Business & Finance Κυριακή 11/04/2021, 07:20
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Πώς θα εξοφλήσετε τους φετινούς φόρους χωρίς να πληρώσετε ούτε ένα ευρώ

Δύο εναλλακτικές σε περισσότερους από 55.000 επαγγελματίες θα προσφέρει μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να μπορέσουν να αποπληρώσουν όλους τους φόρους του 2021 -και τον φόρο εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ αλλά και τον ΦΠΑ- χωρίς να εκταμιεύσουν ούτε ένα ευρώ. Η πρώτη εναλλακτική θα προσφερθεί σε όσους έχουν υποστεί μεγάλη μείωση εσόδων άνω του 30% μέσα στο 2020, ενώ η δεύτερη εναλλακτική θα δοθεί σε όσους έχουν λάβει επιστρεπτέες προκαταβολές μέσα στο 2020 που να υπολείπονται των παγίων δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της περυσινής χρονιάς. Όσοι πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, θα μπορούν να εκδώσουν «πιστωτικά» τα οποία θα συμψηφίζονται με τις φετινές φορολογικές υποχρεώσεις φτάνοντας στο σημείο ακόμη και να τις μηδενίσουν.

Η πρώτη εναλλακτική

Μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην μερίδα του κάθε επαγγελματία στο Taxis θα φανεί η οφειλή που έχει απέναντι στο κράτος για τα χρήματα που έχει εισπράξει μέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών. Ειδικά για τις επιστρεπτέες προκαταβολές 1,2 και 3 θα του δοθούν τρεις επιλογές:

 1. Να «κουρέψουν» το ποσό που έχουν δανειστεί μέσω των τριών πρώτων φάσεων κατά 30% ή 50% και να αποπληρώσουν το υπόλοιπο σε 60 μηνιαίες δόσεις από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά. Κούρεμα 30% δικαιούνται αυτοί που υπέστησαν μείωση εσόδων τουλάχιστον 15% μέσα στο 2020 ενώ αυτοί που έχουν υποστεί μείωση εσόδων άνω του 30%, θα δικαιούνται κούρεμα 50%.
 2. Να κουρέψουν το ποσό που τους δόθηκε (και πάλι ανάλογα με την πτώση του τζίρου) και να επιστρέψουν εφάπαξ το υπόλοιπο απολαμβάνοντας πρόσθετο κούρεμα 15% επί του επιστρεπτέου ποσού.
 3. Να μην κάνουν χρήση του δικαιώματος για κούρεμα του ποσού των επιστρεπτέων προκαταβολών 1,2 και 3 κατά 50% (υπό την προϋπόθεση ότι έχουν μείωση εσόδων 30%) αλλά να λάβουν από το κράτος ένα κουπόνι ίσο με το 35% του ποσού που έλαβαν με τις τρεις πρώτες ενισχύσεις ώστε να το συμψηφίσουν με τις μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις του 2021. Δηλαδή, αν κάποιος έχει λάβει 10.000 ευρώ με τις τρεις πρώτες επιστρεπτέες προκαταβολές και έχει μείωση εσόδων 30% μέσα στο 2020, μπορεί είτε να επιστρέψει στο κράτος 5000 ευρώ και να πληρώσει τα υπόλοιπα 5000 ευρώ σε 60 μηνιαίες δόσεις, είτε να επιστρέψει στο κράτος 4250 ευρώ τα οποία όμως θα καταβάλλει εφάπαξ μέχρι το τέλος του 2021, είτε να επιστρέψει στο κράτος 10.000 ευρώ σε 60 δόσεις αλλά να λάβει ένα «κουπόνι» 3500 ευρώ για να καλύψει τις φετινές φορολογικές του υποχρεώσεις.

Η δεύτερη εναλλακτική

Αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις μέσα στο 2020 οι οποίες είχαν επίσης μείωση εσόδων τουλάχιστον 30%. Και σε αυτές τις επιχειρήσεις, θα δοθεί ένα «κουπόνι» το οποίο θα αντιστοιχεί στο σύνολο των παγίων δαπανών της επιχείρησης μέσα στο 2020 οι οποίες όμως δεν καλύφθηκαν από τις ενισχύσεις που δόθηκαν μέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών. Το μέτρο θα αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο.

Η επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρωμή φορολογικών οφειλών και το ποσό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών.

Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος.

Οι επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής:

 • Να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.
 • Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
 • Να έχουν υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούνται.
 • Nα παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020.
 • Να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου.

Ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για:

 • παροχές σε εργαζόμενους,
 • ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων,
 • ενέργεια,
 • ύδρευση,
 • τηλεπικοινωνίες,
 • ενοίκια,
 • λοιπά λειτουργικά έξοδα, και
 • χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα.

Είναι δαπάνες που αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3.

Ως ενισχύσεις θα λαμβάνονται υπόψη οι ενισχύσεις που έλαβε η επιχείρηση μέσα στο 2020, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.

Όσον αφορά το ποσοστό της ενίσχυσης, αυτό θα προσδιοριστεί, αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%.

Παράλληλα, θα υπάρχουν και ανώτατα όρια στο ύψος της ενίσχυσης, το οποίο:

 • Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019, με ειδική μέριμνα, όμως, για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα.
 • Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.  Ο στόχος είναι, μετά τη διαδικασία αιτήσεων, τα πιστωτικά να εκδοθούν έως τα τέλη Μαΐου 2021.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News