ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αρνητική οικονομική «πρωτιά» της Ελλάδας στα ΑμεΑ

Το 76,5% των ΑμεΑ αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες

Φωτ. unsplash

Μεγάλες οικονομικές διακρίσεις σε βάρος των πολιτών που έχουν προβλήματα αναπηρίας δείχνουν τα στοιχεία της Εurostat. Στην Ευρώπη το ποσοστό των νοικοκυριών που δυσκολεύονται πολύ να καλύψουν τις συνήθεις ανάγκες τους, αυξάνεται σημαντικά (δέκα μονάδες μεγαλύτερο κατά μέσο όρο) όταν στο νοικοκυριό υπάρχουν άτομα με κινητικά προβλήματα.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της eurostat από την έρευνα του 2019, το 26,1% των ενηλίκων στην Ε.Ε. που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας (δηλαδή έχουν περιορισμό δραστηριότητας) ζούσαν σε νοικοκυριά που ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες να ανταποκριθούν στην καθημερινές τους ανάγκες. Δηλαδή οι οικονομικοί πόροι δεν κάλυπταν τα συνήθη απαραίτητα έξοδά τους. Το αντίστοιχο ποσοστό σε νοικοκυριά με ενήλικα άτομα χωρίς αναπηρία στην Ε.Ε., είναι 16%.

Μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων με κινητικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες καταγράφονται στην Ελλάδα (76,5%), τη Βουλγαρία (65,7%), την Κροατία (49,2%) την Κύπρο (43,2%) και τη Ρουμανία (40,9%).

Στο άλλο άκρο, οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων με αναπηρία που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα σε μηνιαία βάση, είναι η Φινλανδία (9,9%), η Γερμανία (10,4%), η Σουηδία (13,1%), το Λουξεμβούργο (14,0%), η Δανία (15,8 %), η Αυστρία (16,2%), οι Κάτω Χώρες (18,2%) και η Εσθονία (19,6%).

Η ψαλίδα ανάμεσα στα οικονομικά αδύναμα νοικοκυριά που έχουν άτομα με κινητικά προβλήματα και δεν έχουν επαρκή εισοδήματα για την κάλυψη των τακτικών και αναγκαίων εξόδων και στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν μεν τις ίδιες οικονομικές δυσκολίες αλλά δεν έχουν στο σπίτι άτομα με κινητικά προβλήματα, είναι ιδιαίτερα μεγάλη στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.

Στην Ελλάδα, ωστόσο, καταγράφεται ένα από τα μικρότερα ποσοστά οικονομικής ανισότητας πανευρωπαϊκά. Σύμφωνα με την eurostat, το ποσοστό των οικονομικά αδύνατων νοικοκυριών που δυσκολεύονται πολύ στην κάλυψη των βασικών τους αναγκών αλλά δεν έχουν στο σπίτι άτομο με κινητικά προβλήματα είναι στην Ελλάδα 69% (χάσμα 7,5 μονάδων), στην Βουλγαρία 49% (χάσμα 16,7 μονάδων), στην Κροατία 30% (χάσμα 19,2 μονάδων), στην Κύπρος 35% (χάσμα 7,3 μονάδων), στη Ρουμανία 29% (χάσμα 11,9 μονάδων), στην Φινλανδία 3% (χάσμα 6,9 μονάδων), στη Γερμανία 3% (χάσμα 7,4 μονάδων), στη Σουηδία 5% (χάσμα 8,1 μονάδων), στο Λουξεμβούργο 8% (χάσμα 6 μονάδων), στη Δανία 6% (χάσμα 9,8 μονάδων), στην Αυστρία 8% (χάσμα 8,2 μονάδων), στις Κάτω χώρες 7% (χάσμα 11,2 μονάδων) και στην Εσθονία 8% (χάσμα 11,6 μονάδων).

Οι πιο ευέλικτες μορφές εργασίας που εφαρμόζονται συχνά σε εργαζόμενους με προβλήματα αναπηρίας, οι μικρότερες αμοιβές με διάφορα προσχήματα, η χαμηλή αποτελεσματικότητα των κοινωνικών δομών τού κράτους και ορισμένες δαπάνες που συνδέονται με την αντιμετώπιση των κινητικών προβλημάτων, είναι οι βασικές αιτίες για τις οικονομικές ανισότητες ανάμεσα στα νοικοκυριά.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News