ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Τάξη στα ακίνητά της βάζει η Εκκλησία – Έργο 2,34 εκατ. ευρώ

Φωτ. αρχείου Intime

Σε τάξη βάζει η Εκκλησία της Ελλάδας την ακίνητη περιουσία της, εγχείρημα που απαιτεί τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών προκήρυξε διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για την πληρέστερη γεωχωρική και διοικητική τεκμηρίωση των εκκλησιαστικών ακινήτων τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρηθεί στο Υποσύστημα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (ΔΕΑΠ) που διαθέτει η Αρχιεπισκοπή και χειρίζεται η Εκκλησιαστική Οικονομική Υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΕΚΥΟ). Πρόκειται για έργο αρχικού προϋπολογισμού 2,34 εκατ. ευρώ που απευθύνεται σε μελετητικά γραφεία κι ευρύτερα εταιρείες παροχής υπηρεσιών μηχανικού. Έχει ως συμβατική διάρκεια τα δύο χρόνια, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 10η Απριλίου.

Τι αφορά

Με στόχο τη διασαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων, το έργο περιλαμβάνει την πληρέστερη γεωχωρική και διοικητική τεκμηρίωση περίπου 11.300 εγγραφών εκκλησιαστικών ιδιοκτησιών, για τα οποία έχουν εισαχθεί στη βάση δεδομένων μόνο βασικά στοιχεία, χωρίς να έχει γίνει αντιστοίχιση με τα ακίνητα που αφορούν. Τα ακίνητα αυτά ανήκουν είτε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, είτε στις ενορίες αυτής, με την ευθύνη διαχείρισης και αξιοποίησής τους να ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος (μέσω της ΕΚΥΟ). Πρόκειται, όπως αναφέρουν όσοι παρακολουθούν το έργο, για σύνθετη εργασία, μέσω της οποίας θα πρέπει, μεταξύ άλλων, επιτυχώς να αντιστοιχηθούν (σκαναρισμένα) έγγραφα με την ιδιοκτησία που αυτά αφορούν. Ο βαθμός δυσκολίας του έργου είναι ακόμη μεγαλύτερος, εάν ληφθεί υπόψη ότι σημαντικός αριθμός των εγγράφων ενδέχεται να είναι δυσανάγνωστα.

Πριν από μερικά χρόνια, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών δημιούργησε το υποσύστημα διαχείρισης εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας, όπου, ύστερα από την ψηφιοποίηση εγγράφων, δημιουργήθηκαν περίπου 13.300 καταχωρίσεις ακινήτων. Από αυτές όμως, 11.300 αντιστοιχούν σε αρχικές εγγραφές, οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο βασικά στοιχεία και οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριωθούν πληρέστερα σε επίπεδο γεωχωρικό και διοικητικό. Στη βάση δεδομένων εκκλησιαστικών ακινήτων, υπάρχουν περίπου 605 χιλ. σαρωμένα έγγραφα τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου 1,5 εκατ. σελίδες. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αντιστοιχήσει τα εν λόγω έγγραφα (που απλώς σαρώθηκαν και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων) με τις ανάλογες εγγραφές και να καταχωρήσει τα μεταδεδομένα τους (π.χ. συντεταγμένες ακινήτου).

Εκτός από την περαιτέρω επεξεργασία των ψηφιοποιημένων εγγράφων, ο ανάδοχος θα πρέπει να ψηφιοποιήσει φυσικό αρχείο 110.500 εγγράφων ή 265.000 σελίδων που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

Θα πρέπει ακόμη να επιλέξει 500 εκκλησιαστικά ακίνητα με στόχο την άμεση αξιοποίησή τους με κριτήρια τη φυσική κατάστασή τους, τη θέση τους και τις δυνητικές τους χρήσεις κτλ.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News