ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πρόγραμμα Γέφυρα 2: Γιατί οδεύει προς παράταση

Βασική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι τα έσοδα της επιχείρησης το έτος 2020

Φωτ. unsplash

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα Γέφυρα 2, μέσω του οποίου επιδοτούνται για 8 μήνες οι δόσεις των επιχειρηματικών δανείων και οι οφειλές που έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες προς τις τράπεζες, αναμένεται να ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 9 Μαΐου και σύμφωνα με πληροφορίες θα δοθεί παράταση έως και τα τέλη του μήνα, προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος σε περισσότερες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να ενταχθούν στο πρόγραμμα. 

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία καθώς μέχρι χθες 26.000 κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαν υποβάλλει αίτημα στην Πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών ο αριθμός των δικαιούχων είναι πολλαπλάσιος. 

Το πρόγραμμα Γέφυρα 2 καλύπτει τόσο πληττόμενες επιχειρήσεις (μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών-επιτηδευματιών) που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις τους. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:

• Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.

• Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.

• Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φτάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης.

• Επιδότηση δόσης μέχρι και 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Βασική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι τα έσοδα της επιχείρησης το έτος 2020 να ήταν μειωμένα κατά τουλάχιστον 20%, συγκριτικά με το έτος 2019. Στις επιλέξιμες προς επιδότηση κατηγορίες εντάσσονται επίσης επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων και έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση ή έχουν ενταχθεί σε άλλα μέτρα στήριξης, καθώς και όσοι έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, ή έχουν εργαζόμενους που μπήκαν σε καθεστώς αναστολής εργασίας.

Η επιδότηση

Για όσες επιχειρήσεις έχουν ενήμερες οφειλές την 31η Δεκεμβρίου 2020 το μέγιστο ύψος της επιδότησης ορίζεται στα 600 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις 5.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις 15.000 ευρώ για τις μικρές και τις  50.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις με τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ. Η κρατική επιδότηση θα καλύπτει το 90% της δόσης για τους 3 πρώτους μήνες και θα μειώνεται στο 80% τους επόμενους τρεις και στο 70% τους τελευταίους δύο μήνες. 

Για όσες επιχειρήσεις έχουν δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών το μέγιστο ύψος της επιδότησης ορίζεται στα 500 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις 4.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις 12.500 ευρώ για τις μικρές και τις 40.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Η κρατική επιδότηση θα καλύπτει το 80% της δόσης για τους 3 πρώτους μήνες και θα μειώνεται στο 70% τους επόμενους τρεις και στο 60% τους τελευταίους δύο μήνες.

Για όσες επιχειρήσεις έχουν δάνεια που έχουν καταγγελθεί το ανώτατο ύψος της επιδότησης ορίζεται στα 300 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις 2.500 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις 7.500 για τις μικρές και τις 25.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Η επιδότηση θα καλύπτει το 50% της δόσης για τους τρεις πρώτους μήνες, θα μειώνεται στο 40% τους επόμενους τρεις και στο 30% τους τελευταίους δύο μήνες. 

Για όλες τις κατηγορίες υπάρχουν επίσης «κόφτες» σε σχέση με την ακίνητη περιουσία που θα πρέπει να διαθέτουν, το ύψος των καταθέσεων και το ύψος των χρηματοοικονομικών τοποθετήσεων που έχουν στην κατοχή τους. Με την υποβολή της αίτησης, οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες   αποδέχονται την άρση του τραπεζικού και του φορολογικού τους απορρήτου, προκειμένου να ελεγχθούν όλα τα στοιχεία σε σχέση με την οικονομική και περιουσιακή τους κατάσταση. 

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει λάβει αναστολή δόσεων από την Τράπεζα, δηλαδή έχει ενταχθεί σε μορατόριουμ, θα μπορεί να κάνει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα και είτε να διακόψει την αναστολή είτε να επιλέξει η κρατική επιδότηση να ξεκινήσει μετά τη λήξη της αναστολής. Η επιδότηση θα καλύπτει κάθε οφειλή ξεχωριστά, δηλαδή ο οφειλέτης θα μπορεί να κάνει πάνω από μία αίτηση ανάλογα με τις οφειλές που έχει προς τις Τράπεζες. Εφόσον όμως είναι δάνεια που δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης, το καταγγελμένο τμήμα των οφειλών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των δανείων που έχει λάβει η επιχείρηση από τις τράπεζες. Η καταγγελία του δανείου δεν θα πρέπει να έχει γίνει πριν το Δεκέμβριο του 2018.

Η διαδικασία της επιδότησης

Η διαδικασία της κρατικής επιδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε βήματα:

1. Υποβολή αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την  αίτησή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.gov.gr).

2. Έλεγχος επιλεξιμότητας: Στις υποψήφιες προς επιδότηση επιχειρήσεις θα  διενεργηθούν ηλεκτρονικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

3. Έγκριση επιδότησης: Εφόσον η επιχείρηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκδίδεται από την ΕΓΔΙΧ ηλεκτρονική Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης και κοινοποιείται ηλεκτρονικά στην επιλέξιμη επιχείρηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο οφειλέτης ειδοποιείται μέσω e-mail.

4. Ρύθμιση δανείων: Σε περίπτωση που η επιλέξιμη επιχείρηση διατηρεί μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείων της, ώστε να προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της.

5. Καταβολή επιδότησης: Το χρονικό σημείο καταβολή της επιδότησης έχει ως εξής: α) στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης, β) στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με τη συνεργαζόμενη τράπεζα  ή τον διαχειριστή δανείου της. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, η πληρωμή πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μήνα.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News