Business & Finance Πέμπτη 18/02/2021, 12:23
BUSINESS & FINANCE

Ελλάκτωρ: Δεν πωλείται η Άκτωρ – Τι αναφέρει για τις χρηματοδοτικές ανάγκες

Φωτ. Shutterstock

Τα δημοσιεύματα περί πώλησης της Άκτωρ διαψεύδει κατηγορηματικά η διοίκηση της Ελλάκτωρ, η οποία παράλληλα στρέφεται εναντίον των επιχειρηματιών Δημήτρη Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη για την απόφασή τους να προσπαθήσουν να ακυρώσουν την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου της εισηγμένης.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που δημοσιεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η διοίκηση του Ομίλου διαψεύδει ρητά και κατηγορηματικά ως αναληθή, αβάσιμα και ανυπόστατα τα δημοσιεύματα περί διαπραγμάτευσης με την εταιρεία Archirodon για την πώληση της Άκτωρ.

Ταυτόχρονα, όσον αφορά τις χρηματοδοτικές ανάγκες της κατασκευαστικής εταιρείας, διαβεβαιώνει ότι «αξιολογεί με σχολαστικότητα τις υφιστάμενες ανάγκες και διερευνά με επιμέλεια όλες τις δυνατές επιλογές». «Σε εύλογο χρονικό διάστημα, η διοίκηση του Ομίλου θα ενημερώσει την επενδυτική κοινότητα σχετικά με τις παραπάνω ενέργειες» σπεύδει να προσθέσει.

Την ίδια ώρα, ειδική αναφορά κάνει και στην αγωγή της Greenhill Investments, συμφερόντων των κ.κ. Μπάκου – Καυμενάκη, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση της εκλογής του νέου διοικητικού συμβουλίου.

«H εταιρεία θα προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια που τυχόν κριθεί αναγκαία προς προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων της και θα ενημερώσει σχετικά σε κάθε περίπτωση αρμοδίως το επενδυτικό κοινό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Ιανουαρίου ενέκρινε την πρόταση του ολλανδικού fund Reggeborgh, εκλέγοντας ως πρόεδρο του Ομίλου τον Γιώργο Μυλωνογιάννη και ως διευθύνοντα σύμβουλο τον Αριστείδη Ξενόφο.

Η εξέλιξη αυτή, επί της ουσίας, σηματοδότησε το άνοιγμα μιας νέας «εποχής» για την κατασκευαστική εταιρεία, η οποία πλέον ελέγχεται από το ίδιο ολλανδικό fund, το οποίο διαθέτει το πλειοψηφικό πακέτο και στην ΓΕΚ Τέρνα.

H ανακοίνωση της εισηγμένης

Σε απάντηση των ερωτημάτων που διαλαμβάνονται στη με αρ. πρωτ. 353/16.02.2021 επιστολή της Ε.Κ., σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων του ημερήσιου εντύπου και ηλεκτρονικού τύπου, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει τo επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι:

  1. Την 11η  Φεβρουαρίου 2021 της κοινοποιήθηκε αγωγή και παρεμπίπτουσα αγωγή – προσεπίκληση της εταιρείας “GREENHILL INVESTMENTS LIMITED” συμφερόντων κ.κ. Δημητρίου Μπάκου και Ιωάννη Καυμενάκη, με την οποία ζητείται η ακύρωση της από 27-1-2021 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως προς το θέμα 4 αυτής περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η ημέρα συζήτησης των αγωγών θα προσδιοριστεί μετά την παρέλευση 115 ημερών από την κατάθεσή τους, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 237 του ΚΠολΔ. Κατά την άποψη της Διοίκησης της Εταιρείας και τα δύο ένδικα βοηθήματα είναι απαράδεκτα και προδήλως τόσο νόμω όσο και ουσία αβάσιμα. H Εταιρεία θα προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια που τυχόν κριθεί αναγκαία προς προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων της και θα ενημερώσει σχετικά σε κάθε περίπτωση αρμοδίως το επενδυτικό κοινό. Συναφώς, αναφορικά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη της πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν.3016/2002, ενώ η Επιτροπή Ελέγχου η οποία είναι ανεξάρτητη επιτροπή και αποτελείται κατά πλειοψηφία από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα τρίτον ως Πρόεδρο αυτής, διαθέτουν στο σύνολό τους τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 ως ισχύει. Τέλος η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι, τόσο κατά το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης, όσο και κατά το ν. 4548/2018 και τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεν υφίστανται για τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου θέματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν άμεσα ή έμμεσα σε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων.
  2. Ως προς την κεφαλαιακή ενίσχυση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ προκειμένου να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της ΑΚΤΩΡ, η διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί με σχολαστικότητα τις υφιστάμενες ανάγκες και διερευνά με επιμέλεια όλες τις δυνατές επιλογές. Σε εύλογο χρονικό διάστημα, η διοίκηση του Ομίλου θα ενημερώσει την επενδυτική κοινότητα σχετικά με τις παραπάνω ενέργειες.
  3. Ως προς τις εικαζόμενες διαπραγματεύσεις με την εταιρεία ARCHIRODON για την δήθεν πώληση της ΑΚΤΩΡ, η Εταιρεία διαψεύδει ρητά και κατηγορηματικά ως αναληθή, αβάσιμα και ανυπόστατα τα σχετικά δημοσιεύματα.

Η παρούσα δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News