Business & Finance Τετάρτη 10/03/2021, 19:10
BUSINESS & FINANCE

«Άντεξε» ο τζίρος της ElvalHalcor το 2020

Οι προοπτικές για το 2021

Φωτ. intimenews

«Αντοχές» έδειξαν τα οικονομικά μεγέθη της ElvalHalcor στο 2020, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 2,028 δισ. ευρώ έναντι 2,044 δισ. ευρώ το 2019, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης, η μικρή πτώση στον τζίρο, ύψους 0,8%, οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση του όγκου πωλήσεων κατά 0,9%, με τη μεγαλύτερη πτώση να προέρχεται από την αυτοκινητοβιομηχανία και τις μεταφορές των προϊόντων αλουμινίου.

Εν μέρει, ωστόσο, αντισταθμίστηκε από την αύξηση των πωλήσεων στις βιομηχανίες συσκευασίας τροφίμων και φαρμάκων του κλάδου αλουμινίου, τομείς που αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ανθεκτικοί απέναντι στις αντίξοες συνθήκες.

Την ίδια ώρα, τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (προσαρμοσμένα EBITDA) άγγιξαν τα 136 εκατ. ευρώ έναντι 140 εκατ. ευρώ για το 2019.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη, παράλληλα, διαμορφώθηκαν σε 135 εκατ. ευρώ έναντι 145,1 εκατ. ευρώ για το 2019, καθώς το λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου διαμορφώθηκε σε ζημία 9 εκατ. ευρώ, επηρεασμένο κυρίως από την πτωτική πορεία της χρηματιστηριακής τιμής του αλουμινίου.

Από την εν λόγω πτώση επηρεάστηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία περιορίστηκαν σε 121,6 εκατ. ευρώ έναντι 137,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, με την αρνητική επίδραση των επιπλέον δαπανών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ύψους 4 εκατ. ευρώ, να αυξάνουν τη διαφορά από την περσινή επίδοση.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 29,5 εκατ. ευρώ έναντι 41,9 εκατ. ευρώ για το 2019, με την κάμψη να οφείλεται κυρίως στα μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου, τη σχετικά μικρή πτώση των όγκων πωλήσεων και τα έκτακτα έξοδα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, τέλος, διαμορφώθηκαν σε 28,5 εκατ. ευρώ ή 0,0758 ευρώ ανά μετοχή έναντι 41,3 εκατ. ευρώ ή 0,1101 ευρώ ανά μετοχή το 2019.

antexe-o-tziros-tis-elvalhalcor-to-20200

Κλάδος αλουμινίου

Για το 2020, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε κάμψη του όγκου των πωλήσεων κατά 3,5%, ενώ οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 976 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 4,9%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στους μειωμένους όγκους πωλήσεων προς τους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών που επλήγησαν από την πανδημία, αλλά και στη σημαντική υποχώρηση των πωλήσεων στις ΗΠΑ, λόγω των ανταγωνιστικών συνθηκών όπως διαμορφώθηκαν αυτές προσωρινά και υπό την απειλή επιβολής δασμών. Το a-EBITDA διαμορφώθηκε στα 86,7 εκατ. ευρώ έναντι 97,3 εκατ. ευρώ για το 2019 σημειώνοντας πτώση οδηγούμενη από τη μείωση των όγκων και τον υψηλό ανταγωνισμό που παρατηρήθηκε σε πολλούς τομείς. Για επενδύσεις δαπανήθηκαν περί τα 94,9 εκατ. ευρώ σε πάγιο εξοπλισμό, από τα οποία 83 εατκ. ευρώ για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής στις εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του α’ σταδίου του επενδυτικού προγράμματος και της έναρξης του β’ σταδίου του.

Η εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας του νέου θερμού ελάστρου ολοκληρώθηκε με μικρή καθυστέρηση οφειλόμενη στους περιορισμούς μετακινήσεων, ενώ ήδη η Εταιρία έχει ξεκινήσει το επόμενο διετές στάδιο του προγράμματος, ύψους 100 εκατ. ευρώ, με στόχο τη μεγαλύτερη αξιοποίηση της νέας παραγωγικής δυναμικότητας. Τέλος αξίζει να σημειωθεί, ότι την 02.03.2021 το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ υπολόγισε ένα τελικό περιθώριο ντάμπινγκ (final dumping margin) 0% για εισαγωγές από την ElvalHalcor. Μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, η έρευνα για τις εισαγωγές της ElvalHalcor περατώνεται χωρίς επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ (US International Trade Commission) δε θα προβεί σε έρευνα για τον καθορισμό της ζημίας αναφορικά με τις εισαγωγές από την Ελλάδα. Η απόφαση δικαιώνει τον Όμιλο και την Εταιρεία που παραμένουν προσηλωμένοι στις αρχές του δίκαιου εμπορίου, διευκολύνοντας μας παράλληλα να διατηρήσουμε την πετυχημένη παρουσία μας στην αγορά των ΗΠΑ.

