Business & Finance Παρασκευή 24/03/2023, 06:00 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πώς η Ασφάλιση Εμπορικών Πιστώσεων εξασφαλίζει τις ταμειακές ροές και την ασφαλή ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Πώς η Ασφάλιση Εμπορικών Πιστώσεων εξασφαλίζει τις ταμειακές ροές και την ασφαλή ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Τα γεγονότα του τύπου «μαύρος κύκνος», σύμφωνα με τη σχετική θεωρία, έχουν τρία σαφώς καθορισμένα χαρακτηριστικά. Είναι ασυνήθιστα και εξαιρετικά απίθανο να συμβούν, έχουν αντίκτυπο που βιώνεται ευρέως και σε βάθος, ενώ, εκ των υστέρων, ο λόγος που εμφανίστηκαν μπορεί να εξηγηθεί εύκολα και θα μπορούσε να ήταν ακόμη και προβλέψιμα. Αυτό που δεν προβλέπει η θεωρία, είναι η ξαφνική εμφάνιση πολλών, άσχετων μεταξύ τους «μαύρων κύκνων». 

Με την παγκόσμια πανδημία και τον πόλεμο στην Ευρώπη, ο κόσμος συνταράχθηκε από διαδοχικά, ιδιαίτερα ασυνήθιστα γεγονότα, που μάλλον παραπέμπουν στη σχετική θεωρία. Σαν αποτέλεσμα αλυσιδωτών αντιδράσεων, έχει προκύψει ένας συνδυασμός βραδύτερης ανάπτυξης, υψηλότερου πληθωρισμού και υψηλότερων επιτοκίων, που με τη σειρά του έχει αυξήσει τους εταιρικούς κινδύνους σε όλο τον κόσμο. Σε ένα τέτοιο, συνεχόμενα ασταθές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, οι εταιρείες καλούνται να λειτουργήσουν και να αναπτύξουν τις πωλήσεις και την κερδοφορία τους.

Στην προσπάθεια αυτή, η χρήση της εμπορικής πίστωσης αφ’ενός και η αποτελεσματική διαχείριση των ταμειακών ροών αφετέρου, είναι 2 πολύ κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία κάθε επιχείρησης.

Η εμπορική πίστωση είναι ένα ισχυρό εμπορικό εργαλείο για την κατάκτηση νέων αγορών και την οικοδόμηση και περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας με νέους και παλαιούς πελάτες. Όμως ταυτόχρονα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το κεφάλαιο κίνησης και τις ταμειακές ροές της επιχείρησης που τη χορηγεί, αν μετατραπεί σε επισφάλεια, η οποία ισοδυναμεί με μια προσωρινή ή μόνιμη απώλεια μετρητών και ρευστότητας.

Η αποτελεσματική διαχείριση των ταμειακών ροών είναι απαραίτητη σε όλες τις επιχειρήσεις. Πληρώνει πρώτες ύλες, μισθούς και λογαριασμούς και επιτρέπει την επένδυση στην ανάπτυξη και την αύξηση πωλήσεων και κερδών. Ωστόσο, καμία επιχείρηση δεν είναι ασφαλής από απροσδόκητα προβλήματα ταμειακών ροών, είτε αυτά οφείλονται σε καθυστερήσεις πληρωμών, σε αφερεγγυότητα πελατών ή σε επένδυση που δεν αποφέρει τα αναμενόμενα έσοδα.

Όταν ένας σημαντικός πελάτης – ή πολλοί πελάτες – αθετήσει μια οικονομική υποχρέωση, μπορεί να υπάρξουν πολύ σοβαρές συνέπειες για τις ταμειακές ροές, τα κέρδη και το κεφάλαιο μιας εταιρείας. Σε ένα χειρότερο σενάριο, αυτό θα μπορούσε κυριολεκτικά να τη θέσει εκτός λειτουργίας. Οι κίνδυνοι αυτού του είδους απαιτούν ενδελεχή ανάλυση και συνεχή παρακολούθηση και πρόβλεψη σε επίπεδο αγοραστή, κλάδου, χώρας και μακροοικονομικού πλαισίου.

