Business & Finance Δευτέρα 31/05/2021, 10:29
BUSINESS & FINANCE

Εθνική Ασφαλιστική: Αυξημένα κέρδη το α΄τρίμηνο 

Φωτ. Intime

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε το 2021 για την Εθνική Ασφαλιστική, όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία για το α΄ τρίμηνο. Συγκεκριμένα, τα προ φόρων κέρδη της Εθνικής Ασφαλιστικής για το α’ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 44,1 εκατ. έναντι 2,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα καθαρά, μετά από φόρους κέρδη, ανήλθαν σε 34,6 εκατ., έναντι 3,4 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2020, περίοδο κατά την οποία είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω της μείωσης των επιτοκίων προεξόφλησης των ασφαλιστικών αποθεμάτων.

Αύξηση παρουσίασε και η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων έναντι του α’ τριμήνου 2020 κατά 6,3%, με τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε 185,4 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2021. Αναλυτικά, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής ανήλθαν το α’ τρίμηνο του 2021 σε 145,8 εκατ., έναντι 133,4 εκ. το α’ τρίμηνο 2020, αυξημένα κατά 9,3%, «αντικατοπτρίζοντας τη δυναμική όλων ανεξαιρέτως των Δικτύων της εταιρείας, παρά τις αντίξοες συνθήκες εργασίας και τις έντονες συνθήκες αβεβαιότητας» όπως τονίζεται στην ανακοίνωση. Αναφορικά με τους Κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 39,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2021, έναντι 41 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,4%.

Η ανοδική κίνηση της καμπύλης επιτοκίων άνευ κινδύνου κατά το α’ τρίμηνο του 2021, οδήγησε σε αποτιμητικές ζημιές στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων της εταιρείας, οι οποίες ωστόσο αντισταθμίστηκαν μερικώς από τα μετά φόρων κέρδη, με αποτέλεσμα το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά την 31.03.2021 να ανέλθει σε 1.205,5 εκατ. μειωμένο κατά 18,2 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2020 (31.12.2020: 1.223,7 εκατ.).

Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε κατά το α’ τρίμηνο του 2021 στη διάθεση του νέου της ασφαλιστικό-επενδυτικού προϊόντος εφάπαξ καταβολών Unit-Linked με την ονομασία ”Full Capital Plan”, το οποίο όπως και το αντίστοιχο προϊόν περιοδικών καταβολών (“Full Life Plan”) διατίθεται τόσο μέσω του δικτύου συνεργατών της, όσο και μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας. Εντός του έτους, επίκειται και η δημιουργία νέων προϊόντων του Κλάδου Πυρός, που θα απευθύνονται σε μικρές επιχειρήσεις κυρίως στους τομείς της εστίασης και των φαρμακείων και τα οποία αρχικά θα διατίθενται μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι στις 26 Μαρτίου 2021 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση του 90,01% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC Capital Partners’ Fund VII, έναντι ονομαστικού τιμήματος 505 ευρώ εκατ. για το 100% της εταιρείας. Μέρος του τιμήματος, μέχρι και 120 εκατ., συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέχρι το 2026. Η συμφωνία περιλαμβάνει 15ετή συμφωνία πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων ρυθμιστικών αρχών και αρχών ανταγωνισμού. Η έγκριση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δόθηκε βάσει των όρων του Πλαισίου Συνεργασίας, ενώ η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΤΕ την 21 Απριλίου 2021 ενέκρινε την συναλλαγή με ποσοστό 97,86% επί των συμμετεχόντων.

«Η διαδικασία αλλαγής μετόχου σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στην 130ετη ιστορία της εταιρείας, εν μέσω πρωτοφανών συνθηκών λόγω της πανδημίας, βρίσκει την Εθνική Ασφαλιστική με διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας της, με βελτιωμένες παραγωγικές επιδόσεις, με υγιή κεφαλαιακή βάση, με νέα προϊόντα και ευέλικτες διαδικασίες, με διαρκώς αναπτυσσόμενα δίκτυα διαμεσολάβησης, με υψηλή αναγνωρισιμότητα και βαθμό ικανοποίησης από τους ασφαλισμένους της, με συνεχείς δράσεις για την κοινωνία, τις ευπαθείς ομάδες, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό» σχολίασε ο ΟΔιευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής  Σταύρος Κωνσταντάς . Όπως σημείωσε ο ίδιος, «όλα αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν επιστέγασμα των προσπαθειών εργαζομένων και Ασφαλιστικών Δικτύων και επιτρέπουν στην Εθνική Ασφαλιστική να εισέλθει με ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη νέα σελίδα της 130χρονης πορείας της, παραμένοντας διαχρονικά πιστή στις αξίες και τους στόχους της για άμεση, πλήρη και ποιοτική κάλυψη των ασφαλισμένων της, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και αποτελώντας διαχρονικά ηγέτιδα δύναμη στον ασφαλιστικό κλάδο».

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News