Business & Finance Σάββατο 25/05/2024, 16:00
BUSINESS & FINANCE

Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι για τη δήλωση των ενοικίων στο έντυπο Ε2

Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι για τη δήλωση των ενοικίων στο έντυπο Ε2

Προσυμπληρωμένα θα είναι στο έντυπο Ε2 τα έσοδα τόσο από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις όσο και από τις μακροχρόνιες μισθώσεις, όπως προκύπτει από τις οδηγίες της φορολογικής διοίκησης για τη συμπλήρωση των κωδικών της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Καθημερινής, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που παρέχονται στη σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, τα στοιχεία για τα εισοδήματα που απέκτησαν οι φορολογούμενοι το 2023 από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων είναι προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε2 με βάση τα στοιχεία που έχει συλλέξει και έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων (Αirbnb, Βooking κ.λπ.).

Βέβαια, οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των ακινήτων που τα εκμεταλλεύονται με το σύστημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων μπορούν να παρέμβουν στους συγκεκριμένους κωδικούς, οι οποίοι θα είναι ξεκλείδωτοι, και να προβούν σε διορθώσεις. Αυτό σημαίνει ότι από όσους προχωρήσουν σε αλλαγές, ενδεχομένως να ζητηθούν από την ΑΑΔΕ τα σχετικά δικαιολογητικά. Με δεδομένη την κρισιμότητα του εντύπου Ε2, η ΑΑΔΕ δίνει οδηγίες για τη συμπλήρωσή του, οι οποίες αφορούν όχι μόνο τους κωδικούς των εισπράξεων από τα ενοίκια, αλλά και τους πίνακες και τα στοιχεία των ακινήτων. Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα από ακίνητα που αποκτήθηκαν το 2023 φορολογούνται με συντελεστές:

• 15% στα πρώτα 12.000 ευρώ του καθαρού εισοδήματος.

• 35% στο τμήμα του καθαρού εισοδήματος από 12.001 έως 35.000 ευρώ.

• 45% στο πάνω από 35.000 ευρώ τμήμα του καθαρού εισοδήματος.

Παρακάτω παρατίθεται οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου Ε2, καθώς και αναλυτικές οδηγίες για όσους έχουν ανείσπρακτα ενοίκια.

– Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε2 της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων;

– Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου».

– Με ποιον τρόπο υποβάλλεται το έντυπο Ε2 σε περίπτωση που έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητα τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυγος;

– Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα.

– Πώς συμπληρώνω τη στήλη «είδος μίσθωσης ακινήτου»;

Η στήλη 17 συμπληρώνεται υποχρεωτικά επιλέγοντας το είδος μίσθωσης και την κατηγορία χρήσης ακινήτου, όπως εκμίσθωση γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό, βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων, εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται κ.λπ.

– Πώς συμπληρώνω στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2023 το εισόδημα από βραχυχρόνια εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση;

– Από το φορολογικό έτος 2023 έχουν προσυμπληρωθεί τα στοιχεία των ακινήτων και το συνολικό ποσό εισοδήματος από βραχυχρόνια εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση σύμφωνα με τα στοιχεία των ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Αφού ελέγξετε τα στοιχεία και εφόσον δεν συμφωνείτε, υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησής τους.

– Πώς συμπληρώνω το Ε2 φορολογικού έτους 2023 όταν κατά την υποβολή του εμφανίζεται μήνυμα για ποσά μισθωμάτων με τα οποία δεν συμφωνώ;

– Τα ποσά του ενημερωτικού μηνύματος αντλούνται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης μίσθωσης στοιχείων ακίνητης περιουσίας και αφορούν όλες τις ενεργές μισθώσεις του φορολογικού έτους 2023. Μπορείτε να ελέγξετε τη διάρκεια ισχύος των μισθωτηρίων και να προχωρήσετε σε λύση της μίσθωσης, όπου απαιτείται.

– Πώς δηλώνεται ακίνητο και το εισόδημα που προκύπτει από αυτό, που έχει στην κατοχή του ένα ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο;

– Το ακίνητο θα καταχωρισθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, στον πρώτο πίνακα και στον πίνακα Ι («εκμισθούμενα κ.λπ. ακίνητα») των συμπληρωματικών στοιχείων επιλέγοντάς το στην πρώτη στήλη και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του τέκνου στις αντίστοιχες στήλες.

– Η συμπλήρωση της στήλης 11 που αφορά το πραγματικό ή τεκμαρτό μηνιαίο μίσθωμα είναι υποχρεωτική;

Για το φορολογικό έτος 2023 η συμπλήρωση της στήλης 11 είναι υποχρεωτική.

– Η στήλη «αριθμός δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας» συμπληρώνεται υποχρεωτικά;

– Συμπληρώνεται για τα μισθωτήρια των ακινήτων που έχουν κατατεθεί στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή. Δεν συμπληρώνεται ο αριθμός καταχώρισης του μισθωτηρίου που είχε παραληφθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

– Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης), οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;

– Στις περιπτώσεις αυτές θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννεαψήφιο αριθμό 999999999.

– Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε αγροτεμάχιο που εκμισθώνω, στο οποίο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;

– Στις περιπτώσεις αγροτεμαχίων που δεν έχουν μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννεαψήφιο αριθμό 999999999.

– Πώς συμπληρώνω τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για ακίνητο που δηλώνεται ως κενό και έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος;

– Το ακίνητο διαθέτει μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός παροχής. Επίσης αναγράφεται και σε όλους τους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας που σας έχουν αποσταλεί στο παρελθόν.

Πώς δηλώνονται τα ανείσπρακτα ενοίκια

Τα ποσά των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας συμπληρώνονται στο Ε2 εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της, και έχουν προσκομιστεί στην αρμόδια υπηρεσία ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών πριν από την υποβολή της δήλωσης. Στην περίπτωση ασκηθείσης αγωγής στην οποία αναγράφεται ότι διεκδικούνται μισθώματα μέχρι την εκδίκαση αυτής, η αγωγή γίνεται δεκτή ως δικαιολογητικό, εφόσον συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση. Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2023 δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2023.

Διαβάστε επίσης: 

Με ταχύτατους ρυθμούς η επιστροφή φόρου και ΦΠΑ – Πώς ελέγχονται επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα

Μόλις 154.256 φυσικά πρόσωπα δηλώνουν πάνω 42.000 ευρώ

Φορολογικές δηλώσεις: Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News