BUSINESS & FINANCE

Τράπεζα Πειραιώς: Νέα εθελούσια – «Ψαλίδι» σε προσωπικό και δίκτυο

Τι προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο

Φωτ. AP

Ανακοινώνεται σήμερα το πρόγραμμα της νέας εθελούσιας εξόδου που προωθεί η τράπεζα Πειραιώς μέσω του οποίου επιδιώκεται η περαιτέρω μείωση του προσωπικού κατά 500 περίπου άτομα. 

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες και πέραν της άμεσης αποχώρησης δίνει και τη δυνατότητα διετούς ή τριετούς άδειας (sabbatical) με ανώτατο όριο αποζημίωσης τις 200.00 ευρώ εφόσον ο εργαζόμενος κάνει χρήση της δυνατότητας μακροχρόνιας άδειας. Για τις περιπτώσεις αυτές και εφόσον ο εργαζόμενος επιλέξει διετή άδεια, θα δικαιούται εφάπαξ το 50% του ποσού της αποζημίωσης και το 70% του μισθού του. Στην περίπτωση τριετούς άδειας, ο μηνιαίος μικτός μισθός διαμορφώνεται στο 50% των υφιστάμενων αποδοχών. Ωφελημένοι από το πρόγραμμα είναι οι εργαζόμενοι άνω των 50 ετών, οι οποίοι προβλέπεται ότι θα πάρουν τη μεγαλύτερη αποζημίωση, καθώς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (τμήμα, προϋπηρεσία, ταχύτητα αίτησης κ.ά.), το ύψος της μπορεί να ξεπεράσει τους 60 καθαρούς μισθούς. 

Η μείωση του κόστους προσωπικού αποτελεί βασικό στόχο στο πλαίσιο της μείωσης του λειτουργικού κόστους και εντάσσεται στο σχέδιο μετασχηματισμού της Τράπεζας, το οποίο περιλαμβάνει την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση και την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της. Με βάση το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του ομίλου με ορίζοντα το 2024 προβλέπεται:

• σημαντική περαιτέρω μείωση του προσωπικού στους 8.000 υπαλλήλους από 10.400 υπαλλήλους στα τέλη του 2020 σε επίπεδο ομίλου, 

• συρρίκνωση του δικτύου από τα 505 καταστήματα στα 430 και 

• μείωση του δείκτη κόστος προς έσοδα από το 53% στο 45%.

Το νέο πρόγραμμα αποτελεί το δεύτερο πρόγραμμα μείωσης προσωπικού που υλοποιεί η τράπεζα τους τελευταίους μήνες καθώς αντίστοιχο πρόγραμμα είχε «τρέξει» το Νοέμβριο και οδήγησε στη μείωση του αριθμού των υπαλλήλων κατά 1.000 περίπου άτομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του α’ τριμήνου το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης του οδήγησε και στη μείωση κατά 9% του κόστους προσωπικού, που διαμορφώθηκε στο τρίμηνο στα 97 εκατ. ευρώ έναντι 107 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης στόχος είναι να περιοριστεί περαιτέρω στα 90 εκατ. ευρώ. 

Σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2018 η μείωση του κόστους προσωπικού έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση του λειτουργικών εξόδων από 383 εκατ. ευρώ σε 225 εκατ. ευρώ στο τέλος του α’ τριμήνου του 2021. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ίδια περίοδο το κόστος προσωπικού μειώθηκε από τα 259 εκατ. ευρώ σε 97 εκατ. ευρώ στο τέλος του α’ τριμήνου του 2021 και οφείλεται μεταξύ άλλων και στη μεταφορά 1.000 περίπου υπαλλήλων στην Intrum Hellas, που συστάθηκε το 2018 για τη μείωση των κόκκινων δανείων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον σουηδικό όμιλο Intrum για την ανάθεση της διαχείρισης των κόκκινων δανείων, η τράπεζα εφάρμοσε το μοντέλο carve out, δηλαδή τη μεταφορά του προσωπικού που εργάζονταν στη διεύθυνση διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η μεταφορά ολοκληρώθηκε το δ’ τρίμηνο του 2018 και συνδυάστηκε με πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. 

