Business & Finance Παρασκευή 24/03/2023, 06:00 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ασφαλείς επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο από την Designia Insurance Brokers

Ολοκληρωμένη προστασία από τους cyber κινδύνους, σε συνεργασία με την Odyssey

Ασφαλείς επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο από την Designia Insurance Brokers

Περισσότερη online δραστηριότητα – περισσότεροι κυβερνοκίνδυνοι

Σε έναν ψηφιακό κόσμο που εξελίσσεται συνεχώς, αλλάζει συνολικά ο τρόπος που λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίστηκαν από νέες τεχνολογικές συνθήκες και συνοδεύτηκαν από πολλές αλλαγές, όπως για παράδειγμα η ραγδαία αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η εξ αποστάσεως εργασία λόγω της πανδημίας και η αλλαγή των νομοθετικών πλαισίων με τη συμπλήρωση 4 ετών από την εφαρμογή του GDPR.

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται πλέον πιο online από ποτέ, γεγονός που αύξησε και την έκθεσή τους στους κυβερνοκινδύνους. Η συχνότητα των κυβερνοεπιθέσεων πολλαπλασιάστηκε και πλήθος επιχειρήσεων βίωσε σημαντική αύξηση σε παραβιάσεις δεδομένων. Παγκοσμίως, επιθέσεις ransomware συμβαίνουν κάθε 10 δευτερόλεπτα*, κάθε εβδομάδα 1 στους 4 οργανισμούς πέφτει θύμα επιθέσεων με λογισμικά ransomware**, ενώ το ετήσιο παγκόσμιο κόστος του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα $20τρις από το 2026*.

Ασφαλείς επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο από την Designia Insurance Brokers-1

Χτίζοντας ανθεκτικές επιχειρήσεις

Η οχύρωση μιας επιχείρησης ενάντια στον κυβερνοκίνδυνο είναι σημαντική, καθώς έρχεται να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της. Μία ανθεκτική επιχείρηση έχει την ικανότητα να προβλέψει, να αντιμετωπίσει και να ανακάμψει από μία κυβερνοεπίθεση.

Προκειμένου ένας οργανισμός να έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις προκλήσεις στον κυβερνοχώρο, είναι σημαντικό να εντάξει την ανθεκτικότητα στο σχεδιασμό της στρατηγικής του. Να αναγνωρίσει τον κίνδυνο, να τον βελτιώσει και να τον μεταφέρει σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Στρατηγική συνεργασία Designia Insurance Brokers – Odyssey

Η Designia Insurance Brokers δραστηριοποιείται από το 1992 στη διαμεσολάβηση ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών και στη διαχείριση κινδύνων. Βασικό χαρακτηριστικό της που την κατατάσσει στις πιο σημαντικές εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων στην Ελλάδα, είναι ότι αποτελεί έναν κόμβο πολυετούς εμπειρίας και άριστης τεχνογνωσίας που επενδύει διαχρονικά στην εξέλιξη της, σε όφελος των πελατών και συνεργατών της.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται με τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης κινδύνων Odyssey, για να βοηθήσει τους πελάτες της να οχυρώσουν αποτελεσματικά την επιχείρησή τους από τον κυβερνοκίνδυνο.

Πρόταση Cyber 360 Solution

Σε συνεργασία με την Odyssey, η Designia Insurance Brokers έχει σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη λύση, ώστε να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις να είναι κατάλληλα εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν διάφορα περιστατικά στον κυβερνοχώρο.

Αναγνωρίζοντας ότι κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός, προσφέρει ένα σπονδυλωτό ασφαλιστικό προγράμματα με 3 Modules, που στόχο έχει να εξυπηρετήσει τις διαφορετικές ανάγκες που έχουν οι επιχειρήσεις. Έτσι, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν τις υπηρεσίες που τους ταιριάζουν καλύτερα και να τις συνδυάσουν σύμφωνα με τις επιδιώξεις τους:

Module 1 – Αξιολόγηση των κυβερνοκινδύνων ή/και Αξιολόγηση επιπέδου συμμόρφωσης GDPR

Με το Module 1 προσφέρεται ένα σύνολο υπηρεσιών όπως η ανάλυση της αρχιτεκτονικής και των στοιχείων υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων και των μηχανισμών ασφαλείας. Περιλαμβάνεται, επιπλέον, η αναγνώριση τρωτών σημείων και η αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων, ενώ γίνεται αναγνώριση των ελλείψεων στην προστασία έναντι των κυβερνοαπειλών και εκτίμηση των επιπτώσεων από τυχόν διακύβευση της ασφάλειας.

