ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Γέφυρα II: Οι όροι, το ύψος της επιδότησης και οι «κόφτες»

Φωτ. Reuters

Αυστηρά για επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες τα δάνεια των οποίων δεν είχαν καταγγελθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου 2018, θα επιδοτήσει το δημόσιο τη δόση του δανείου προς τις τράπεζες για 8 μήνες, στο πλαίσιο του προγράμματος Γέφυρα 2. 

Η επιδότηση θα ξεκινά από το 90% της δόσης για τις συνεπείς επιχειρήσεις και θα μειώνεται έως και το 70% κατά τη διάρκεια της 8μηνης περιόδου, ενώ για όσες επιχειρήσεις είχαν δάνεια σε καθυστέρηση, η επιδότηση θα ξεκινά από το 80% και θα μειώνεται έως και το 60%. Αισθητά μειωμένη θα είναι η επιδότηση για τα επιχειρηματικά δάνεια που έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες, για τα οποία θα ξεκινά από το 50% και θα μειώνεται στο 30%.

Προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα είναι να έχουν αποδεδειγμένα παρουσιάσει μείωση του τζίρου τους ίση ή μεγαλύτερη του 20% και να έχουν ενταχθεί σε κάποιο από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid 19. Στις επιλέξιμες προς επιδότηση κατηγορίες εντάσσονται επίσης επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων και έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση ή έχουν ενταχθεί σε άλλα μέτρα στήριξης, καθώς και όσοι έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, ή έχουν εργαζόμενους που μπήκαν σε καθεστώς αναστολής εργασίας.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε χθες αργά στη Βουλή και θέτει αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για όσους είχαν δάνειο σε καθυστέρηση ή δάνειο που είχε καταγγελθεί προκειμένου ο επιχειρηματίας ή ο ελεύθερος επαγγελματίας να λάβει την κρατική επιδότηση. Βασική προϋπόθεση είναι επίσης τα δάνεια αυτά να ρυθμιστούν προηγουμένως με την Τράπεζα μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες προκειμένου να λάβουν την κρατική επιδότηση. 

Στα κριτήρια επιλεξιμότητας προκειμένου κάποιος να ενταχθεί στο πρόγραμμα, υπάρχουν «κόφτες» σε σχέση με το ύψος της ακίνητης περιουσίας, των καταθέσεων, αλλά και το ύψος της οφειλής. 

Συγκεκριμένα σε ότι αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες, δηλαδή αυτούς που δεν είχαν οφειλές σε καθυστέρηση άνω των τριών μηνών έως και τα τέλη του 2020, τα κριτήρια επιδότησης είναι τα εξής:

1. Εάν είναι ατομική επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας να μην απασχολεί προσωπικό, να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 42.000 ευρώ, οι καταθέσεις που διατηρεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ, τα λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – που έχει στην κατοχή του να είναι αξίας έως 40.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία   – μη υποθηκευμένη – που διαθέτει να μην υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ.

2. Εάν είναι πολύ μικρή επιχείρηση να απασχολεί έως 10 άτομα προσωπικό, να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ, οι καταθέσεις που διατηρεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να είναι έως  1 εκατ. ευρώ, τα λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – που έχει στην κατοχή της να είναι αξίας έως 150.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία που διαθέτει – μη υποθηκευμένη – να μην υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ.

3. Εάν είναι μικρή επιχείρηση να απασχολεί έως 50 άτομα προσωπικό, να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ, οι καταθέσεις που διατηρεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να είναι έως 5 εκατ. ευρώ, τα λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – που έχει στην κατοχή της να είναι αξίας έως 750.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία που διαθέτει – μη υποθηκευμένη – να μην υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

4. Εάν είναι μεσαία επιχείρηση να απασχολεί έως 250 άτομα προσωπικό, να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ, οι καταθέσεις που διατηρεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να είναι έως 25 εκατ. ευρώ, τα λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – που έχει στην κατοχή της να είναι αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ και η ακίνητη περιουσία που διαθέτει – μη υποθηκευμένη – να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

Η επιδότηση καλύπτει το 90% της δόσης για τους 3 πρώτους μήνες για τις ενήμερες οφειλές την 31η Δεκεμβρίου 2020 και μειώνεται στο 80% τους επόμενους τρεις και στο 70% τους τελευταίους δύο μήνες. Η συνεισφορά του δημοσίου ξεκινά από 600 ευρώ για ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και μπορεί να φτάσει έως και τις 50.000 ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους.

Για όσες επιχειρήσεις είχαν δάνεια σε καθυστέρηση έως 3 μήνες, η επιδότηση του δημοσίου καλύπτει το 80% για τους 3 πρώτους μήνες και μειώνεται στο 70% τους επόμενους τρεις και στο 60% τους τελευταίους δύο μήνες. Η συνεισφορά του δημοσίου ξεκινά από 500 ευρώ για ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και μπορεί να φτάσει έως και τις 40.000 ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους.

Για όσες επιχειρήσεις τα δάνεια των οποίων είχαν καταγγελθεί έως τα τέλη του 2018, η επιδότηση καλύπτει το 50% της δόσης για τους τρεις πρώτους μήνες, μειώνεται στο 40% τους επόμενους τρεις και στο 30% τους τελευταίους δύο μήνες.  Η συνεισφορά του δημοσίου ξεκινά από 300 ευρώ για ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και μπορεί να φτάσει έως και τις 25.000 ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους.

Money Review