Business & Finance Τρίτη 11/04/2023, 16:11 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική εξειδικεύεται στις ασφαλίσεις Περιουσίας, δίνοντας έμφαση στους μεγάλους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς κινδύνους

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική εξειδικεύεται στις ασφαλίσεις Περιουσίας, δίνοντας έμφαση στους μεγάλους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς κινδύνους

Διαθέτοντας υψηλό capacity, μεγάλο εύρος καλύψεων, αλλά και ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ σήμερα, είτε ηγείται, είτε συμμετέχει συνασφαλιστικά, σε έναν μεγάλο αριθμό ασφαλιστηρίων συμβολαίων μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. 

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική τα τελευταία χρόνια έχει καταβάλει πάνω από 40 εκατ. Ευρώ σε αποζημιώσεις καλύπτοντας συνασφαλιστικά 11 από τα μεγαλύτερα καταστροφικά γεγονότα, τα οποία προκλήθηκαν κυρίως στο χώρο των επιχειρήσεων. 

Αξίζει να σημειωθεί η καταβολή το 2019 αποζημίωσης από την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική ύψους 13,2 εκατ. Ευρώ στην εταιρεία SUNLIGHT ΑΒΕΕ μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε την 1η Μαΐου 2018 στο εργοστάσιό της στο Όλβιο Ξάνθης. Η ζημιά της SUNLIGHT ABEE, συνολικού ύψους 66 εκατ. Ευρώ, συγκαταλέγεται ιστορικά στο μεγαλύτερο καταστροφικό γεγονός στο χώρο των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική συμμετείχε με ποσοστό 20% στο συνασφαλιστικό σχήμα.

Στην επιτυχημένη παρουσία της στον τομέα έχει  συμβάλλει καθοριστικά η άριστη και μακρόχρονη συνεργασία της με διεθνείς αντασφαλιστικούς ομίλους, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης με ανώτατους δείκτες φερεγγυότητας. 

Εμπορικοί Κίνδυνοι

Στους Εμπορικούς κινδύνους, το πελατολόγιο της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, γνωστά εμπορικά κέντρα, πολυχώρους, πολυκαταστήματα και εκθεσιακούς χώρους, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, αλυσίδες καταστημάτων και αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. 

Βιομηχανικοί Κίνδυνοι

Στους Βιομηχανικούς κινδύνους, όπου η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική πρωταγωνιστεί, το πελατολόγιό της περιλαμβάνει φαρμακευτικές και μεταλλουργικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων και ποτών, καπνοπαραγωγικές επιχειρήσεις, κατασκευαστικές εταιρίες, εταιρίες συσκευασίας, ένδυσης, κλωστοϋφαντουργίες και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης, σημαντικός αριθμός Τραπεζών και Ασφαλιστικών Εταιριών επιλέγουν την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική για την ασφάλιση των περιουσιακών τους στοιχείων.  

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Στον τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει δύο προγράμματα, το «Business Protect» και το «Business Advanced», τα οποία απευθύνονται σε Επιχειρήσεις με Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο μέχρι € 1.000.000 για οικοδομή και περιεχόμενο (Εξοπλισμός, Εμπορεύματα).

Με το πρώτο, παρέχονται βασικές καλύψεις για ζημιές όπως Πυρκαγιά, Κεραυνός, Έκρηξη, Πτώση Αεροσκαφών & Τρομοκρατικές Ενέργειες και με το δεύτερο, εξασφαλίζονται επιπλέον παροχές όπως ΑΕ από Λειτουργία Χώρου, Αλλοίωση Εμπορευμάτων, Βραχυκύκλωμα Με & Χωρίς Εστία Φωτιάς, Επίδομα Διακοπής Εργασιών κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ασφαλιστικές καλύψεις των προγραμμάτων μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο 

Εγγυητικές Επιστολές

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική είναι από τις ελάχιστες ασφαλιστικές εταιρίες στην ελληνική αγορά που διαθέτουν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών. 

Πρόκειται για κάλυψη που εξουσιοδοτούνται να παρέχουν μόνο όσες ασφαλιστικές εταιρίες χαρακτηρίζονται για την υψηλή τους φερεγγυότητα όπως η Ευρώπη Ασφαλιστική, ενώ η έκδοση των εγγυητικών επιστολών γίνεται με την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων εκάστου πελάτη.

Σε μια εποχή μειωμένης ρευστότητας, η παροχή εγγυητικής επιστολής από ασφαλιστική εταιρία εξασφαλίζει μεγάλη ευελιξία και πολλά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση. Η επιχείρηση αποκτά μια εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας για τους απαραίτητους σκοπούς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας αυξάνοντας την πιστοδοτική της ικανότητα, χωρίς να δεσμεύει πλαφόν από τον τραπεζικό της δανεισμό.

Για την έκδοση εγγυητικών επιστολών η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους τόσο με το Δημόσιο (δημόσιες επιχειρήσεις και NΠΔΔ), όσο και με τον Iδιωτικό τομέα (ιδιώτες και NΠIΔ).

