BUSINESS & FINANCE

Πώς το χαρτοβασίλειο και οι ουρές μειώνονται στα ΚΕΠ

Τι φανερώνουν τα στοιχεία των πρώτων ημερών διασύνδεσης των ΚΕΠ με το Μητρώο Πολιτών

Πώς το χαρτοβασίλειο και οι ουρές μειώνονται στα ΚΕΠ

Πρόσφατη έρευνα ξένης εταιρείας για την εξοικονόμηση πόρων που μπορεί να επιφέρει η ψηφιοποίηση τοποθετούσε το κόστος ανά φύλλο χαρτιού Α4 και ανά τόνερ δυναμικότητας 2.600 σελίδων σε 0,01 ευρώ και περίπου 60 ευρώ, αντίστοιχα. Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη ανά εργατοώρα, γίνεται αντιληπτό ότι εάν για την έκδοση ενός πιστοποιητικού από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών απαιτούνται ακόμη επτά σελίδες Α4, η εξοικονόμηση είναι σημαντική. Το παράδειγμα δεν είναι υποθετικό. Υπολογίζεται ότι απαιτούνται επτά ακόμη εκτυπώσεις για την έκδοση κάποιου από τα οκτώ δημοφιλέστερα πιστοποιητικά που χορηγούν τα ΚΕΠ, αλλά και οι Δήμοι. Πρόκειται για τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης, θανάτου και για τα πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών, γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και ιθαγένειας.

Με τα πληροφοριακά συστήματα όλων των φορέων του Δημοσίου να μην έχουν ακόμη διασυνδεθεί, οι πολίτες προσκομίζουν οι ίδιοι τα πιστοποιητικά που τους ζητούνται. Λόγω, εξάλλου, του χαρτοβασιλείου του Δημοσίου, η…ειδικότητα του διεκπεραιωτή, που έχει ως αντικείμενο τη συγκέντρωση και διακίνηση των απαραίτητων εγγράφων για την πραγματοποίηση μίας συναλλαγής με μία κρατική υπηρεσία, ήταν περιζήτητη τουλάχιστον πριν την έλευση της πανδημίας, οπότε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση επιταχύνθηκε. Στόχος όμως, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η κατάργηση των πιστοποιητικών, η διασύνδεση των συστημάτων, ώστε να μην χρειάζεται οι πολίτες να προσκομίζουν οι ίδιοι τα έγγραφα που τους ζητούνται. Πρόκειται για την αρχή «μόνο άπαξ” (once only), όπου ο πολίτης καταχωρίζει τα δεδομένα σε ένα σύστημα και μετά αυτό “ενημερώνει» τα υπόλοιπα συστήματα του Δημοσίου.  Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή έγινε πριν από περισσότερο από ένα χρόνο με τη δημιουργία του gov.gr που επιτρέπει την εξασφάλιση, μέσω διαδικτύου, των αναγκαίων εγγράφων. Στην περίπτωση των οκτώ πιο περιζήτητων πιστοποιητικών τα οποία ξεκίνησαν, από τον Ιούνιο του 2020, να χορηγούνται, σταδιακά μέσω του gov.gr, η διαφορά υπήρξε εμφανής στα ΚΕΠ, όπου το 38% της κίνησης σχετιζόταν μόνο με τα συγκεκριμένα έγγραφα. Μέσα σε λίγους μήνες, το ποσοστό αυτό, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, υποχώρησε, κινείται περίπου στο 30% και βαίνει μειούμενο όσο γίνεται γνωστό ότι τα υψηλής αυτά ζήτησης πιστοποιητικά μπορούν να αποκτηθούν και διαδικτυακά.

Η διασύνδεση των ΚΕΠ

Ύστερα όμως, από τη διασύνδεση των ΚΕΠ με το Μητρώο Πολιτών, που ξεκίνησε από τις 14 Απριλίου, τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά είναι δυνατόν να εκδίδονται με μία επίσκεψη και την ίδια στιγμή. Μέχρι τότε, δηλαδή, οι ενδιαφερόμενοι (π.χ. όσοι δεν διαθέτουν διαδίκτυο, κατάλληλο εξοπλισμό κτλ.), έπρεπε να πραγματοποιήσουν δύο επισκέψεις σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, για να αιτηθούν και να παραλάβουν το ζητούμενο έγγραφο, επειδή, στο μεσοδιάστημα, έπρεπε να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία του ΚΕΠ με τον Δήμο. Αυτό, όπως εξηγούν στο moneyreview.gr, στελέχη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνιστούσε σπατάλη εργατοωρών, αλλά και περιττό δημοσιονομικό κόστος που σχετίζεται και με το…χαρτί.

Για κάθε πιστοποιητικό (εκτός των οικογενειακής κατάστασης, γέννησης και ιθαγένειας που προϋπήρχαν και αναβαθμίστηκαν) έπρεπε να εκτυπωθούν ακόμη επτά σελίδες Α4: τρεις αντιστοιχούσαν στην αίτηση, και από μία στο διαβιβαστικό, το αποδεικτικό του φαξ, το χαρτί που απέστελλε το ληξιαρχείο και το συνοδευτικό του αποδεικτικού που το ΚΕΠ αρχειοθετούσε στα φυσικά αρχεία του. Σύμφωνα με τα στοιχεία του moneyreview.gr, σε λιγότερο από μία εβδομάδα (με αφετηρία την 14η Απριλίου) εκδόθηκαν συνολικά 17.150 πιστοποιητικά, με την μερίδα του λέοντος να καταλαμβάνουν αυτά της οικογενειακής κατάστασης (12.000) και γέννησης (2.400).

Οι νέες αυτές υπηρεσίες εντάσσονται στο σχεδιασμό του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη ψηφιακή αναβάθμιση των ΚΕΠ, τα οποία διασυνδέονται με πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, όπως του eΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ), ενώ από την περασμένη Δευτέρα επιτρέπεται η έκδοση προσωρινού ΑΜΚΑ, το κλείσιμο ραντεβού για εμβολιασμό και η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού. Είναι ακόμη  δυνατή η υποβολή αίτησης-ο συνολικός αριθμός τους ξεπερνάει τις 66.300 σε λίγους μήνες λειτουργίας- προς τα ΚΕΠ για την εξασφάλιση συγκεκριμένων πιστοποιητικών, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν στην ηλεκτρονική τους θυρίδα στο gov.gr. Από τον Ιούλιο του 2020 έχει τεθεί σε λειτουργία και η εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης από τα ΚΕΠ (myKEPlive), έχοντας πραγματοποιηθεί περίπου 47.800 τέτοιου είδους ψηφιακά ραντεβού.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News