Business & Finance Τετάρτη 7/04/2021, 17:50
BUSINESS & FINANCE

Quest: Διανέμει τριπλάσιο μέρισμα παρά την πανδημία

Στα 15,9 εκατ. ευρώ τα κέρδη του 2020

Φωτ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εκρηκτική άνοδο εμφάνισαν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Quest, επιβεβαιώνοντας το θετικό momentum των τεχνολογικών εταιρειών εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Πιο συγκεκριμένα, τα κέρδη μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές (ΕΑΤ & NCI) διαμορφώθηκαν σε 15,9 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 7,8 εκατ. ευρώ to 2019, με αποτέλεσμα να σημειώσουν άνοδο της τάξης του 102%.

Την ίδια ώρα, τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 97% σε 16,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων βελτιώθηκαν κατά 16,8% και ανήλθαν σε 35,2 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τα αποτελέσματα EBITDA (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) διαμορφώθηκαν σε 59,8 εκατ. ευρώ (+12%).

Ο συνολικός τζίρος δε, καθορίστηκε σε 721,3 εκατ. ευρώ για το 12μηνο του 2020 έναντι 600 εκατ. ευρώ το 12μηνο του 2019, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 20%.

Χαρακτηριστικό των θετικών μεγεθών είναι το γεγονός ότι έξι θυγατρικές είχαν συνεισφορά στα προ φόρων κέρδη άνω των 3 εκατ. ευρώ η κάθε μία. Υπενθυμίζεται ότι στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ανήκουν οι Quest Συμμετοχών, Ιnfo Quest, Uni Systems, iSquare, iStorm, Quest Online, Cardlink, ACS και Quest Energy.

Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου, παράλληλα, ανήλθε σε -10,2 εκατ. ευρώ (σ.σ. δάνεια μείον ταμειακών διαθέσιμων) έναντι -24,7 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 26 εκατ. ευρώ, η πλειοψηφία των οποίων στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Υπό αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση του Ονίλου αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,45 ευρώ ανά μετοχή, ή αλλιώς συνολικά 16 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Πρόκειται για ένα ποσό, το οποίο είναι τριπλάσιο του μερίσματος του 2019.

Οι επιδόσεις ανά κλάδο

Προϊόντα Πληροφορικής (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm). Κατά το δωδεκάμηνο του 2020 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+24,5%), ενώ αυξήθηκε και η προ φόρων κερδοφορία κατά 27,6% σε σχέση με το 2019. Στην περυσινή αντίστοιχη χρήση η κερδοφορία είχε επηρεαστεί θετικά κατά 1,4 εκατ. ευρώ, λόγω αντιστροφής παλαιότερων έκτακτων προβλέψεων. Συνεπώς η φετινή κερδοφορία ΕΒΤ της δραστηριότητας είναι, συγκριτικά με την περυσινή χρονιά, εξαιρετικά βελτιωμένη. Η βελτίωση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων και εν μέρει στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους λόγω επίτευξης οικονομιών κλίμακας.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems). Κατά το 2020 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+15,4%), αλλά και υπερδιπλασιασμός της προ φόρων κερδοφορίας (+113,6%), η οποία οφείλεται στη μικρότερη, σε σχέση με τα έσοδα, αύξηση των λειτουργικών εξόδων, στη συγκράτηση των χρηματοοικονομικών εξόδων και των εξόδων ταξιδίων, αλλά και στην εν γένει αποδοτικότερη λειτουργία της εταιρείας.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier). Στο δωδεκάμηνο του 2020 υπήρξε βελτίωση στις πωλήσεις (+15,8%), η οποία συνοδεύτηκε από μικρότερη αύξηση της προ φόρων κερδοφορίας (+4,7%). Η εταιρεία κατά το Β’ και Δ’ τρίμηνο του έτους (δηλαδή κατά τις περιόδους του lockdown) είχε συνολικά έκτακτες δαπάνες άνω των 2,5 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών και της μεγάλης αυξομείωσης των όγκων που δημιουργήθηκαν από το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων. Αυτές οι έκτακτες δαπάνες είχαν ισόποση επίδραση στα  αποτελέσματα της εταιρείας, με αντίστοιχη επίδραση και στα περιθώρια κέρδους. Παρόλα αυτά η εταιρεία πέτυχε μικρή βελτίωση στα κέρδη μετά φόρων. Τα κέρδη μετά φόρων του 2020 επηρεάστηκαν επίσης θετικά και κατά 1,3 εκατ. ευρώ λόγω θετικής δικαστικής έκβασης φορολογικής διεκδίκησης από παλαιότερη χρήση.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink). Κατά το 2020 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (3,6%) αλλά μείωση στην προ φόρων κερδοφορία (- 28,2%), που οφείλεται κυρίως στην ανανέωση της συμφωνίας με τις συνεργαζόμενες τράπεζες, η οποία προβλέπει εκπτώσεις τζίρου για τα έτη 2018 – 2020 και μειωμένες τιμές στη νέα πενταετή διάρκειά της (2020 – 2024) καθώς και στην επίδραση του lockdown.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy). Κατά το 2020 οι πωλήσεις της εταιρείας είναι αυξημένες κατά 36,3% και η προ φόρων κερδοφορία κατά 44% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Η σημαντική αύξηση των μεγεθών οφείλεται στην εξαγορά φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 13MW στη διάρκεια του 2019 και τις αρχές του 2020. Τα αποτελέσματα του 2020 επιβαρύνθηκαν με έκτακτο ποσό ύψους 0,54 εκατ. ευρώ λόγω επιβολής έκτακτης φορολογικής εισφοράς για την εξομάλυνση του ελλείματος του ΕΛΑΠΕ. Αξίζει να αναφερθεί ότι εντός του Δεκεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκε η εξαγορά φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,8MW, έναντι τιμήματος 3,4 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού. Με την ανωτέρω εξαγορά η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, του ενεργειακού βραχίονα του Ομίλου Quest Συμμετοχών, ανήλθε σε 28MW.

moneyreview.gr

Money Review