Ασφαλίσεις Μεταφορών

Για την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, οι Ασφαλίσεις Μεταφορών αποτελούν στρατηγικό τομέα ασφάλισης. Οι καλύψεις που παρέχονται αφορούν μεταφερόμενα εμπορεύματα, είτε εντός της Ελληνικής επικράτειας, είτε εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων (από και προς όλο τον κόσμο). 
Προσφέρεται ασφάλιση κάθε είδους φορτίων που διακινούνται με όλα τα μέσα (οδικώς, σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς, ατμοπλοϊκώς, ταχυδρομικώς, καθώς και με συνδυασμό αυτών). Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, διαθέτει πλήθος προγραμμάτων, ικανά να καλύψουν και τις πλέον απαιτητικές ανάγκες των πελατών της. 

Τι καλύπτει:

  • Εισαγωγές από διάφορες χώρες του κόσμου προς την Ελλάδα
  • Εξαγωγές από την Ελλάδα προς διάφορες χώρες του κόσμου
  • Εσωτερικές Διακινήσεις, εντός Ελλάδας
  • Μεταφορές από χώρα σε χώρα, χωρίς ενδιάμεσο σταθμό στην Ελλάδα, με απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη νόμιμου συμφέροντος στην Ελλάδα
  • Ασφαλιστικά προγράμματα Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Η πολύχρονη εμπειρία της στον τομέα της ασφαλιστικής κάλυψης μεταφερομένων εμπορευμάτων, την καθιστά απόλυτα φερέγγυα σύμμαχο κάθε επιχείρησης, πιστοποιώντας πως κάθε εμπόρευμα είναι πολύτιμο για αυτήν.

Ασφαλίσεις Γενικής & Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Πρόκειται για μία από τις πλέον προηγμένες ασφαλιστικά, καλύψεις, που περιλαμβάνεται στα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια μεγάλων παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων. Στη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλίσεων, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική καλύπτει την αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου για Σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις των ασφαλιζόμενων κατά τη διάρκεια της άσκησης των δραστηριοτήτων τους.

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική καλύπτει την Αστική Ευθύνη και Εργοδοτική Ευθύνη ξενοδοχειακών μονάδων, επιχειρηματικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών Χώρων, καθώς επίσης και κατασκευαστικών έργων. 

Παρέχει επίσης, την κάλυψη Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης σε διάφορες κατηγορίες επαγγελματιών, όπως φαρμακοποιοί, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, δικηγόροι, ασφαλιστές κλπ., ενώ αντίστοιχες καλύψεις παρέχονται και σε φορείς, συλλόγους και σωματεία.

Ασφάλιση Προσωπικού

Στις ασφαλιστικές παροχές της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική περιλαμβάνεται και η Ασφάλιση του Προσωπικού Ατυχήματος, η οποία χορηγείται είτε σε μεμονωμένα πρόσωπα, είτε στο πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων. 

Μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική δίδεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να καλύψει τα έκτακτα έξοδα ενός ατυχήματος (νοσήλια, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες κ.α.), ενώ του παρέχεται και καταβολή επιδόματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή αποθεραπείας του. Για την πλήρη εξασφάλισή του, προβλέπεται επίσης, η καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση μόνιμης ολικής ή μόνιμης μερικής ανικανότητας.

Ποια είναι η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1985 από ένα ισχυρό ασφαλιστικό όμιλο της Μεγάλης Βρετανίας και το 1993 το 100% των μετοχών της εξαγοράστηκε από το Νικόλαο Α. Μακρόπουλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

H ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική διαθέτει άδεια λειτουργίας για το σύνολο των κλάδων στις Γενικές Ασφάλειες και με  ουσιαστικές και ολοκληρωμένες λύσεις καλύπτει υπεύθυνα και με σεβασμό κάθε Προσωπική και Επαγγελματική ασφαλιστική ανάγκη.

Η Εταιρία ειδικεύεται στην ασφάλιση Δημόσιων Οργανισμών και συμμετέχει στην κάλυψη μεγάλων Βιομηχανικών και Εμπορικών κίνδυνων. 
Στη θετική πορεία της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική συνέβαλλε καθοριστικά και η συνεργασία της με παγκοσμίως γνωστούς για την οικονομική τους ευρωστία Αντασφαλιστικούς Οίκους, αξιολογημένους τουλάχιστον με rate A, οι οποίοι στηρίζουν την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική με το υψηλό τους capacity και τη συμμετοχή τους στην άμεση κάλυψη των αποζημιώσεων. 

Βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής και της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ratio) της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική ανέρχεται σε ποσοστό 210,77%, με ημερομηνία αναφοράς την 30/09/2022, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς γεγονός που την κατατάσσει στις πλέον αξιόπιστες και φερέγγυες εταιρείες του κλάδου της. 

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας για το έτος 2022 ανήλθαν σε € 4,3 εκ. και η απόδοση κερδών επί της παραγωγής ξεπέρασε το 26%, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά το 4ο τρίμηνο της χρήσης του 2022.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική στην ιστοσελίδα της.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News