ΜΑΡΜΑΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Το 70% άγγιξε η πτώση πωλήσεων της Mermeren το 2020

Φωτ. Shutterstock

Σημαντική ήταν η επίδραση της πανδημικής κρίσης στα μεγέθη της Mermeren Kombinat, της μαρμαροβιομηχανίας με έδρα τη Βόρεια Μακεδονία, που εξαγόρασε η Μάρμαρα Παυλίδης το 2018. Ιδίως κατά την πρώτη φάση της πανδημίας, οι εξαγωγές, προς την Κίνα, μαρμάρου, του δεύτερου πιο εξαγώγιμου προϊόντος, μετά τα πετρελαιοειδή δέχτηκαν ιδιαίτερα σημαντικό πλήγμα, έχοντας υποχωρήσει σε ποσοστό άνω του 50%.

Τα μεγέθη

Του λόγου το αληθές φανερώνει η πορεία των πωλήσεων της Mermeren το 2020. Συρρικνώθηκαν δηλαδή, κατά 25,5%, στα 18,4 εκατ. ευρώ προς την Κίνα, στα 2,6 εκατ. ευρώ (-70%) προς την Ελλάδα και στα 142 χιλ. ευρώ (57,4%) στη Βόρεια Μακεδονία. Οι πωλήσεις προς την Ιταλία ελαχιστοποιήθηκαν, ενώ είχαν ανέλθει σε 135,6 χιλ. ευρώ το 2019, ενώ αυτές προς άλλες αγορές υποχώρησαν σε ποσοστό 70,5%, στα 1,7 εκατ. ευρώ.

Ως εκ τούτου, το 2020, σε σχέση με το 2019, ο τζίρος της Mermeren μειώθηκε κατά 38,8%, σε 22,1 εκατ. ευρώ από 36,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (Ebitda) υποχώρησαν σε 11 εκατ. ευρώ από 24 εκατ. ευρώ.

Το μεικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας διαμορφώθηκε στο 60,2% επί του κύκλου εργασιών, έναντι 74% κατά τη χρήση του 2019 και σε συνδυασμό με τον μικρότερο κύκλο εργασιών, σε απόλυτους αριθμούς, μειώθηκε στα 13,3 εκατ. ευρώ, έναντι 26,8 εκατ. ευρώ το 2019.

Αντίστοιχα, μειωμένα υπήρξαν τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (Ebit) που ανήλθαν σε 8,8 εκατ. ευρώ από 22,4 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη μετά από φόρους της Mermeren να διαμορφώνονται σε 8,3 εκατ. ευρώ από 20,1 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 40,8 εκατ. ευρώ έναντι 41,4 εκατ. ευρώ.

Οι εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες μειώθηκαν σε 11,4 εκατ. ευρώ από 14,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι εκροές από επενδύσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 1 εκατ. ευρώ, σε περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Η Mermeren εμφανίζει αυξημένα κατά 2,5% έξοδα διοίκησης και διάθεσης, στα 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε σε περίπου 1 εκατ. ευρώ από 1,1 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2019.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News