Επιπροσθέτως, δίνεται στους κατόχους του η δυνατότητα να εντοπίσουν πιθανές ελλείψεις έναντι του GDPR και να παρακολουθήσουν την κατάσταση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται.

Module 2 – Βελτιωτικές ενέργειες μείωσης των κινδύνων ή/και Βελτιωτικές ενέργειες συμμόρφωσης με τον GDPR

Το Module 2 σκοπό έχει να παρέχει προτάσεις βέλτιστων ενεργειών αντιμετώπισης και μετρίασης του κινδύνου, καθώς και συμμόρφωσης με τον GDPR. Με αυτή την υπηρεσία υλοποιούνται τεχνικοί μηχανισμοί ασφαλείας, διερευνώνται τα περιστατικά παραβίασης και συλλέγονται τα σχετικά τεκμήρια.

Παράλληλα, περιλαμβάνεται η συγγραφή πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών ασφαλείας και προσφέρεται εκπαίδευση στο προσωπικό της επιχείρησης σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Module 3 – Ασφάλιση του κυβερνοκινδύνου και διαχείριση του περιστατικού

Στο Module 3 περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της ασφάλισης και της διαχείρισης του περιστατικού:

-Χρηματοδότηση της Ζημιάς

Παρέχονται στους ασφαλισμένους καλύψεις που απαντούν στους κινδύνους, όπως νομικά έξοδα και έξοδα έρευνας περιστατικού, αποζημίωση για εκβιασμό ή απαιτήσεις τρίτων, απώλεια προστασίας κερδών, κόστος ανάκτησης και αποκατάστασης ασφαλείας. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα υποστηρίζει τους κατόχους του στην ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου στη φήμη της επιχείρησης, από αρνητική δημοσιότητα και έκθεση στα Social Media.

-Διαχείριση του περιστατικού

Ομάδα διαχείρισης περιστατικού από εξειδικευμένους συμβούλους παρέχει 24/7 εξυπηρέτηση στις ασφαλισμένες επιχειρήσεις για τη διερεύνηση της αιτίας και την αντιμετώπιση του περιστατικού. Πραγματοποιείται έλεγχος των δεδομένων που έχουν επηρεαστεί από την παραβίαση από ειδικούς εγκληματολόγους και παρέχεται βοήθεια από νομικούς συμβούλους στη γνωστοποίηση περιστατικού τόσο στην αρμόδια αρχή, όσο και σε όσους τα δεδομένα έχουν παραβιαστεί. Τέλος, σύμβουλοι επικοινωνίας υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις στη διαχείριση κρίσης και την αντιμετώπιση τυχόν δυσφήμισης.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα ασφάλισης της Designia Insurance Brokers εδώ: https://cyber-insurance.designiabrokers.gr/

Δίπλα στις επιχειρήσεις

Η Designia Insurance Brokers, με την 360° λύση που προσφέρει για την αντιμετώπιση των κυβερνοκινδύνων, βοηθά τις επιχειρήσεις να μένουν προστατευμένες στο ψηφιακό περιβάλλον και τις υποστηρίζει να εστιάζουν στο πλάνο ανάπτυξής τους.

Υλοποιεί την υπόσχεσή της να βρίσκεται με αξιοπιστία δίπλα στους πελάτες της, αφουγκράζεται τις ανάγκες που δημιουργούνται στο νέο σημερινό περιβάλλον και τους προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν τη διαχείριση κινδύνου και την ασφάλιση.

Με την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει, προχωρά σε σημαντικές συνεργασίες, με στόχο να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τους πελάτες της και να παραμένει στην πρώτη γραμμή του κλάδου μεσιτείας ασφαλίσεων. 

 

Άννυ Τρύφων

Αντιπρόεδρος & CEO Designia Insurance Brokers

 

Πηγές:

*50+ στατιστικά στοιχεία, στοιχεία και τάσεις κυβερνοασφάλειας για το 2023, Mathias Ahlgren & Ομάδα WSR, 2023

**Έκθεση του Check Point Research, 2022

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News