Business & Finance Τετάρτη 12/04/2023, 14:48 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ασφάλιση επιχειρήσεων – Πώς και γιατί εξασφαλίζει την ευημερία και την ανάπτυξή τους

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ασφάλιση επιχειρήσεων – Πώς και γιατί εξασφαλίζει την ευημερία και την ανάπτυξή τους

Του Νίκου Σπυράτου 

Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς από νέους παράγοντες, όπως υγειονομικές κρίσεις, φυσικές καταστροφές που σημειώνονται με μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια επηρεάζοντας πολλές περιοχές,  οικονομικές κρίσεις, πληθωρισμός,  προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες, είναι αρκετά σημαντικό να διασφαλίζεται η συνέχεια και η προστασία των επιχειρήσεων με τις κατάλληλες λύσεις και εργαλεία.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ασφάλιση επιχειρήσεων – Πώς και γιατί εξασφαλίζει την ευημερία και την ανάπτυξή τους-1Η ασφάλιση προσφέρει τη σιγουριά και τη βεβαιότητα πως οτιδήποτε και εάν συμβεί, δεν θα ανακοπεί η δυναμική της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Βασικό στοιχείo είναι να επιτευχθεί ο σωστός συνδυασμός καλύψεων που ταιριάζει στις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας, ανεξαρτήτως μεγέθους, δραστηριότητας και επιχειρηματικού κλάδου. 

Ο ρόλος της ασφάλισης είναι πολυεπίπεδος, καθώς συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων, προσφέροντας τους μια ασπίδα προστασίας από τους κινδύνους στους οποίους μπορεί να εκτεθούν, ενώ παράλληλα στηρίζει την οικονομία καθώς ενθαρρύνει την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, προσφέροντας περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης.

Ολοκληρωμένη προστασία της επιχείρησης

Ενδεικτικά,  ασφαλίσεις που αφορούν επιχειρήσεις και μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά μετά την έλευση ενός κινδύνου είναι:

  • Η ασφάλιση περιουσίας, η οποία καλύπτει τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, το κτίριο, τα μηχανήματα τις πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα. Αυτό σημαίνει ότι μετά π.χ. από ένα σεισμό πυρκαγιά, πλημμύρα και άλλους κινδύνους το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα αποκαταστήσει τις ζημιές και η επιχείρηση θα επαναλειτουργήσει όσο πιο άμεσα γίνεται. Για την πλήρη επαναλειτουργία είναι σημαντικό να παρέχεται η ασφάλιση έναντι διακοπής εργασιών κάτι το οποίο οι σύγχρονες  ασφαλιστικές προτάσεις  συνήθως παρέχουν.
  • Η ασφάλιση αστική ευθύνης, η οποία καλύπτει τον κίνδυνο λαθών και παραλήψεων καθώς μπορούν να οδηγήσουν μια εταιρεία σε απώλειες μεγάλων οικονομικών ποσών και δικαστικές διαφορές που μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να λυθούν. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης μπορει να περιλαμβάνει τόσο την Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία της επιχείρησης όσο και την Αστική Ευθύνη Προϊόντος για τα παραγόμενα προϊόντα της, η την Εργοδοτική Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες του Προσωπικού της επιχείρησης κατά την άσκηση των καθηκόντων του  
  • Η ομαδική ασφάλιση με την οποία οι επιχειρήσεις δίνουν επιπλέον κίνητρο στους εργαζόμενους προσφέροντάς τους την ασφάλεια που έχουν ανάγκη. Τα ομαδικά συμβόλαια είναι ασφαλίσεις υγείας, ζωής και προγράμματα αποταμιευτικά. Παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της πιστότητας των εργαζομένων και της αύξησης της παραγωγικότητας, ενώ ενδυναμώνουν τη σχέση μαζί τους.
  • Η ασφάλιση νομικής προστασίας, η οποία μέσω εξειδικευμένων νομικών συμβούλων αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν διαφορές της επιχείρησης με τρίτους, χωρίς να δαπανηθούν πολλά χρήματα και χρόνος με αβέβαια αποτελέσματα για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της επιχείρησης.
  • Η Ασφάλιση στόλου οχημάτων της Επιχείρησης τόσον έναντι της υποχρεωτικής κάλυψης  αστικής ευθύνης όσον και έναντι συμπληρωματικών καλύψεων συμπεριλαμβανομένης και της πολύ σημαντικής κάλυψης Οδικής Βοήθειας διασφαλίζουν τη λειτουργική συνέχεια της επιχείρησης ως προς την διανομή των προϊόντων  της και την εξυπηρέτηση των πελατών της.
  • Η Ασφάλιση Μεταφορών έχει επίσης εξέχουσα και βαρύνουσα σημασία στην παλέτα των ασφαλιστικών προϊόντων μιας επιχείρησης,  αντικείμενο της οποίας είναι η ασφαλιστική κάλυψη των εμπορευμάτων και των εν γένει αγαθών μιας επιχείρησης  κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους με αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο, οδικο, θαλασιο, σιδηροδρομικό ή αεροπορικό. Η ασφάλιση μεταφορών υποστηρίζει τόσον τις εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές μιας επιχείρησης αλλά  και την εν γένει διακίνηση των αγαθών της  και αποτελεί βασικό πυλώνα της επιχειρησιακής λειτουργίας και συνέχειας.
  • H ασφάλιση κινδύνων διαδικτύου έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προστατευτούν αποτελεσματικά από τους συνεχώς αυξανόμενους κινδύνους του κυβερνοχώρου. Η ασφάλιση περιλαμβάνει τόσον την αποκατάσταση δεδομένων, τη διακοπή λειτουργίας την εγκληματική αφαίρεση χρηματικών ποσών ή τον εκβιασμό  όσον και την κάλυψή αξιώσεων Τρίτων από την υφαρπαγή προσωπικών δεδομένων πελατών ή προμηθευτών. Η εξέλιξη της τεχνολογίας η ολοένα αυξανόμενη εξάρτηση των επιχειρήσεων από αυτή αλλά και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που εισήγαγε η κρίση της πανδημίας αναφορικά με τις διαδικτυακές συναλλαγές την καθιστούν ίσως  από τις πλέον αναγκαίες  ασφαλίσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ασφάλιση επιχειρήσεων – Πώς και γιατί εξασφαλίζει την ευημερία και την ανάπτυξή τους-2

