BUSINESS & FINANCE

Χαμηλή η συμμετοχή των ευάλωτων δανειοληπτών στο πρόγραμμα επιδότησης

Χαμηλή η συμμετοχή των ευάλωτων δανειοληπτών στο πρόγραμμα επιδότησης

Χαμηλή είναι προς το παρόν η συμμετοχή ευάλωτων δανειοληπτών στο πρόγραμμα επιδότησης της δόσης του δανείου τους που έχει συναφθεί με υποθήκη την πρώτη τους κατοικία. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους με βάση τα οποία μέχρι σήμερα μόλις 840 οφειλέτες έχουν οριστικοποιήσει την αίτησή τους και έχουν κριθεί επιλέξιμοι έναντι έως και 30.000, που ήταν η αρχική εκτίμηση ότι οι είναι οι δικαιούχοι ευάλωτοι οφειλέτες.

Με βάση τα στοιχεία μέχρι σήμερα:

  • 550 αιτήσεις απορρίφθηκαν, καθώς οι αιτούντες κρίθηκαν μη επιλέξιμοι 
  • 8.345 ακυρώθηκαν από τους ίδιους τους αιτούντες, καθώς έκριναν ότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζει ο νόμος και 
  • 8.180 αιτήσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα, καθώς οι οφειλέτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την υποβολή της αίτησής τους και άρα δεν είναι ακόμη σαφές εάν είναι επιλέξιμοι για την ένταξή τους στο πρόγραμμα επιδότησης ή όχι.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων άνοιξε την 1η Φεβρουαρίου και πρώτο βήμα για την ενεργοποίηση της επιδότησης είναι η έκδοση σχετικής βεβαίωσης ευάλωτου δανειολήπτη μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις η χαμηλή συμμετοχή αποδίδεται στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των αιτούντων δεν συγκεντρώνει τα κριτήρια που προβλέπονται προκειμένου να χαρακτηριστεί κάποιος ευάλωτος, κάτι που προκύπτει και από τον υψηλό αριθμό ακυρώσεων των αιτήσεων μέχρι στιγμής που φθάνουν τις 8.345 περιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένα νοικοκυριό ευάλωτο είναι τα εξής:

  • Εισοδηματικά: Το συνολικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του 
    νοικοκυριού.
  • Περιουσιακά: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως τις 180.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κλπ. να μην 
    υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Σε ό,τι αφορά τις 8.180 αιτήσεις που εκκρεμούν για οριστική υποβολή (η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων περί τις 6.955 είναι οφειλέτες με προστατευόμενα μέλη) και ο χρόνος μετρά αντίστροφα, καθώς, εφόσον οι αιτήσεις αυτές δεν οριστικοποιηθούν εντός των προσεχών 10 ημερών, οι αιτούντες θα πρέπει να ξεκινήσουν την διαδικασία εξαρχής. Ο συνολικός χρόνος για την υποβολή της αίτησης και την άντληση των στοιχείων από τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ και τις τράπεζες δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον ένα μήνα και εκτός από τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, σε άρση του τραπεζικού τους απορρήτου θα πρέπει συναινέσουν και τα εξαρτώμενα μέλη.

Υπενθυμίζεται πως το σχέδιο προβλέπει την επιδότηση κατά 50% της αύξησης του επιτοκίου, με ημερομηνία έναρξης για τον υπολογισμό της αύξησης την 30ή Ιουνίου 2022 και για διάστημα 12 μηνών. Έτσι εάν η δόση ενός ενυπόθηκου δανείου ήταν τον περασμένο Ιούνιο 400 ευρώ και έχει αυξηθεί μέχρι σήμερα στα 500 ευρώ, η επιδότηση θα είναι 50 ευρώ. Εφόσον με βάση την πορεία του euribor η αύξηση τους προσεχείς μήνες φτάσει τα 560 ευρώ, η συνολική επιδότηση θα είναι 80 ευρώ. Στην κατηγορία των συνεπών δανειοληπτών ανήκουν όσοι δεν έχουν καθυστερήσει την δόση του δανείου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών. Το ποσό της επιδότησης για τους δικαιούχους εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει να πιστώνεται στους λογαριασμούς τους τον Απρίλιο. Το σύνολο της δαπάνης για την υποστήριξη των ευάλωτων δανειοληπτών θα καλυφθεί από τις εισφορές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας.

Διαβάστε επίσης:

Ηλεκτρονικό μάτι της ΤτΕ στις ρυθμίσεις δανείων

Αγορά κατοικίας: Οι πρωτοβουλίες της Πορτογαλίας και η περίπτωση της Ελλάδας

Προχωρούν οι αιτήσεις των ευάλωτων νοικοκυριών για την επιδότηση δανείων

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News