Μέσα στο σημερινό μεταβαλλόμενο εγχώριο και παγκόσμιο οικονομικό κλίμα, η αναγνώριση και η διαχείριση μελλοντικών κινδύνων έχει γίνει προτεραιότητα για τους επιχειρηματίες. Οι ζημιές που οφείλονται σε μη πληρωμή εμπορικής οφειλής ή σε πτώχευση αγοραστή συμβαίνουν τακτικά. Οι αφερεγγυότητες διαφέρουν ανάλογα με τον κλάδο και τη χώρα από έτος σε έτος, αλλά καμία μεμονωμένη εταιρεία δεν είναι επαρκώς προστατευμένη από τον εμπορικό πιστωτικό κίνδυνο. 

Πώς η Ασφάλιση Εμπορικών Πιστώσεων εξασφαλίζει τις ταμειακές ροές και την ασφαλή ανάπτυξη των επιχειρήσεων-1

Η Ασφάλιση Εμπορικών Πιστώσεων είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο, που παρέχει πρόληψη των επισφαλειών, μέσω συνεχούς πληροφόρησης και παρακολούθησης των πελατών των ασφαλισμένων επιχειρήσεων, αποζημίωση σε περίπτωση μη πληρωμής των απαιτήσεων, καθώς και διεκδίκηση και είσπραξη των απαιτήσεων, είτε δικαστικά ή εξώδικα, σε όλο τον κόσμο, χωρίς επιπλέον κόστος για τις ασφαλισμένες απαιτήσεις. Αυτή η λύση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναπτύσσονται με ασφάλεια.

Η Ασφάλιση Πιστώσεων μπορεί επίσης να προσαρμοστεί στις συγκεκριμένες ανάγκες μιας εταιρείας, ανάλογα με τον κλάδο, τον τύπο αγαθών ή υπηρεσιών, ή την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. Για παράδειγμα, ο πολιτικός κίνδυνος προστατεύει τις εξαγωγικές εταιρείες, ενώ η κάλυψη των προκαταβολών προστατεύει από τον κίνδυνο έναντι των προμηθευτών. 

Συμπερασματικά, η Aσφάλιση Εμπορικών Πιστώσεων είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και να διαχειριστούν τους κινδύνους που συνδέονται με την πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Μπορεί να βοηθήσει στο μετριασμό του κινδύνου οικονομικής απώλειας και στη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της επιχείρησης.

Κατανοώντας τα οφέλη της Ασφάλισης Πιστώσεων και συνεργαζόμενες με τον κατάλληλο  πάροχο ασφάλισης, οι εταιρείες μπορούν να αισθάνονται πιο σίγουρες για την επέκταση της πίστωσης σε εγχώριους και ξένους αγοραστές. Είναι σημαντικό να αξιολογηθούν προσεκτικά οι ανάγκες της κάθε επιχείρησης και να επιλεγούν οι επιλογές κάλυψης που ταιριάζουν καλύτερα στις μοναδικές απαιτήσεις της.

Ως ο παγκόσμιος ηγέτης στην Ασφάλιση Εμπορικών Πιστώσεων και αναγνωρισμένος ειδικός στους τομείς των Εγγυήσεων, της Είσπραξης Απαιτήσεων και του Πολιτικού Κινδύνου, η Allianz Trade παρέχει σε εταιρείες όλων των μεγεθών ισχυρά εργαλεία και μοναδική επιχειρηματική ευφυΐα. Το ιδιόκτητο δίκτυο πληροφοριών της αναλύει καθημερινές αλλαγές στην εταιρική φερεγγυότητα, για συναλλαγές που αντιπροσωπεύουν το 92% του παγκόσμιου ΑΕΠ. 

Παρέχει στις ασφαλισμένες εταιρείες τη γνώση και την υποστήριξη ώστε να συναλλάσσονται με ασφάλεια. Αποζημιώνει τις ασφαλισμένες εταιρείες γρήγορα, με εύκολες και διαφανείς διαδικασίες σε περίπτωση μη είσπραξης των εμπορικών τους απαιτήσεων, αλλά, ακόμη πιο σημαντικό, τις βοηθάει να προλάβουν εξαρχής τις επισφάλειες. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν συμβεί το απροσδόκητο, η πιστοληπτική αξιολόγηση AA της Allianz Trade εγγυάται τους πόρους, με την υποστήριξη της Allianz, για να παρέχει αποζημίωση για την εξασφάλιση των επιχειρήσεων. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News