Business & Finance Τρίτη 9/03/2021, 14:31
BUSINESS & FINANCE

Η απάντηση της Εθνικής για την υπόθεση της Χαλυβουργικής

Πώς οδηγήθηκε στην απόφαση ειδικής διαχείρισης της βιομηχανίας

Η απάντηση της Εθνικής για την υπόθεση της Χαλυβουργικής

Διευκρινίσεις για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Χαλυβουργικής παρέχει η Εθνική Τράπεζα, η οποία προσφάτως υπέβαλε αίτηση υπαγωγής της -πάλαι ποτέ κραταιάς- εταιρείας σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε συνέχεια των παρακάτω δεδομένων: 

  • Η Χαλυβουργική έχει περιστείλει ουσιωδώς την παραγωγική δραστηριότητα χάλυβα σταδιακά από το 2012.
  • Το σύνολο των υποχρεώσεων της Χαλυβουργικής (συμπεριλαμβανομένων και οφειλών σε ΔΕΚΟ) ανέρχεται στο ποσό των 562 εκατ. ευρώ, με βάση τα στοιχεία Δεκεμβρίου 2018. 
  • Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της Χαλυβουργικής στην Εθνική Τράπεζα ανέρχεται στο ποσό των 344 εκατ. ευρώ (πλέον τόκων), με βάση τα στοιχεία Νοεμβρίου 2020. 
  • Η Χαλυβουργική σταμάτησε να εξυπηρετεί τις δανειακές της υποχρεώσεις στην Εθνική Τράπεζα τον Νοέμβριο του 2015 και σήμερα αποτελεί το, μακράν, μεγαλύτερο μη εξυπηρετούμενο δάνειο στον ισολογισμό της ΕΤΕ.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς της Χαλυβουργικής περί «υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων και προτάσεων αναδιάρθρωσης», η Εθνική Τράπεζα υπενθυμίζει ότι η τελική πρόταση ήταν τον Δεκέμβριο του 2017 και συνίστατο κυρίως στη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του τραπεζικού δανεισμού. Αίτημα, το οποίο -κατά την ίδια- δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό, λαμβάνοντας υπόψη τις εναλλακτικές οδούς ανάκτησης των δανειακών απαιτήσεών της.

«Μετά από στάθμιση όλων των επιλογών, η Εθνική Τράπεζα προέκρινε την επιλογή υποβολής ένδικης αίτησης για ειδική διαχείριση, η οποία πρόκειται να κριθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια» συνεχίζει η διοίκηση της τράπεζας, παραπέμποντας στην προσφυγή που υποβλήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Και εξηγεί: «Η απόφαση αυτή βασίστηκε στο  ότι η συγκεκριμένη και δοκιμασμένη επιλογή διαχείρισης μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος είναι πρόσφορη να επιφέρει το μεγαλύτερο σε παρούσες αξίες τίμημα για την τράπεζα, με βάση τις διαθέσιμες εξασφαλίσεις και τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια στην περιβαλλοντική κατάσταση του χώρου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία».

Όσον αφορά τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης, η Εθνική Τράπεζα διαβεβαιώνει ότι η «λαμβάνει χώρα υπό όρους πλειοδοτικού διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές και ως εκ τούτου η διαδικασία είναι απόλυτα διαφανής και αντικειμενική, χωρίς να αφήνει περιθώρια για χειραγώγησή της ή για την επιλογή συγκεκριμένου πλειοδότη».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΤΕ:

Σε απάντηση της από 04/03/2021 ανακοίνωσης της εταιρίας Χαλυβουργική Α.Ε. («Χαλυβουργική» ή «Εταιρία»), η Εθνική Τράπεζα προς αποκατάσταση της πραγματικότητας σημειώνει τα ακόλουθα:

⦁ Η Χαλυβουργική έχει περιστείλει ουσιωδώς την παραγωγική δραστηριότητα χάλυβα σταδιακά από το 2012.

⦁ Το σύνολο των υποχρεώσεων της Χαλυβουργικής (συμπεριλαμβανομένων και οφειλών σε ΔΕΚΟ) ανέρχεται στο ποσό των €562εκ. με στοιχεία Δεκεμβρίου 2018. 

⦁ Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της Χαλυβουργικής στην Εθνική Τράπεζα ανέρχεται στο ποσό των €344εκ. με στοιχεία Νοεμβρίου 2020, πλέον τόκων. 

⦁ Η Χαλυβουργική σταμάτησε να εξυπηρετεί τις δανειακές της υποχρεώσεις στην Εθνική Τράπεζα το Νοέμβριο του 2015 και σήμερα αποτελεί το, μακράν, μεγαλύτερο μη εξυπηρετούμενο δάνειο στον ισολογισμό της ΕΤΕ.

