ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΤΑ 40%

Ομόλογο ΔΕΗ: Ζητούνται επενδυτές με «πραγματικό» χρήμα

φωτ.: ΔΕΗ

Η δέσμευση για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 40% έως το 2022, σε σχέση με τα επίπεδα του 2019 (που συνοδεύεται και από «ποινή» προσαύξησης του επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης αν δεν επιτευχθεί) είναι το κύριο χαρακτηριστικό του ομολόγου με ρήτρα αειφορίας (Sustainability-Linked Bond), μέσω του οποίου η ΔΕΗ «βγήκε» στις χρηματαγορές μετά από επτά χρόνια, επιδιώκοντας να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ.

omologo-dei-zitoyntai-ependytes-me-pragmatiko-chrima0

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το επιτόκιο των 5ετούς διάρκειας τίτλων αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στην περιοχή του 4%. Μεγάλη σημασία προσδίδει η διοίκηση της Επιχείρησης στην ποιότητα των χαρτοφυλακίων που θα τοποθετηθούν στην έκδοση, καθώς ζητούμενο είναι οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές με «πραγματικό χρήμα».

Όπως προκύπτει από την παρουσίαση της ΔΕΗ προς τους υποψήφιους επενδυτές, το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν (300 εκατ. ευρώ από τα 500) θα κατευθυνθούν στην αναχρηματοδότηση -με ευνοϊκότερους όρους- υφιστάμενου δανεισμού και ειδικότερα στην αναχρηματοδότηση δυο κοινοπρακτικών δανείων που έχει συνάψει η ΔΕΗ με ελληνικές τράπεζες.  Συγκεκριμένα, 200 εκατ. ευρώ αφορούν στην εξόφληση δανείου που ωριμάζει τον Απρίλιο του 2022, ενώ 100 εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν για τη μερική αποπληρωμή κοινοπρακτικού δανείου της επιχείρησης που ωριμάζει το 2023.

183 εκατ. ευρώ προορίζονται για «γενικούς εταιρικούς σκοπούς», όρος που καλύπτει το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα της επιχείρησης που εστιάζει στον «πράσινο» μετασχηματισμό της, ενώ τα υπόλοιπα 17 εκατ. ευρώ αφορούν στην πληρωμή εξόδων και προμηθειών που σχετίζονται με την ομολογιακή έκδοση.

Το ομόλογο με ρήτρα αειφορίας της ΔΕΗ είναι το πρώτο αυτού του είδους που εκδίδεται στην Ελλάδα, «ανοίγοντας» τη συγκεκριμένη αγορά. Εχει αξιολογηθεί από την ανεξάρτητη εταιρεία Sustainalytics, που επεσήμανε στη σχετική μελέτη της ότι ο κεντρικός στόχος (Key Performance Indicator) της ΔΕΗ για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 40% (που αφορά στο σύνολο των άμεσων και έμμεσων εκπομπών όλων των θερμοηλεκτρικών της μονάδων) είναι «πολύ ισχυρός». Η Επιχείρηση δεσμεύεται να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πρόοδο προς την επίτευξη του στόχου (μέσω των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων), που κρίνεται «εφικτή», χάρη στα δυο βασικά εργαλεία που έχει ενεργοποιήσει η ΔΕΗ. Αυτά είναι η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων (το σχετικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι φέτος θα «σβήσουν τα φουγάρα» των μονάδων της Καρδιάς και της Μεγαλόπολης 3) και η παράλληλη αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην παρουσίαση, στόχος της Επιχείρησης είναι να έχει εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ της τάξης του 1,3 GW (από 150 MW) σήμερα, που συνεπάγεται αύξηση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στο 15% (από κάτω του 2% που ήταν το 2019).

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News