BUSINESS & FINANCE

Η Ελλάδα μπαίνει στη μάχη της προσέλκυσης ψηφιακών νομάδων

Η Ελλάδα μπαίνει στη μάχη της προσέλκυσης ψηφιακών νομάδων

Πόλος έλξης ψηφιακών νομάδων, δηλαδή πολιτών τρίτων χωρών που προσφέρουν από απόσταση τις υπηρεσίες τους, επιδιώκει να καταστεί η Ελλάδα. Οι διατάξεις που έχουν κατατεθεί στον προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή Κώδικα Μετανάστευσης δεν διαφοροποιούνται, σε σχέση με αυτές του Ν. 4825/2021. Ωστόσο, δεδομένου ότι αποτελούν τμήμα ενός ενιαίου κειμένου με το σύνολο των χορηγούμενων αδειών (π.χ. σε μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων κ.τ.λ.) και τίτλων διαμονής, οι ψηφιακοί νομάδες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης, όπως, για παράδειγμα, αυτών για τη μεταβολή κατηγορίας άδειας διαμονής.

Σε κάθε περίπτωση όμως το «στοίχημα» της Ελλάδας είναι να προσελκύσει έστω ένα μικρό κλάσμα από τον εκτιμώμενο αριθμό των 35 εκατ. εργαζομένων –βάσει διαφορετικών ερευνών– σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι δεν έχουν… μόνιμη διεύθυνση εργασίας. Οχι άδικα, καθώς, σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη του φορέα MIT Enterprise Forum, η Ελλάδα θα είχε όφελος της τάξεως του 1,6 δισ. ευρώ εάν προσείλκυε για μόλις έξι μήνες 100.000 ψηφιακούς νομάδες. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον ένας στους δύο ψηφιακούς νομάδες κατάγεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με έρευνα της εταιρείας Instant Offices να τοποθετεί τον συγκεκριμένο αριθμό σε 1 δισεκατομμύριο έως το 2035.

Σταθερό εισόδημα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης, για να αποκτήσει ένας υπήκοος τρίτης χώρας, που είναι μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας, άδεια διαμονής για αρχική διάρκεια ενός χρόνου, απαιτείται μεταξύ άλλων να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει σταθερό εισόδημα για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Ελλάδα χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Ως ελάχιστο ύψος μηνιαίων απαιτούμενων πόρων-καθαρών εσόδων ορίζονται οι 3.500 ευρώ, με την ύπαρξή τους να αποδεικνύεται είτε από τη σύμβαση εργασίας ή έργου είτε από τραπεζικό λογαριασμό. Το ποσό αυτό, που αντιστοιχεί για μισθωτούς στα καθαρά έσοδα μετά την καταβολή των απαιτούμενων φόρων, προσαυξάνεται κατά 20% και κατά 15% για τον σύζυγο – συμβίο και για κάθε τέκνο αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται ο σύζυγος ή ο συμβίος και τα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα της διετούς ανανέωσης της ισχύος της άδειας διαμονής.

Αλλαγή κατηγορίας

Ο Κώδικας Μετανάστευσης ορίζει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής έως ένα χρόνο και σε υπηκόους τρίτων χωρών – μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων. Ωστόσο, η μέγιστη διάρκεια χρονικής ισχύος περιορίζεται σε τρεις μήνες για πνευματικούς δημιουργούς (συγγραφείς κτλ.) που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα. Οι ψηφιακοί νομάδες έχουν τη δυνατότητα, βάσει του προς ψήφιση Μεταναστευτικού Κώδικα, να αλλάζουν κατηγορία άδειας διαμονής, για οικογενειακούς λόγους, όπως, για παράδειγμα, εάν συνάψουν γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης με Ελληνες.

Το καθεστώς ψηφιακού νομάδος έχει αξιοποιήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που σε συνεργασία με την Cisco φιλοξενεί στη Ρόδο για τρεις μήνες, μέχρι τις 31 Μαΐου 20 εργαζόμενους αμερικανικής τεχνολογικής εταιρείας. Σύμφωνα με ξένη έρευνα, επτά στους δέκα εργαζομένους – νομάδες διαμένουν, κατά μέσον όρο, από τρεις έως έξι μήνες στην ίδια περιοχή και εργάζονται λιγότερο από 40 ώρες την εβδομάδα.

Ουσιαστικές προϋποθέσεις για την προσέλκυση ψηφιακών νομάδων είναι η ταχύτητα και το κόστος της σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο, όπως και το ύψος του μισθώματος. Αν και ως προς τη βελτίωση της ποιότητας των ευρυζωνικών συνδέσεων η Ελλάδα έχει ακόμη δρόμο να διανύσει, όσον αφορά το κόστος διαβίωσης και το ύψος των μισθωμάτων παραμένει ανταγωνιστική, σε σύγκριση με πολλές χώρες του εξωτερικού και την Αμερική που αποτελεί τη βασικότερη πηγή προέλευσης εργαζομένων από απόσταση.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης: 

Forbes προς Αμερικανούς: Ζήστε χωρίς να δουλεύετε στην Ελλάδα

Ψηφιακοί νομάδες: Γιατί η Ελλάδα είναι πόλος έλξης

Ποιες χώρες δίνουν μάχη για την προσέλκυση ψηφιακών νομάδων

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News