Έκτοτε, η Εθνική Τράπεζα, ενώ είχε το δικαίωμα καταγγελίας, εντούτοις με καλή πίστη και διάθεση και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, εξέτασε όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις. Μεταξύ άλλων, παραδειγματικά αναφέρεται η ανάθεση λεπτομερούς μελέτης του κλάδου χαλυβουργίας σε εξειδικευμένο ανεξάρτητο σύμβουλο. Η μελέτη αυτή κατέληγε, μεταξύ άλλων, στο συμπέρασμα ότι η παραγωγική δυναμικότητα χάλυβα στην Ελλάδα ήταν υπερβάλλουσα σε σχέση με τη ζήτηση. Παρ’ όλ’ αυτά, η Εθνική Τράπεζα συνέχισε τις επαφές με την Εταιρία για την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης, απέχοντας από νομικές ενέργειες, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ενδεικτικό της σημασίας που επέδειξε η Εθνική Τράπεζα για την υπόθεση της Χαλυβουργικής είναι η συμμετοχή του ίδιου του Διευθύνοντος Συμβούλου της σε σειρά συναντήσεων με τη διοίκηση της Εταιρίας, και αυτό επί σειρά ετών. 

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς της Εταιρίας περί υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων και προτάσεων αναδιάρθρωσης, αξίζει να σημειωθεί ενδεικτικά ότι η τελική πρόταση που υποβλήθηκε από την Εταιρία ήταν τον Δεκέμβριο του 2017 και συνίστατο κυρίως στη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του τραπεζικού  δανεισμού — διατηρώντας το status quo της εταιρίας –, σε ποσοστό, το οποίο η Εθνική Τράπεζα δεν μπορούσε να κάνει αποδεκτό, λαμβάνοντας υπόψη τις εναλλακτικές οδούς ανάκτησης των δανειακών απαιτήσεών της.

Μετά από στάθμιση όλων των επιλογών, λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα του χρόνου μη εξυπηρέτησης, την ανάγκη μείωσης των  μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων – όπως επιτάσσει η τραπεζική νομοθεσία και το επιχειρηματικό σχέδιο της Τράπεζας –  και με γνώμονα τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μετόχων της, η Εθνική Τράπεζα προέκρινε την επιλογή υποβολής ένδικης αίτησης για ειδική διαχείριση, η οποία πρόκειται να κριθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Εθνική Τράπεζα δεν προέβη σε επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης για μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στο  ότι η συγκεκριμένη και δοκιμασμένη επιλογή διαχείρισης μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος είναι πρόσφορη να επιφέρει το μεγαλύτερο σε παρούσες αξίες τίμημα για την τράπεζα, με βάση τις διαθέσιμες εξασφαλίσεις και τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια στην περιβαλλοντική κατάσταση του χώρου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας, διευκρινίζεται ότι η ανάδειξη πλειοδότη μέσω της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης λαμβάνει χώρα υπό όρους πλειοδοτικού διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές και ως εκ τούτου η διαδικασία είναι απόλυτα διαφανής και αντικειμενική, χωρίς να αφήνει περιθώρια για χειραγώγησή της ή για την επιλογή συγκεκριμένου πλειοδότη, όπως αναληθώς και ανακριβέστατα ισχυρίζεται η Χαλυβουργική στην ανακοίνωσή της.

Η Εθνική Τράπεζα αρνείται κατηγορηματικά τις αβάσιμες κατά τα λοιπά αιτιάσεις που της απευθύνονται και επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο περαιτέρω δικαίωμα και ενέργεια.

Η αρχική ανακοίνωση της Χαλυβουργικής:

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την αίτηση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για να θέσει την ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, η διοίκηση της εταιρείας μας επιθυμεί να γίνουν γνωστά δημοσίως τα ακόλουθα: 

1. Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ είναι η εταιρεία που όρισε τη βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα. Οι μέτοχοί της, χωρίς να έχουν λάβει οποτεδήποτε μέρισμα, έχουν εισφέρει στην επιχείρηση πάνω από 250 εκ. ευρώ από το 2003 μέχρι πρόσφατα. Ακολούθως, ουδέποτε έλαβαν κρατική επιδότηση. Σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, διατηρεί τις πλέον σύγχρονες μονάδες παραγωγής χάλυβα, οι οποίες μάλιστα βρίσκονται σε στρατηγική τοποθεσία στην Αττική όπου και απορροφάται το 60% της εγχώριας κατανάλωσης. 

2. Η παύση της δραστηριότητάς της από το 2016 οφείλεται σε συνδυασμό αντικειμενικών εξωγενών παραγόντων που δεν συσχετίζονται με την διοίκηση και τις προθέσεις των μετόχων της. Παρόλα αυτά, η εταιρεία συνέχισε να καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια κανονικά τη μισθοδοσία, υλοποίησε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με την καταβολή συνολικού ποσού €6.000.000 και τέλος, εκπληρώνει μέχρι σήμερα κανονικά τις υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. 

