ΒUSINESS & FINANCE

Φθηνά δάνεια 9 δισ. σε 44.338 μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Φθηνά δάνεια 9 δισ. σε 44.338 μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Δάνεια ύψους 8,7 δισ. ευρώ με μέσο επιτόκιο 4,76% έχουν εκταμιεύσει μέχρι σήμερα οι εμπορικές τράπεζες με τη στήριξη των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, αξιοποιώντας τα εργαλεία εγγύησης δανείου ή επιδότησης επιτοκίου μέσω των οποίων έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις ύψους 9,2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για 44.338 δάνεια, που έχουν κατευθυνθεί κατά κύριο λόγο σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν έως 50 εργαζομένους.

Το μέσο επιτόκιο δανεισμού (4,76%) για τα δάνεια της ΕΑΤ προσεγγίζει τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που με βάση τα στοιχεία της ΕΚΤ διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 4,93% έναντι 6,16% που ήταν το μέσο επιτόκιο δανεισμού των επιχειρήσεων στη χώρα μας, εξασφαλίζοντας όπως προκύπτει από τα στοιχεία φθηνή ρευστότητα μέσω κεφαλαίου κίνησης ή για δάνεια επενδυτικού σκοπού. Το μέσο επιτόκιο των δανείων που έχουν εκταμιευθεί με τη στήριξη της ΕΑΤ είναι συνάρτηση των χαρακτηριστικών του κάθε προγράμματος, του ύψους του δανείου, της πιστοληπτικής αξιολόγησης της κάθε επιχείρησης, καθώς και των εξασφαλίσεων και από τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το σύνολο των εκταμιεύσεων μέχρι σήμερα προκύπτει ότι:

  • Το 40,2% της αξίας του χαρτοφυλακίου της ΕΑΤ απευθύνεται σε επιχειρήσεις χαμηλού κινδύνου.
  • Το 48,7% απευθύνεται σε επιχειρήσεις μεσαίου κινδύνου.
  • Το 11,1% απευθύνεται σε επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου.

Το 94,69% των επιχειρήσεων που δανειοδοτήθηκαν (41.986 δάνεια) ήταν πολύ μικρές και μικρές, με κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ, αλλά τα δάνεια που έλαβαν αντιπροσωπεύουν το 53,2% του συνόλου των εγκεκριμένων δανείων, δηλαδή 4,9 δισ. ευρώ. Σημαντικό μερίδιο στις δανειοδοτήσεις είχαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (με κύκλο εργασιών από 10 έως 50 εκατ. ευρώ (με 1.936 δάνεια), που έλαβαν 2,4 δισ. ευρώ (25,71% του συνόλου), ενώ στο 1,9 δισ. ευρώ ήταν η αξία των δανείων που έλαβαν επιχειρήσεις (416 δάνεια) με τζίρο άνω των 50 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση των δανείων με βάση τον αριθμό των εργαζομένων (σε ετήσιες μονάδες εργασίας) προκύπτει ότι στην κατηγορία επιχειρήσεων με:

  • 0-5 εργαζομένους εγκρίθηκαν 27.412 δάνεια (αντιστοιχούν στο 61,38% του πλήθους των δανείων) ύψους 2,2 δισ. ευρώ (24,18% της αξίας των εγκρίσεων).
  • 5-10 εργαζομένους εγκρίθηκαν 5.951 δάνεια (αντιστοιχούν στο 13,42% του πλήθους των δανείων) ύψους 706 εκατ. ευρώ (7,66% της αξίας των εγκρίσεων).
  • 10-20 εργαζομένους εγκρίθηκαν 4.601 δάνεια (10,38% του πλήθους των δανείων) ύψους 955 εκατ. ευρώ (10,37% της αξίας των εγκρίσεων).
  • 20-50 εργαζομένους εγκρίθηκαν 3.836 δάνεια (αντιστοιχούν στο 8,65% του πλήθους των δανείων) ύψους 1,5 δισ. ευρώ (16,55% της αξίας των εγκρίσεων).
  • 50-100 εργαζομένους εγκρίθηκαν 1.322 δάνεια (αντιστοιχούν στο 2,96% του πλήθους των δανείων) ύψους 1,1 δισ. ευρώ (12% της αξίας των εγκρίσεων).
  • 100-500 εργαζομένους εγκρίθηκαν 1.048 δάνεια (αντιστοιχούν στο 2,36% του πλήθους των δανείων) ύψους 1,8 δισ. ευρώ (19,49% της αξίας των εγκρίσεων).
  • Σε επιχειρήσεις με πάνω από 500 εργαζομένους εγκρίθηκαν 168 δάνεια (αντιστοιχούν στο 0,38%) ύψους 896 εκατ. ευρώ (9,73% της αξίας των εγκρίσεων).

Το 41,26% του πλήθους των δανείων κατευθύνθηκε στο χονδρικό και στο λιανικό εμπόριο, το 12,3% στη μεταποίηση, το 10,48% σε δραστηριότητες παροχής καταλυμάτων, το 6,78% σε επιχειρήσεις του τομέα της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, το 6,69% σε επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, το 5,42% στις κατασκευές και το 4,47% σε δραστηριότητες σχετικές με τη μεταφορά και την αποθήκευση.

Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή, η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 30,6% του πλήθους των δανείων (13.567 επιχειρήσεις) και το 46,5% της αξίας των εγκρίσεων και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με το 15,19% στο πλήθος δανείων (6.737 επιχειρήσεις) και το 15,44% της αξίας των εγκρίσεων, ενώ υψηλή συμμετοχή στα προγράμματα είχαν οι επιχειρήσεις της Κρήτης με το 8,57% του πλήθους των δανείων και το 9,91% της αξίας των εγκρίσεων, καθώς και οι επιχειρήσεις της Θεσσαλίας με ποσοστά συμμετοχής 7,61% και 5,44% αντίστοιχα.

 

Ακριβότερη η Ελλάδα

 

Ανοδικά κινήθηκαν τα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων τον Ιούλιο στη χώρα μας, καταγράφοντας αυξήσεις από 25 μονάδες βάσης (0,25) έως 69 μονάδες βάσης (0,69) και ανεβάζοντας το μέσο επιτόκιο για επιχειρηματικά δάνεια στο 6,16% έναντι 4,93% που ήταν ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ευρωζώνης. Ανοδικά κινήθηκε την ίδια στιγμή και το μέσο επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων προς επιχειρήσεις, που αυξήθηκε από 2,28% τον Ιούνιο σε 2,71% τον Ιούλιο. Παρά την άνοδο που παρατηρήθηκε, το επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων για επιχειρήσεις απέχει από το αντίστοιχο επιτόκιο της Ευρωζώνης, που ανήλθε στο 3,32%. Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, τα στοιχεία της ΤτΕ καταγράφουν μικρή αύξηση στο μέσο επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων στο 1,50% τον Ιούλιο (από 1,42% τον Ιούνιο) έναντι 2,83% που ήταν στην Ευρωζώνη. Στα νέα δάνεια προς τα νοικοκυριά παρατηρήθηκαν επίσης αυξήσεις που φθάνουν τις 16 μονάδες στα στεγαστικά και τις 43 μονάδες στα καταναλωτικά, διαμορφώνοντας το μέσο επιτόκιο δανεισμού των νοικοκυριών στο 4,22% έναντι 3,75% στην Ευρωζώνη.

 
 
moneyreview.gr
 
Διαβάστε επίσης:
 
 
 
 
Ακολουθήστε το Money Review στο Google News