BUSINESS & FINANCE

Iταλικό μοντέλο στους πλειστηριασμούς – Ποιες αλλαγές ζητούν οι τράπεζες

Iταλικό μοντέλο στους πλειστηριασμούς – Ποιες αλλαγές ζητούν οι τράπεζες

Ιταλικό μοντέλο στους πλειστηριασμούς ακινήτων με αυτόματη μείωση της τιμής μετά τον πρώτο άγονο διαγωνισμό προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της βελτίωσης του συστήματος διενέργειας πλειστηριασμών. Η βελτίωση του συστήματος συζητείται στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και αποσκοπεί στην ταχύτερη διάθεση των ακινήτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-auction, έτσι ώστε να μην καταλήγουν στις τράπεζες ή τα funds μέσω των οποίων βγαίνει στον πλειστηριασμό ο κύριος όγκος των ακινήτων. 

Σήμερα προκειμένου να μειωθεί η τιμή ενός ακινήτου που βγαίνει στον πλειστηριασμό μέσω του e-auction μετά από τον πρώτο άγονο διαγωνισμό, απαιτείται αίτηση του επισπεύδοντα στο δικαστήριο, το οποίο κρίνει εάν συντρέχουν οι λόγοι για τη μείωση της τιμής. Στο νέο καθεστώς η μείωση της τιμής θα μπορεί να γίνεται αυτόματα, χωρίς δικαστική απόφαση, σύστημα που εφαρμόζεται στην Ιταλία.

Μεταξύ των αλλαγών που συζητούνται είναι επίσης η δυνατότητα αγοράς ενός ακινήτου μέσω πλειστηριασμού από πολλαπλούς αγοραστές, οι οποίοι θα μπορούν να διαθέτουν μέρος των χρημάτων που απαιτούνται για την απόκτησή του. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η διάθεση ακινήτων μεγάλης αξίας, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για επενδυτικούς κυρίως σκοπούς και για τα οποία μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον από πολλαπλούς αγοραστές και οι οποίοι με βάση το ισχύον καθεστώς δεν μπορούν να υποβάλλουν από κοινού πρόταση αγοράς. 

Ο εμπλουτισμός των στοιχείων για τα ακίνητα που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα e-auction έτσι ώστε να υπάρχει πληρέστερη εικόνα και να μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον πιθανών αγοραστών σε συνδυασμό επίσης με την υποχρέωση κάθε ακίνητο να συνοδεύεται από έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή, αλλά και φωτογραφικό υλικό που θα διευκολύνει τη διάθεσή του, περιλαμβάνονται στις προτάσεις της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναμόρφωση του συστήματος διενέργειας των πλειστηριασμών και αναμένεται να περιληφθούν στο πόρισμα που θα συνταχθεί έως τα τέλη Ιουλίου. Στόχος οι αλλαγές αυτές να αποτελέσουν τμήμα του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα ψηφιστεί στη συνέχεια από τη Βουλή και θα τελούν σε εφαρμογή από τον προσεχή Σεπτέμβριο, οπότε και ξεκινά η νέα δικαστική περίοδος. 

Οι πλειστηριασμοί ακινήτων από τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης αλλά και άλλους πιστωτές ενεργοποιούνται μετά από μια μακρά περίοδο «παγώματος» που διήρκεσε για 15 περίπου μήνες λόγω covid. Έως και τα τέλη του Ιανουαρίου του 2022 έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 4.450 πλειστηριασμοί, αλλά ο κατάλογος θα αυξάνεται τους επόμενους μήνες, καθώς οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης, επισπεύδουν τα αναγκαστικά μέτρα όσων επιχειρήσεων ή νοικοκυριών δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, κάνοντας χρήση και των μέτρων διευκόλυνσης που έχουν εφαρμόσει οι ίδιες ή το δημόσιο, όπως το πρόγραμμα Γέφυρα 1 και 2. Το πρόγραμμα επιδοτεί τις δόσεις όσων έχουν δάνεια με υποθήκη την πρώτη τους κατοικίας, αλλά και όσων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών έχουν οφειλές σε τράπεζες ή σε εταιρείες διαχείρισης και έχουν υποστεί την προηγούμενη χρονιά μείωση του εσόδων τους κατά 20% τουλάχιστον. Στα δύο προγράμματα έχουν ενταχθεί 200.000 οφειλέτες για τους οποίους το δημόσιο έχει αναλάβει την επιδότηση της δόσης τους δανείου τους για διάστημα 8-9 μηνών, ανάλογα με το αν είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο – και προϋπόθεση για την χορήγηση της επιδότησης είναι να έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους.

Εξαίρεση από τα αναγκαστικά μέτρα που αναμένεται να ενταθούν το προσεχές διάστημα για όσους δεν έχουν αναζητήσει συναινετική λύση με τους πιστωτές τους, θα αποτελέσουν τα ευάλωτα νοικοκυριά με δάνειο που έχει υποθήκη στην πρώτη τους κατοικία, για την προστασία της οποίας το υπουργείο Οικονομικών προωθεί ειδική ρύθμιση, που θα επιδοτεί τη δόση του δανείου τους, έως ότου δημιουργηθεί ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Πρόκειται για το Φορέα που προβλέπεται στο νέο πτωχευτικό νόμο και ο οποίος θα αγοράζει τα ακίνητα των ευάλωτων οφειλετών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μένουν σε αυτό έναντι ενοικίου με την προοπτική να τα επαναγοράσουν μετά από μια 12ετία, εφόσον το επιθυμούν.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News