Business & Finance Τρίτη 2/02/2021, 13:02
BUSINESS & FINANCE

«Γαστρονομικός Χάρτης» στην υπηρεσία του τουρισμού

Σε διαβούλευση οι προτάσεις της Ομάδα Εργασίας Γαστρονομικού Τουρισμού

Φωτ. Unsplash (Loes Klinker)

Η καθιέρωση επικαιροποιημένου Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα, η δημιουργία ενός Γαστρονομικού Χάρτη για την Ελλάδα αλλά και η σύσταση φορέα με σκοπό την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας είναι ορισμένες από τις προτάσεις της Ομάδας Εργασίας Γαστρονομικού Τουρισμού που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση.

Η Ομάδα Εργασίας Γαστρονομικού Τουρισμού συστάθηκε από το υπουργείο Τουρισμού τον Απρίλιο του 2020 και αποτελείται από εκπροσώπους των υπουργείων Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης, κοινωνικών εταίρων και επαγγελματικών φορέων. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν προς την οριστικοποίηση του τελικού Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη του Γαστρονομικού Τουρισμού.

Ειδικότερα, οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας αφορούν συνοψίζονται στα εξής ζητήματα:

1. Στην καθιέρωση του επικαιροποιημένου Ειδικού Σήματος Ποιότητας το οποίο θα χορηγεί το υπουργείο Τουρισμού, ειδικά για την Ελληνική Κουζίνα
2. Δημιουργία και λειτουργία του Γαστρονομικού Χάρτη της Ελλάδας
3. Γαστρονομική εκπαίδευση για τα επαγγελματικά στελέχη του τουρισμού
4. Δημιουργία Φορέα με σκοπό την ανάδειξη της Ελληνικής Γαστρονομίας και την ανάπτυξη, προβολή και προώθηση του Γαστρονομικού Τουρισμού
5. Δημιουργία Παρατηρητηρίου Γαστρονομικού Τουρισμού.

Τέσσερις πυλώνες ανάπτυξης 

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η δημόσια διαβούλευση των προτάσεων αποσκοπεί στη συλλογή χρήσιμων και εποικοδομητικών παρατηρήσεων, σχολίων κ.λπ. εκ μέρους των εμπλεκόμενων φορέων, των ενδιαφερομένων πολιτών, των επαγγελματιών, της Αυτοδιοίκησης, των δημόσιων και των ιδιωτικών φορέων, με ευρύτερο και μακρόπνοο στρατηγικό στόχο την αναβάθμιση της γαστρονομικής ταυτότητας της Ελλάδας και την ενσωμάτωση ολόκληρου του κλάδου της γαστρονομίας στον εθνικό σχεδιασμό τουριστικού μάρκετινγκ.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της βέλτιστης αξιοποίησης των γαστρονομικών πόρων της Ελλάδας προβλέπονται τέσσερις πυλώνες ανάπτυξης:
– Προϊόντα
– Διατροφή και Γαστρονομία
– Εστίαση
– Τουρισμός

Αναλυτικά ο Οδικός Χάρτης των αρχικών ενεργειών του υπουργείου Τουρισμού στον τομέα της Γαστρονομίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

1. Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ελληνικής Γαστρονομίας
2. Ίδρυση Φορέα Ελληνικής Γαστρονομίας ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
3. Ανάπτυξη και συνεχής εμπλουτισμός της υφιστάμενης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Γαστρονομικού Χάρτη, για την ανάπτυξη του Γαστρονομικού τουρισμού και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
4. Εκπόνηση Επιχειρηματικού και Λειτουργικού Σχεδίου Σήματος Ελληνικής Κουζίνας (κανονισμοί και κριτήρια) σε συνάρτηση με το Μητρώο Εστιατορίων Ελλάδας – Εξωτερικού
5. Δημιουργία κριτηρίων Βιώσιμης Γαστρονομίας με βάση τις διεθνείς καλές πρακτικές (εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα κ.λπ.) και την ευθυγράμμιση με τα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και την αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης
6. Ανάθεση Μητρώου Συνταγών και Διατροφικών Συσχετισμών
7. Ανάδειξη και Πιστοποίηση Προϊόντων (Δίκτυα / Τοπικά Σύμφωνα Παραγωγών)
8. Οργάνωση Εκπαιδευτικού Μηχανισμού
9. Στρατηγική Εξωστρέφειας προκειμένου το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνικής Γαστρονομίας να διασυνδεθεί με την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού.

Την έναρξη της διαβούλευσης χαιρέτισε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης επισημαίνοντας ότι «η Ελληνική Γαστρονομία, εννοούμενη ως Ελληνική Κουζίνα, εστίαση αλλά και πρώτες ύλες, έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε έναν από τους τρεις κυριότερους λόγους για τους οποίους οι τουρίστες, Έλληνες και ξένοι, επιλέγουν τη χώρα μας ως τόπο διακοπών».

«Θεωρούμε πως η συνολική συνεισφορά του γαστρονομικού τομέα στον ελληνικό τουρισμό έχει παραμεληθεί έως σήμερα. Και αποτελεί καθήκον μας να ανοίξουμε το δρόμο της ανάπτυξης για έναν κλάδο με μεγάλες δυνατότητες ώστε οι ξένοι επισκέπτες να απολαμβάνουν την ελληνική φιλοξενία και να βιώνουν αυθεντικές γευστικές εμπειρίες είτε ως τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων είτε ως απλοί καταναλωτές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι τουρίστες θα ενθαρρύνονται να αναζητήσουν και να αγοράσουν τα ελληνικά προϊόντα στη χώρα τους και να επιστρέψουν στην Ελλάδα με διάθεση να αυξήσουν τη δαπάνη τους» πρόσθεσε.

Ολόκληρη η πρόταση της Ομάδας Εργασίας Γαστρονομικού Τουρισμού έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο https://mintour.gov.gr/porisma-gastronomikos/

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News