3. Έναντι των δανειστών της και ιδίως της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, η διοίκηση και οι φορείς της εταιρείας ήταν πάντοτε συνεργάσιμοι, υποβάλλοντας προτάσεις αναδιάρθρωσης του δανεισμού της καθώς και επιχειρηματικά σχέδια. Η ανταπόκριση από πλευράς της Τράπεζας ήταν ανύπαρκτη έως εχθρική, με πρωταγωνιστή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, Παύλο Μυλωνά. 

4. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι ο κ. Π. Μυλωνάς είχε πρόσφατα (Ιανουάριος 2020) δηλώσει στον τύπο ότι η χώρα δεν χρειάζεται την ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, σιωπώντας επιλεκτικά για τις εξίσου υπερχρεωμένες και υπολειτουργούσες εταιρείες του ανταγωνισμού. Υπό το φως των εξελίξεων, η παραπάνω δήλωση αξιολογείται πλέον διαφορετικά, αφού προδίδει προετοιμασία και σχεδιασμό που οδήγησε στην τάχα αναγκαία απόφαση της ειδικής διαχείρισης. 

5. Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ έσπευσε να καταθέσει την αίτηση για την υπαγωγή της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ σε ειδική διαχείριση, μόλις 2 μέρες πριν την κατάργηση της σχετικής διαδικασίας από τον νέο πτωχευτικό νόμο. Μάλιστα, η κατάθεση της αίτησης έγινε με προκλητικό τρόπο στις 24-2-2021, ενώ ίσχυε η απαγόρευση κατάθεσης δικογράφων που δεν συνοδεύονται από αίτημα προσωρινής διαταγής (Κ.Υ.Α. 9147/10-2-2021) λόγω του Covid-19! 

6. Όμως η διαδικασία της ειδικής διαχείρισης απευθύνεται σε εταιρείες “εν λειτουργία” που δεν υφίσταται εν προκειμένω, ενώ για να είναι αποτελεσματική για την Τράπεζα, θα πρέπει να υπάρχουν ενδιαφερόμενοι επενδυτές. Διαφορετικά, είναι μάταιη και αδιέξοδη. Ποιος είναι λοιπόν ο επενδυτής στον οποίο προσβλέπει ο κ. Μυλωνάς; Αναμένουμε με τεράστιο ενδιαφέρον την αποκάλυψη του ονόματος. Γιατί επιλέχθηκε η διαδικασία αυτή παρά το γεγονός ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου; 

7. Ήδη από το 2017, τα προβλήματα (περιβαλλοντικά, αδειών κλπ.) των εγκαταστάσεων της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ έχουν γίνει εγκαίρως γνωστά στην Τράπεζα, ενώ έχει τεθεί μεταξύ άλλων υπόψη της εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση από την οποία προκύπτει ότι με την επιλογή της ειδικής διαχείρισης χάνονται οριστικά υφιστάμενες εδώ και δεκαετίες διοικητικές άδειες για τη χρήση π.χ. των λιμενικών εγκαταστάσεων. Είναι σαφές επομένως ότι η ειδική διαχείριση όχι μόνο δεν είναι λύση, αλλά οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απόλυτη απαξίωση και καταστροφή της επιχείρησης. Γνωρίζουν, λοιπόν, τα στελέχη της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ότι το προϊόν της τυχόν ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ θα είναι ουσιωδώς χαμηλότερο από αυτό που θα εισέπραττε η Τράπεζα εάν ακολουθούσε την οδό της συναίνεσης και των συμφωνιών αναδιάρθρωσης. 

8. Και εδώ αναδεικνύεται το κρίσιμο στοιχείο που μεγενθύνει τις ευθύνες των διοικούντων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Από τον προηγούμενο χρόνο, αλλοδαπό fund τεράστιου βεληνεκούς και με ισχυρότατη παρουσία στην Ελλάδα είχε υποβάλει προσφορά στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για την απόκτηση των δανείων της προς την ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ. Εντούτοις, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ εκώφευσε και απαξίωσε καν να απαντήσει, ενώ μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε αποφασίσει την πώληση σε fund των δανείων ανταγωνιστή μας (Ελληνική Χαλυβουργία). Συνεπώς, είναι ολοφάνερο, ότι η διοίκηση της Τράπεζας, εκτελεί προδιαγεγραμμένη αποστολή σε βάρος των συμφερόντων της ίδιας και των μετόχων και προφανέστατα υπέρ συμφερόντων τρίτων. 

9. Η διοίκηση και οι φορείς της Εταιρείας μας δεν θα επιτρέψουν στην Τράπεζα να εξυπηρετήσει επιχειρηματικά συμφέροντα, παρακάμπτοντας τις υποχρεώσεις της και τις αρχές της δίκαιης μεταχείρισης των πελατών της. Θα είναι εγκληματικό αν ικανοποιηθούν οι “προτιμήσεις” και οι ιδιαίτερες σχέσεις της ηγεσίας της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News