Business & Finance Δευτέρα 29/03/2021, 11:51
BUSINESS & FINANCE

Ποιες κινήσεις στρατηγικής αναβάθμισης σχεδιάζει η ΕΛΤΑ Courier

«Στα σκαριά» νέες πελατοκεντρικές εφαρμογές και η ένταξη στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου

Σε βελτιωτικές κινήσεις σε ολόκληρο το φάσμα των υποδομών και της λειτουργίας της προχώρησε η ΕΛΤΑ Courier, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αύξηση ζήτησης που προέκυψε από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, αλλά και στα νέα δεδομένα της αγοράς. 

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση για την ΕΛΤΑ Courier το 2020 ήταν ένα έτος προκλήσεων, καθώς την περίοδο Απριλίου έως Νοεμβρίου 2020 η αύξηση των αντικειμένων έφτασε το 22,5%, ενώ την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 η αύξηση έφτασε το 54% σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019. Για τη διαχείριση της αυξημένης ζήτησης δρομολογήθηκε αναβάθμιση στον τομέα της Πληροφορικής. Ήδη πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο σύστημα ιχνηλάτησης (Track & Trace) ώστε να γίνει πιο λειτουργικό και ευέλικτο, με περισσότερα δεδομένα πληροφόρησης για τους πελάτες.

Παράλληλα τέθηκε σε εφαρμογή ο Πίνακας Ελέγχου (Control Dashboard) ο οποίος αποτυπώνει τους δείκτες αποδοτικότητας και παραγωγής των καταστημάτων σε θέματα παράδοσης αντικειμένων, ενώ πλέον υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής παρακολούθησης του δικτύου από την παραλαβή μέχρι την επίδοση με σκοπό να αποτυπώνονται ενδεχόμενοι χρόνοι καθυστέρησης. Με τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα τα οποία είναι πιθανόν να εμφανιστούν στο δίκτυο σε μια ενδεχόμενη κατακόρυφη αύξηση παραγγελιών.

Για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης το προσωπικό της εταιρείας ενισχύθηκε το 2020 κατά 40%, ενώ, ο τομέας ανθρωπίνου δυναμικού εφάρμοσε διαδικασίες βέλτιστης αξιοποίησης του προσωπικού, προωθώντας εξειδικευμένα στελέχη σε κρίσιμες θέσεις «διαχείρισης», ώστε να διευκολύνεται η ροή των εργασιών.

Οι στρατηγικού χαρακτήρα κινήσεις, συνεχίζονται – σύμφωνα με την εταιρεία – και μέσα στο 2021. Ήδη, η ΕΛΤΑ Courier, έχει διαμορφώσει και αναμένεται να λανσάρει στο αμέσως προσεχές διάστημα νέες πελατοκεντρικές εφαρμογές (apps) δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να έχουν πλήρη εικόνα και έλεγχο των αποστολών τους. Επιπλέον, στα άμεσα σχέδια της περιλαμβάνεται και η δυναμική της ένταξη στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αγοράς, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα επιπλέον touchpoint για τον τελικό καταναλωτή και προσφέροντας μια omnichannel εμπειρία πελάτη.

Στον τομέα υποδομών και λειτουργίας, η εταιρεία προχωρεί επίσης σε μια σειρά κινήσεων που αναβαθμίζουν τη διαχειριστική της δυνατότητα και την ταχύτητα εξυπηρέτησης. Ειδικότερα:

  • Το δίκτυο διευρύνεται συνεχώς με νέα καταστήματα πανελλαδικά, ενώ σε περιστάσεις αιχμής γίνεται χρήση του δικτύου των καταστημάτων της μητρικής ΕΛΤΑ, ως εναλλακτικών σημείων παράδοσης των αντικειμένων, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των παραληπτών.
  • Παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για την άμεση εγκατάσταση Αυτόματου Συστήματος Διαλογής.

Σημειώνεται ότι στην ίδια κατηγορία δραστηριοτήτων, η ΕΛΤΑ Courier, το τελευταίο διάστημα έθεσε σε εφαρμογή τροποποιήσεις στην παραγωγική διαδικασία (μεταξύ αυτών, την αλλαγή του τρόπου προσωρινής αποθήκευσης των αντικειμένων, την επιτάχυνση της διαδικασίας scanning, την εισαγωγή νέων reports για άμεση παρακολούθηση των αντικειμένων και την εγκατάσταση συστήματος βέλτιστης δρομολόγησης στα οχήματα). Επιπλέον, προχώρησε η επισκευή και αναμόρφωση οχημάτων για τη διαμόρφωση ενισχυτικού αποθέματος του στόλου οχημάτων και η δημιουργία εφεδρικού στόλου για έκτακτες ανάγκες.

Money Review