Business & Finance Πέμπτη 4/05/2023, 15:16
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

EKT: Αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

Η ΕΚΤ αποφάσισε να «κατεβάσει ταχύτητα» στη νομισματική σύσφιγξη και να προχωρήσει σε αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, μετά την αντίστοιχη κίνηση της Fed. Πρόκειται για την έβδομη συνεχόμενη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ.

EKT: Αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να «κατεβάσει ταχύτητα» στη νομισματική σύσφιγξη και να προχωρήσει σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, μετά την αντίστοιχη κίνηση της Fed

Η αποκλιμάκωση του δομικού πληθωρισμού για πρώτη φορά μετά από 10 μήνες, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της ΕΚΤ που δείχνουν περιορισμένη ζήτηση για δάνεια, είναι δύο στοιχεία που φαίνεται να έπεισαν τους αξιωματούχους στη Φρανκφούρτη για ηπιότερη αύξηση έναντι των «γερακιών» που υποστήριζαν μια ακόμα αύξηση 50 μονάδων. Πρόκειται για την έβδομη συνεχόμενη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ, ενώ συνολικά έχει αυξήσει τα επιτόκια κατά 375 μονάδες. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει αυτή την κίνηση, ενώ αναμένουν δύο ακόμα αυξήσεις επιτοκίων που θα φέρουν τα επιτόκια στο 3,75%.

Η αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στα τρία επιτόκια πολιτικής της ΕΚΤ ήταν η μικρότερη από τότε που άρχισε να τα αυξάνει, το περασμένο καλοκαίρι, με την κεντρική τράπεζα να μην δεσμεύεται για περαιτέρω αυξήσεις. Οι μελλοντικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου θα διασφαλίσουν ότι τα επιτόκια πολιτικής θα φτάσουν σε επίπεδα αρκετά περιοριστικά ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%, ανέφερε η ΕΚΤ σχετικά με τις μελλοντικές της κινήσεις.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός για πολύ καιρό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης. Ως εκ τούτου, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα αυξηθούν σε 3,75%, 4,00% και 3,25% αντίστοιχα, με ισχύ από τις 10 Μαΐου 2023.

Σήμα για περαιτέρω αύξηση

Συνολικά, τα εισερχόμενα οικονομικά στοιχεία υποστηρίζουν σε γενικές γραμμές την αξιολόγηση των μεσοπρόθεσμων προοπτικών για τον πληθωρισμό που διαμόρφωσε το Διοικητικό Συμβούλιο στην προηγούμενη συνεδρίασή του. Ο βασικός πληθωρισμός έχει υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες, αλλά οι υποκείμενες πιέσεις στις τιμές παραμένουν ισχυρές. Ταυτόχρονα, οι προηγούμενες αυξήσεις επιτοκίων μεταδίδονται στη χρηματοδότηση και τις νομισματικές συνθήκες της ζώνης του ευρώ, ενώ οι καθυστερήσεις και η ισχύς μετάδοσης στην πραγματική οικονομία παραμένουν αβέβαιες.

Η ΕΚΤ αναφέρει ότι οι μελλοντικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα διασφαλίσουν ότι τα επιτόκια πολιτικής θα φθάσουν σε επίπεδα αρκετά περιοριστικά ώστε να επιτευχθεί έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% και θα διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα για όσο διάστημα χρειαστεί.

Συμφωνα με την ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να ακολουθεί μια προσέγγιση που εξαρτάται από τα δεδομένα για τον καθορισμό του κατάλληλου επιπέδου και διάρκειας περιορισμού. Ειδικότερα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια πολιτικής θα συνεχίσουν να βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές για τον πληθωρισμό υπό το φως των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων, της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού και της ισχύος της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Τα προγράμματα APP και PEPP

Σχετικά με το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) και το πρόγραμμα αγοράς έκτακτης ανάγκης πανδημίας (PEPP), η ΕΚΤ αναφέρει ότι το χαρτοφυλάκιο APP μειώνεται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει όλες τις πληρωμές κεφαλαίου από τίτλους που λήγουν. Η μείωση θα ανέλθει σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2023. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει να διακόψει τις επανεπενδύσεις στο πλαίσιο του APP από τον Ιούλιο του 2023.

Για το PEPP, το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να επανεπενδύσει τις κύριες πληρωμές από τίτλους που λήγουν στο πλαίσιο του προγράμματος μέχρι τουλάχιστον το τέλος του 2024. Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική μετακύλιση του χαρτοφυλακίου PEPP θα γίνει με τρόπο που θα αποφεύγεται η παρέμβαση στη κατάλληλη νοµισµατική πολιτική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να εφαρμόζει ευελιξία στην επανεπένδυση των λήξεων που θα προκύψουν στο χαρτοφυλάκιο PEPP, με σκοπό την αντιμετώπιση των κινδύνων για τον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής που σχετίζονται με την πανδημία.

Πράξεις αναχρηματοδότησης

Καθώς οι τράπεζες αποπληρώνουν τα ποσά που έχουν δανειστεί στο πλαίσιο των στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αξιολογεί τακτικά τον τρόπο με τον οποίο οι στοχευμένες δανειοδοτικές πράξεις συμβάλλουν στη στάση της νομισματικής του πολιτικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα στο πλαίσιο της εντολής του για να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στο στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διατηρήσει την ομαλή λειτουργία της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Η εργαλειοθήκη πολιτικής της ΕΚΤ είναι πλήρως εξοπλισμένη για να παρέχει στήριξη ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ζώνης του ευρώ, εάν χρειαστεί. Επιπλέον, το Εργαλείο Προστασίας από μετάδοση είναι διαθέσιμο για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων, άτακτων δυναμικών της αγοράς που αποτελούν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώσει αποτελεσματικότερα την εντολή του για τη σταθερότητα των τιμών.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

ΕΚΤ: Σε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ποντάρει η αγορά

ΕΚΤ: Τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ μιας μικρότερης αύξησης επιτοκίων

Fed: Δεν εξέπληξε την αγορά – Αύξησε τα επιτόκια 25 μβ και έδωσε σήμα για παύση

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News