BUSINESS & FINANCE

Αλλάζει ο χάρτης της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα

Η NN γίνεται πρώτη δύναμη μετά το deal με την MetLife

Φωτ. shutterstock

Τον χάρτη της ασφαλιστικής αγοράς στη χώρα μας αλλάζει η συμφωνία του ομίλου NN για την εξαγορά της MetLife, μέσω της οποίας η θυγατρική του ολλανδικού ομίλου, αναδεικνύεται στη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία ζωής και υγείας στη χώρα.

Στην Ελλάδα, η συμφωνία θα καταστήσει την ΝΝ τη νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρία ζωής της χώρας, με μερίδιο 18% στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς και 31% στον κλάδο ζωής και υγείας . Η μεταβίβαση αποτελεί μέρος της ευρύτερης συμφωνίας του αμερικανικού ομίλου για την πώληση των δραστηριοτήτων σε Ελλάδα και Πολωνία και σηματοδοτεί την αποχώρησή του μετά από 57 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, στην οποία δραστηριοποιείται από το 1964.

Τα άλλα δύο μεγάλα deals

Πρόκειται για την τρίτη εξαγορά στον ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο μέσα σε λίγους μήνες. Έχει προηγηθεί η εξαγορά της γαλλικής AXA Ασφαλιστικής από τον ιταλικό όμιλο της Generali και η συμφωνία για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC Capital Partners. 

Ο γαλλικός όμιλος AXA αποχώρησε από την ελληνική αγορά μετά από 13 χρόνια παρουσίας της και η κίνηση ήταν μέρος της στρατηγικής απλοποίησης των δραστηριοτήτων του. Η εξαγορά της AXA Ασφαλιστικής από την Generali συνοδεύθηκε με συμφωνία σύναψης 20ετούς αποκλειστικής συνεργασίας με την Alpha Bank για την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του τραπεζικού δικτύου, ενώ αντίστοιχη συμφωνία έχει συνάψει και η Εθνική τράπεζα με το CVC Capital Partners, που ως κυρίαρχος πάροχος υπηρεσιών υγείας, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των ισχυρών του κλάδου στον τομέα της ασφάλισης υγείας.

Το νέο τοπίο

Η εξαγορά της MetLife από την NN οδηγεί σε ανακατάταξη των μεριδίων, υποσκελίζοντας την Εθνική Ασφαλιστική στη δεύτερη θέση στον κλάδο ζωής και υγείας, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020 η NN Hellas είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου με συνολικά ασφάλιστρα 470,7 εκατ. ευρώ και η θέση της αναμένεται να ενισχυθεί αθροίζοντας επιπλέον 285 εκατ. ευρώ, που είναι τα ασφάλιστρα κατά την περασμένη χρονιά της MetLife. Να σημειωθεί ότι η συνολική παραγωγή της Εθνικής Ασφαλιστικής το 2020,  ανήλθε σε 669 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 493,8 εκατ. αφορούν ασφαλίσεις ζωής και 175,2 εκατ. ευρώ ασφαλίσεις ζημιών. Τα κέρδη μετά από φόρους της NN Hellas ανήλθαν  στα 10 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ισχυρή αύξηση κατά 163% σε σχέση με το 2019. Από το 2016 η εταιρία έχει προχωρήσει σε καίριες δομικές αλλαγές και έχει επιτύχει θετικά παραγωγικά και οικονομικά μεγέθη, ενισχύοντας συνεχώς τη θέση της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Το 2020 ο όμιλος ΝΝ επένδυσε στην ελληνική αγορά 20 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής θέσης της NN Hellas. Στις Μαρτίου 2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής της Eurolife Cyprus LTD προς την NN Hellas, βάσει της σύμβασης που είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο μερών στις 21 Φεβρουαρίου 2019. Ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ratio) της Εταιρείας το 2020 ανήλθε σε 250% (έναντι 226% το 2019), υπερβαίνοντας σημαντικά του 100% το επίπεδο απαιτούμενης επάρκειας. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ολλανδικού ομίλου «η ΝΝ θα καταστεί ηγέτιδα στα ομαδικά προγράμματα υγείας και επένδυσης και θα επεκτείνει το ελκυστικό χαρτοφυλάκιο υγείας και ατυχημάτων που διαθέτει στην Ελλάδα. Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα δίκτυο με περισσότερους από 400 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, προσθέτοντας έτσι πάνω από 50% δυναμικό στο υφιστάμενο δίκτυό της. Η ΝΝ στην Ελλάδα θα εμπλουτίσει περαιτέρω τις δυνατότητες διανομής της, προσθέτοντας επιπλέον κανάλια απευθείας διανομής και μεσιτών.

Στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς εκτιμούν ότι υπό την πίεση που δημιουργούν οι διεθνείς εξελίξεις και το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, θα υπάρξουν και άλλες κινήσεις συγκέντρωσης, καθώς ο κλάδος διεθνώς ανασυγκροτείται και επανασχεδιάζει τη στρατηγική του στις τοπικές αγορές και δη στην Ευρώπη, που αντιμετωπίζει την πρόκληση και του δημογραφικού. Τα χαμηλά επιτόκια ειδικά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, παγιώνουν μια κατάσταση χαμηλών αποδόσεων στις επενδύσεις του ασφαλιστικού κλάδου, προκαλώντας ισχυρές πιέσεις στο μέτωπο της κερδοφορίας και επιταχύνουν τις εξελίξεις.

Στο επίκεντρο και ο κλάδος γενικών ασφαλίσεων 

Εκτός από τον κλάδο ζωής, στο επίκεντρο των εξελίξεων το προσεχές διάστημα θα βρεθεί ο κλάδος γενικών ασφαλίσεων, που ειδικά στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό εταιρειών και χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης. Ζητούμενο των μεγάλων ασφαλιστικών ομίλων θα αποτελέσει η απόκτηση κρίσιμης μάζας που θα επιτρέψει στον κλάδο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής, δηλαδή στις υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλλει το εποπτικό πλαίσιο του Solvency.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς, ο ασφαλιστικός κλάδος αναδεικνύεται «εντάσεως κεφαλαίου» και η επιβίωσή του – εκτός από την ανάγκη απόκτησης της κρίσιμης μάζας – προϋποθέτει τη θεσμοθέτηση κινήτρων που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησης για τις ασφαλίσεις περιουσίας, δηλαδή την ασφάλιση για καταστροφικούς κινδύνους, όπως ο σεισμός και τα φυσικά φαινόμενα. Πρόκειται για κινδύνους που θα εξελιχθούν σε μια επώδυνη καθημερινότητα για σημαντικό μέρος του πληθυσμού και η κάλυψή τους παρά το γεγονός ότι έχει τεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του ασφαλιστικού κλάδου, προϋποθέτει τη στήριξη της πολιτείας με την υιοθέτηση φοροαπαλλαγών, που θα καταστήσουν προσιτές τις σχετικές καλύψεις.

Money Review