Η ERGO Ασφαλιστική χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες τεχνικές τιμολόγησης, εξασφαλίζει στον πελάτη πλήρεις ασφαλιστικές προτάσεις και  δίκαιη τιμολόγηση του ασφαλιστηρίου του,. Έχοντας επενδύσει σε τεχνογνωσία, εργαλεία και έμψυχο δυναμικό, αναπτύσσει νέες, πολυπαραμετρικές μεθόδους τιμολόγησης, που επιτρέπουν στα προϊόντα της να παραμείνουν ανταγωνιστικά ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται σε όλους τους ανωτέρω  κλάδους επιχειρηματικής ασφάλισης και επιπροσθέτως στους κλάδους Πληρωμάτων και Αγροτικών Ασφαλίσεων συμπεριλαμβανομένων θερμοκηπίων , κτηνοτροφικών επιχειρήσεων και ιχθυοκαλλιεργειών   οι οποίοι αφορούν ένα πολύ σημαντικό μέρος του Επιχειρειν σε εξιδεικευμένους αλλά πολύ σημαντικούς τομείς της ελληνική οικονομίας Επιπρόσθετα, η εταιρεία  κατέχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία, έτσι ώστε να καλύψει το σύνολο των ασφαλιστικών αναγκών -με σύγχρονα προϊόντα-, παρέχοντας πελατοκεντρικές και ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της .. Αποτελεί στρατηγική της επιλογή και απόφαση να στηρίξει τόσο τις ΜμΕ όσο και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, καθώς και τους ελεύθερους επαγγελματίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας της χώρας μας. Ως εκ τούτου, έχει αναπτύξει ποικίλες προσεγγίσεις για την κάλυψη όλων των ασφαλιστικών αναγκών τους, όπως προτιμολογημένα ασφαλιστικά προγράμματα για επιχειρήσεις, αλλά και corporate customized λύσεις για μεγαλύτερους οργανισμούς.

Η ERGO Ασφαλιστική εξειδικεύεται στις ασφαλίσεις κατά ζημιών είτε ηγείται είτε συμμετέχει συνασφαλιστικά σε έναν σημαντικό αριθμό ασφαλιστηρίων συμβολαίων μεγάλων επιχειρήσεων. Στην επιτυχημένη παρουσία της στον τομέα συμβάλλει καθοριστικά η άριστη και μακρόχρονη συνεργασία της με τη μητρική της Munich Re, ηγέτιδα στον αντασφαλιστικό κλάδο. Το πελατολόγιό της περιλαμβάνει φαρμακευτικές, επιχειρήσεις παραγωγής μετάλλων, βιομηχανίες, κατασκευαστικές εταιρείες, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, εταιρείες συσκευασίας, ναυτιλιακές εταιρείες, κλπ επιχειρήσεις δηλαδή από όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Η ασφάλιση των βιομηχανικών κινδύνων είναι μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου συνολικής διαχείρισης εξειδικευμένων καλύψεων. Η ERGO Ασφαλιστική  συνδυάζοντας την πολυετή πείρα και την άριστη τεχνογνωσία της, προτείνει σε κάθε πελάτη εξατομικευμένες λύσεις που θα εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής και τη βιωσιμότητά της σε κάθε αναπάντεχο γεγονός. Ο εντοπισμός των ασφαλιστικών αναγκών  η καταγραφή , η ταξινόμηση τους  και η αξιολόγηση του βιομηχανικού κινδύνου της επιχείρησης γίνεται από πιστοποιημένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές οι οποίοι σε συνεργασία με  έμπειρους πραγματογνώμονες όπου απαιτείται κάνουν μια ολιστική διαχείριση του κινδύνου με στόχο μια δυναμική, επωφελή διαπραγμάτευση με τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Όποια κι αν είναι η δραστηριότητα της επιχείρησης, τα προγράμματα της ERGO Ασφαλιστικής προσφέρουν τις κατάλληλες καλύψεις για όλες τις ανάγκες. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η σιγουριά της προστασίας ενάντια στα απρόοπτα γεγονότα και επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν να επικεντρωθούν στην επίτευξη των επαγγελματικών στόχων τους. 

* Ο Νίκος Σπυράτος είναι Διευθυντής Ανάληψης Κινδύνων Ασφαλίσεων Ζημιών. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News