Business & Finance Τρίτη 27/04/2021, 18:24
BUSINESS & FINANCE

Τέρνα Ενεργειακή: Άλμα κερδών κατά 40% – Στόχος τα 3.000 MW εντός 5ετίας

Στα 71,8 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Σημαντικά βελτιωμένα αποδείχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2020 τα οικονομικά μεγέθη της Τέρνα Ενεργειακή, η οποία κατάφερε να αξιοποιήσει στο έπακρον την στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Κι αυτό, μάλιστα, παρά τις επιπτώσεις από την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 39,3% και διαμορφώθηκαν σε 71,8 εκατ. ευρώ, με την προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία να βελτιώνεται κατά 12,1% και να ανέρχεται σε 198,8 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, ο κύκλος εργασιών διευρύνθηκε κατά 9,7% και ενισχύθηκε στα 328,1 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά:

  • Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 273,4 εκατ. ευρώ έναντι 237,3 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένα κατά 15,2 %. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 35,9 εκατ. ευρώ, έναντι 37 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο έτος. Ο κύκλος εργασιών της κατασκευαστικής δραστηριότητας ανήλθε σε 26,7 εκ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 44,3%. Από το σύνολο του κύκλου εργασιών, τα 5,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές με πελάτες εκτός Ομίλου. Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε 13,3 εκατ. ευρώ έναντι 10,4 εκατ. ευρώ.
  • Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 194,7 εκατ. ευρώ, έναντι 182 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένη κατά 7%. Tα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκανστα 198,8 εκατ. ευρώ, έναντι 177,4 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένα κατά 12,1% σε σύγκριση με το 2019, συνεπεία κυρίως της αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 129,6 εκατ. ευρώ, έναντι 125,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,27%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 90 εκατ. ευρώ, έναντι 69,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 29,2%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 71,8 εκατ. ευρώ, έναντι 51,6 εκατ. ευρώ το 2019 αυξημένα κατά 39,3%.
  • Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (σ.σ. δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του έτους διαμορφώθηκε στα 613,0 εκατ. ευρώ έναντι 716,3 εκατ. ευρώ το 2019, κυρίως λόγω της πώλησης του αιολικού πάρκου «Mountain Air» στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, η εταιρεία προχώρησε στην πώληση του αιολικού πάρκου, ισχύος 138 MW, στην πολιτεία του IDAHO στις ΗΠΑ, στην Innergex Renewable Energy Inc. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα λειτουργικά κέρδη (US GAAP) του έργου ανήλθαν το 2019 σε 17,6 εκατ. δολάρια (ΕΒΙΤDA 2019). Από την εν λόγω πώληση προέκυψε κέρδος (IFRS) 27,5 εκατ. ευρώ.

Οι επιλογές για το Τέξας

Όσον αφορά τις συζητήσεις για την πληρωμή αυξημένων ρητρών, οι οποίες αφορούν την κακοκαιρία του Φεβρουαρίου 2021 που έπληξε τη μονάδα ΑΠΕ στο Τέξας των ΗΠΑ, η διοίκηση του Ομίλου ξεκαθάρισε τα εξής:

«Καθόλη τη διάρκεια από την έναρξη του φαινομένου και μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, συνεχίζονται με αυξανόμενη ένταση οι καθημερινές συζητήσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Hedge Providers, Tax Equity Investors, Lender) και τους νομικούς  συμβούλους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις για τον Όμιλο. Ενώ οι συζητήσεις αυτές είναι σε εξέλιξη, η Διοίκηση εξετάζει τις ακόλουθες τρεις πιθανές δράσεις:

  • προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια και έναρξη δικαστικής διαμάχης με τους Hedge Providers, σχετικά με τις τιμολογήσεις για μη παρασχεθείσα ενέργεια (“Liquidated Damages invoices”), που καλύπτουν την περίοδο από 13 έως 19 Φεβρουαρίου 2021, το συνολικό ποσό των οποίων ανήλθε σε 179 εκατ. δολάρια,
  • εύρεση κοινά αποδεκτής εμπορικής λύσης της διαφοράς με τους Hedge Providers
  • αποεπένδυση από την επένδυση στις ΗΠΑ (Class B interests), η οποία θα οδηγούσε στην αναγνώριση λογιστικής ζημιάς σε επιβάρυνση των ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων που εκτιμάται στο ύψος των 115 εκατ. δολαρίων περίπου».

Υπενθυμίζεται ότι η Τέρνα διαθέτει τρία αιολικά έργα στο Τέξας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 520MW. Και τα τρία έργα υπέστησαν περιορισμό λειτουργίας και δεν ήταν σε θέση να εισφέρουν ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο, με πιθανό ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις.

Κι αυτό, διότι η εταιρεία -προς εκπλήρωση σχετικών συμβολαίων προπώλησης ενέργειας- ενδεχομένως να υποχρεωθεί να προχωρήσει σε αγορές ενέργειας σε υψηλές τιμές, οι οποίες φθάνουν έως και τα 9.000 δολάρια/MWh.

Στόχος τα 3.000 MW

Συνολικά, μέχρι σήμερα, ο Όμιλος διαθέτει περισσότερα από 1.800 MW (σ.σ. project ΑΠΕ) σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, έχει εγκαταστήσει 728 MW στην Ελλάδα, 513 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στη νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 430 MW.

Στόχος της Τέρνα Ενεργειακή είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στη επόμενη πενταετία.                

moneyreview.gr

Money Review