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς

«Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει με ταχείς ρυθμούς το πρόγραμμα μετασχηματισμού της για να είναι πιο αποτελεσματική, πιο ψηφιακή, λιτά διαρθρωμένη και κερδοφόρα.  Στόχος του σχεδίου είναι με τη δύναμη της τεχνολογίας να εργαζόμαστε έξυπνα, να έχουμε τον πελάτη στο επίκεντρο, να αυτοματοποιήσουμε, εξορθολογίσουμε και να επιταχύνουμε διαδικασίες, διατηρώντας το προβάδισμά μας στην αγορά. 

Ανακοινώνουμε σήμερα νέο Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης (στο εξής ‘Πρόγραμμα’) παρέχοντας κίνητρα στους συναδέλφους που επιθυμούν να ακολουθήσουν νέες επαγγελματικές και προσωπικές διαδρομές.

Η Τράπεζα Πειραιώς με υπευθυνότητα σχεδίασε ένα Πρόγραμμα που προσφέρει το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος για τους εργαζόμενους, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά κριτήρια και επιχειρησιακές ανάγκες του οργανισμού, σε συνάρτηση με το στρατηγικό της πλάνο.

Ακολουθούν οι όροι του Προγράμματος:

1. Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα πραγματοποιείται από την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021.

2.  Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

Ενδιαφέρον συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή με σχέση έμμισθης εντολής, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει 3ετή συνεχόμενη προϋπηρεσία στον Όμιλο την 17η Ιουνίου 2021.

Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα εξαιρούνται ρητώς τα πρόσωπα, που κατά την 17η Ιουνίου 2021:

 • Έχουν επίπεδο ευθύνης Executive General Manager ή General Manager
 • Έχουν ρόλο Συμβούλου Διοίκησης
 • Απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης ή αμείβονται με Δελτίο
 • Παροχής Υπηρεσιών ή ανήκουν στο προσωπικό εξωτερικών συνεργατών συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της P.D.Services

Απασχολούνται στις παρακάτω Μονάδες Διοίκησης:

 • Group Risk
 • Agricultural Banking, Business Management Unit, Commercial Banking, Investment Banking, Large Corporate,
 • Structured & Shipping Finance, Wholesale Products
 • Group Technology
 • Customer Value Management
 • Transformation & Business Strategy
 • SME Credit, Corporate, Shipping & Financial Institutions Credit

Έχουν τους παρακάτω ρόλους:

 • Personal Banking Officer
 • Small Business & Professional Officer

Απασχολούνται στα ακόλουθα Καταστήματα των νησιών Αιγαίου:

Αίγινας (κωδ. 2124), Άνδρου (κωδ. 1365), Θήρας (κωδ. 1360, 2706), Ικαρίας (κωδ. 1150), Καλυμνίων (κωδ. 2719), Καρπάθου (κωδ. 1178), Κυθήρων (κωδ. 1352), Κω (κωδ. 1387, 2707), Λέσβου (κωδ. 1149, 1355, 2709, 2716), Λήμνου (κωδ. 2711), Μήλου (κωδ. 2704), Μυκόνου (κωδ. 2714), Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (κωδ. 2705), Πάρου (κωδ. 2712), Πόρου (κωδ. 1353), Ρόδου (κωδ. 1388, 1405, 2701), Σάμου (κωδ. 2708, 2715), Σπετσών (κωδ. 2140), Σύρου-Ερμούπολης (κωδ. 2710), Τήνου (κωδ. 2717), Ύδρας (κωδ. 2720), Χίου (κωδ. 1151, 1910, 2702).

Επιπρόσθετα, ρητά εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι που έχουν προβεί σε πράξεις, παραλείψεις ή έχουν επιδείξει εν γένει συμπεριφορές, που δύνανται να αποτελούν σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας/ σχέσης έμμισθης εντολής.

Οι όροι της παρούσας δεν αποτελούν δεσμευτική πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης, αλλά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Σημειώνουμε ότι η Τράπεζα/Θυγατρική/Μητρική Εταιρεία θα εξετάσει κάθε αίτηση. Παραμένει στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να την αποδεχθεί ή όχι, κατά την ελεύθερη κρίση της, καθώς επίσης και να επιλέξει την κατάλληλη στιγμή για τη λύση της εργασιακής σχέσης και σύμβασης / σχέσης έμμισθης εντολής, που συμφωνείται, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τις υπηρεσιακές και οργανωτικές της ανάγκες».

moneyreview.gr

Money Review