ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ξεκίνησε το από απόσταση proxy fight

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ξεκίνησε η γενική συνέλευση της Ελλάκτωρ που συνιστά το πρώτο proxy fight από απόσταση στα ελληνικά επιχειρηματικά χρονικά.

Η συμμετοχή των μετόχων στη διαδικασία αντιστοιχεί στο 76,879% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €212.129.282,97 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από €1,03 σε €0,04 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (όπως αυτό θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το πρώτο θέμα της αυτής Ημερήσιας Διάταξης) της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

3. Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων/μη εκτελεστικών μελών).

5. Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017)

6. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017).

Είχε προηγηθεί η απόφαση της Invesco των Δ. Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη να αποσύρει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα γενικής συνέλευσης, με την Ελλάκτωρ να αναφέρει, πλέον, ότι δεν πρέπει να υπάρξει άλλη αναβολή στην λήψη απόφασης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News