Κλάδος χαλκού

Για το 2020, ο κλάδος χαλκού παρουσίασε αύξηση των όγκων κατά 4%, με τα προϊόντα έλασης χαλκού και κραμάτων να αυξάνονται με 4,3%, αλλά και τις λάμες χαλκού, και σε μικρότερο βαθμό τους σωλήνες, να αυξάνονται ποσοτικά. Αρνητική ήτανε μόνο η πορεία των πωλήσεων των ράβδων και σωλήνων κραμάτων χαλκού, λόγω της μεγαλύτερης εξάρτησής τους από αγορές που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία. Αντίθετα ο όγκος του κλάδου ενισχύθηκε και από την ενσωμάτωση των συρμάτων περιελίξεων που αντιπροσωπεύουν περί το 2% των όγκων πωλήσεων. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν οι πωλήσεις να διαμορφωθούν σε 1,053 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,4% με μικρή επίδραση και από την τιμή του χαλκού που έδειξε να διατηρεί τα επίπεδά του στις διεθνείς αγορές. Το a-EBITDA άγγιξε τα 49,3 εκατ. ευρώ έναντι 43 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος συνεχίζει να κερδίζει μερίδια σε καίριες αγορές, και μάλιστα σε περίοδο που αυτές παρουσίασαν σημαντική κάμψη, όπως αυτή της έλασης χαλκού και κραμάτων, καθώς και των σωλήνων χαλκού.

Σημαντικοί παράγοντες της επιτυχίας αυτής είναι το γεγονός ότι ο κλάδος έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που διοχετεύονται και γεωγραφικά σε πολλές αγορές, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, καθώς και το ότι έχει προβλέψει και αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάστηκαν. Αναφορικά με τις επενδύσεις, δαπανήθηκαν περί τα 22 εκατ. ευρώ για επενδύσεις, από τα οποία 10,0 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο των σωλήνων χαλκού στα Οινόφυτα, ενώ το ποσό των 11,6 εκατ. ευρώ επενδύθηκε κυρίως στην εγκατάσταση ενός ψυχρού ελάστρου στο εργοστάσιο έλασης χαλκού και κραμάτων στην Σόφια, Βουλγαρία.

Προοπτικές 2021

Αναφορικά με τον κλάδο Αλουμινίου, μετά και την ολοκλήρωση του επενδυτικού του πλάνου των 150 εκατ. ευρώ, ξεκινάει η υλοποίηση του νέου επενδυτικού προγράμματος 100 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα ψυχρό έλαστρο έξι ράουλων καθώς και μια νέα γραμμή βαφής, και έχει ως στόχο την πλήρη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.

Αναφορικά με τον κλάδο Χαλκού, θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση της στρατηγικής της συνεχούς αύξησης της αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας της έλασης χαλκού και κραμάτων, καθώς και στην αξιοποίηση των νέων παραγωγικών μονάδων της Μεταλλουργικής Ηπείρου για την παραγωγή δισκίων κερμάτων και της κοινοπραξίας στην Nedzink για την παραγωγή τιτανιούχου ψευδαργύρου, εμπλουτίζοντας το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του κλάδου.

Για το 2021, η ElvalHalcor παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε όποιες βραχυχρόνιες μεταβολές στις αγορές. Παράλληλα διατηρεί αμετάβλητη τη μακροχρόνια στρατηγική της περαιτέρω ανάπτυξης και επέκτασής της μέσω αύξησης των πωλήσεων της, τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και των μεριδίων αγοράς της σε προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των διεθνών τάσεων που απορρέουν από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενεργειακή αποδοτικότητα, τον εξηλεκτρισμό και την κυκλική οικονομία στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της μετάβασης της οικονομίας σε ένα μοντέλο ανάπτυξης πιο φιλικό στο περιβάλλον.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News