Business & Finance Κυριακή 14/02/2021, 10:06
«E-ΛΙΑΝΙΚΟ»

Ηλεκτρονική «σανίδα σωτηρίας» για πάνω από 18.000 ΜμΕ

Οι δικαιούχοι, τα κριτήρια και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη δράση που ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης

Φωτ. unsplash

Με τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου να έχουν κατεβάσει ολοκληρωτικά ρολά σε μεγάλο μέρος της χώρας λόγω των περιοριστικών μέτρων, το διαδίκτυο αναδεικνύεται σε πολλές περιπτώσεις ως το μόνο κανάλι πωλήσεων για τον εμπορικό κόσμο. Σε μία προσπάθεια να δοθεί διέξοδος από την «παράλυση» του lockdown στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ηλεκτρονική παρουσία και υστερούν έτσι έναντι των «μεγαθηρίων» που πρωτοστατούν στις ηλεκτρονικές πωλήσεις το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε την Παρασκευή την έναρξη της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό».

Στόχος να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να στήσουν ή να αναβαθμίσουν την ηλεκτρονική τους επιχείρηση, αλλά και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας εν μέσω των περιοριστικών μέτρων.

Με τη νέα δράση, ο προϋπολογισμός της οποίας είναι 80 εκατ. ευρώ, επιδοτούνται δαπάνες μέχρι 5.000 ευρώ για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) των επιχειρήσεων λιανεμπορίου και αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερες από 18.000 επιχειρήσεις του κλάδου.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα), διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019 και νεοσύστατες εφόσον έχουν συσταθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Από 22/2 έως 24/3 οι αιτήσεις

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε 31 ημέρες, ήτοι από 22/2/2021 μέχρι και 24/3/2021.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε στις 11/1/2021 σε προ-δημοσίευση της δράσης με στόχο αφενός να ενημερωθούν εγκαίρως και να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους οι δυνητικά επιλέξιμες επιχειρήσεις και αφετέρου να διατυπωθούν/υποβληθούν προτάσεις και απόψεις από αυτές, πάνω στα διάφορα θέματα της πρόσκλησης.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη την διαβούλευση που προηγήθηκε στην Δράση :

  • Εφαρμόζεται πλέον συγκριτική αξιολόγηση, έτσι ώστε να αποφευχθούν προβλήματα/λάθη στην υποβολή των αιτήσεων για χάρη της γρήγορης υποβολής.
  • Εξειδικεύεται η στόχευση της πρόσκλησης στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στο Λιανικό εμπόριο διαφόρων ειδών (ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα).
  • Δίνεται βαρύτητα στις επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο, έτσι ώστε επιχειρήσεις με μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών τους να προηγούνται στην σχετική λίστα κατάταξης
  • Δίνεται προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που διατηρούν φυσικό κατάστημα καθώς αυτές επηρεάζονται πιο πολύ από τους περιορισμούς στην κυκλοφορία των πολιτών/καταναλωτών
  • Επιτρέπεται η υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος υπό μορφή «φιλοξενίας» σε μεγάλους και ασφαλείς δικτυακούς τόπους
  • Δεν απαιτείται πλέον η εκ των προτέρων υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς στις επιχειρήσεις θα δοθεί χρόνος έξι (6) μηνών αφού ενταχθούν, για να υλοποιήσουν το έργο τους.

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

Για τη χρηματοδότηση από την δράση, απαιτείται η υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

  • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
  • Υπεύθυνες Δηλώσεις περί πλήρωσης της ιδιότητας ΜμΕ και περί πλήρωσης των απαιτήσεων σώρευσης
  • Φορολογικά στοιχεία και έντυπα με εμφανείς τις ενδείξεις ηλεκτρονικής/έντυπής υποβολής τους.
Ακολουθήστε το Money Review στο Google News