζόμενος, με βαθμολογία που θα υπολείπεται του 70% της μέγιστης βαθμολογίας. Επίσης, δεν θα πιστοποιούνται εξεταζόμενοι που θα λάβουν βαθμολογία κατώτερη από τη βαθμολογία που έλαβε το 75% των υπολοίπων εξεταζομένων της ίδιας εξέτασης. Οι επιτυχόντες με διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, η οποία θα εκδίδεται εντός πέντε ημερών από τη διενέργεια κάθε εξέτασης θα εγγράφονται στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών. 

Οι ποινές 

Εάν στους ελέγχους που θα διενεργεί ο ΕΦΚΑ διαπιστωθεί ότι ο πιστοποιημένος επαγγελματίας έχει εκδώσει εσφαλμένες ή ελλιπείς βεβαιώσεις που αφορούν σε τρεις τουλάχιστον ασφαλισμένους, η πιστοποίηση του θα ανακαλείται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και θα διαγράφεται από το ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών. Εάν, κατόπιν αποδοχής προσφυγής είτε του πιστοποιημένου επαγγελματία, είτε του ασφαλισμένου, προκύψει ότι δεν υπήρξε σφάλμα του πιστοποιημένου επαγγελματία, η πιστοποίηση του αποκαθίσταται αυτοδίκαια και επανεγγράφεται αμέσως εκ νέου στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών.

Εάν διαπιστωθεί ότι το σφάλμα ή οι ελλείψεις στις βεβαιώσεις που εκδίδει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο, καλείται προς παροχή εξηγήσεων από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, με κλήση που επιδίδεται τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα παροχής των εξηγήσεων. Μετά τις προφορικές ή έγγραφες εξηγήσεις ή, εάν αυτές δεν έχουν παρασχεθεί, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ θα επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο εάν εξακολουθεί να θεωρεί ότι συντρέχει δόλος ή βαρεία αμέλεια του πιστοποιημένου επαγγελματία. Το ύψος του προστίμου θα επιβάλλεται με βάση την ένταση του πταίσματος που επέδειξε ο πιστοποιημένος επαγγελματίας, την τυχόν υποτροπή του, καθώς και το ύψος των ποσών που καταβλήθηκαν ή θα μπορούσαν να καταβληθούν αχρεωστήτως.

 

Money Review