BUSINESS & FINANCE

«Λίφτινγκ» στον εξωδικαστικό – Περισσότεροι οφειλέτες και φθηνότερες ρυθμίσεις χρεών

«Λίφτινγκ» στον εξωδικαστικό – Περισσότεροι οφειλέτες και φθηνότερες ρυθμίσεις χρεών

Περισσότερη ευελιξία στις ρυθμίσεις των οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού παρέχουν οι βελτιώσεις που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών με ειδική διάταξη που κατέθεσε στη Βουλή και οι οποίες στόχο έχουν την αύξηση των αιτήσεων αλλά και των ρυθμίσεων.

Το ύψος των οφειλών που έχουν ρυθμιστεί μέχρι σήμερα φθάνει το 1,1 δισ. ευρώ και στόχος του υπουργείου είναι το ύψος των νέων ρυθμίσεων τους προσεχείς πέντε μήνες να ανέλθει σε 1,6-2 δισ. ευρώ.

Οι αλλαγές που προωθούνται στοχεύουν στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού μέσω της δυνατότητας:

1. Ενταξης οφειλετών που έχουν μία μόνον οφειλή σε έναν πιστωτή. Μέχρι σήμερα δεν επιτρέπεται σε κάποιον οφειλέτη να υποβάλει αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό εφόσον το 90% των συνολικών χρεών του αφορά έναν μόνο χρηματοδοτικό φορέα. Αυτό καταργείται.

2. Ενταξης και νομικών προσώπων που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό αλλά έχουν οικονομική δραστηριότητα, όπως ιδρύματα, φιλανθρωπικές οργανώσεις κ.ά.

3. Υπαγωγής των οφειλών υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση, όπως οι οφειλές προς δήμους που βεβαιώνονται και εισπράττονται μέσω ΑΑΔΕ.

4. Διατήρηση ενήμερης ή ήδη ρυθμισμένης και ενήμερης οφειλής στην πρόταση ρύθμισης υπό προϋποθέσεις. Μέχρι σήμερα, για να ενταχθεί κάποιος στον εξωδικαστικό μηχανισμό έπρεπε να ρυθμίσει το σύνολο των οφειλών του. Ετσι, εάν είχε ήδη ένα ρυθμισμένο δάνειο, π.χ., στεγαστικό σε μια τράπεζα και άλλα δύο καταναλωτικά σε άλλες τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης, δεν μπορούσε να τα ρυθμίσει, καθώς η τράπεζα δεν συναινούσε στην επαναρρύθμιση του στεγαστικού όταν αυτό εξυπηρετείτο κανονικά. Πλέον θα μπορεί να ρυθμίσει τις υπόλοιπες οφειλές του μέσω του εξωδικαστικού υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αύξηση της δόσης που πρέπει να πληρώνει δεν θα υπερβαίνει το 15% αυτής που πλήρωνε έως σήμερα.

Επίσης προβλέπεται:

• Κατάργηση της ποινής προεξόφλησης των οφειλών προς το Δημόσιο και μείωση του επιτοκίου ρύθμισης αυτών των οφειλών από euribor +5% που ισχύει σήμερα σε euribor +3%. Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Οκτώβριο ισχύουν μειωμένα spreads και για τα δάνεια που ρυθμίζονται από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης. Συγκεκριμένα, για τα δάνεια με υποθήκη οι ρυθμίσεις γίνονται με euribor +2,50% και για τα δάνεια χωρίς υποθήκη με euribor +3%.

• Μεταβατική διάταξη ώστε να μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση στον εξωδικαστικό χωρίς να χρειάζεται να παρέλθει το χρονικό όριο των 12 μηνών για ρύθμιση οφειλών υπέρ τρίτων (που πλέον μπορούν να υπαχθούν στον εξωδικαστικό). Με τη νέα αίτηση μπορεί να ζητείται να ρυθμισθούν επίσης οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία που βεβαιώθηκαν μέχρι την υποβολή της ή που τροποποιήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο.

• Μεταβατική διάταξη ώστε να μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση στον εξωδικαστικό χωρίς να χρειάζεται να παρέλθει το χρονικό όριο των 12 μηνών για υπαγωγή στη διαδικασία των οφειλετών που δεν είχαν παραιτηθεί έγκαιρα από τον προηγούμενο εξωδικαστικό του ν. 4469/2017 ή είχαν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 4469/2017 και για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει επιτευχθεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

• Η υποχρεωτική αιτιολόγηση της μη συναίνεσης στην πρόταση ρύθμισης που παράγει ο αλγόριθμος, τόσο από την πλευρά των χρηματοδοτικών φορέων όσο και από την πλευρά των οφειλετών, και η δημόσια ανάρτηση της αιτιολόγησης στην πλατφόρμα. Οι λόγοι μη συναίνεσης θα γνωστοποιούνται από τις ενώσεις των χρηματοδοτικών φορέων (ΕΕΤ και ΕΕΔΑΔΠ). Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του εξωδικαστικού μηχανισμού από 1,8 δισ. ευρώ που έχουν αξιολογηθεί από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς έχει εγκριθεί το 66%, δηλαδή 1,2 δισ. ευρώ, και από τις βασικότερες αιτίες απόρριψης είναι η μη συνυποβολή αίτησης από τον συνοφειλέτη/συνεγγυτή, καθώς και το γεγονός ότι ο οφειλέτης έχει ήδη ρυθμίσει μία από τις οφειλές του. Η δημοσιοποίηση της αιτίας απόρριψης της ρύθμισης θα βοηθήσει την αποτελεσματικότητα του θεσμού, αυξάνοντας τα ποσοστά εγκρισιμότητας. Αντίστοιχη υποχρέωση δημοσιοποίησης του λόγου για τον οποίο απορρίπτουν τη ρύθμιση καθιερώνεται πλέον και για τους οφειλέτες που εμφανίζουν ακόμη υψηλότερα ποσοστά απόρριψης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας, από τα 2,7 δισ. ευρώ των οφειλών για τα οποία έχει προταθεί ρύθμιση, έχει γίνει αποδεκτό από τους οφειλέτες το 56%, δηλαδή 1,5 δισ. ευρώ.

• Η αύξηση του ορίου της αξίας των κινητών περιουσιακών στοιχείων για τα οποία αρκεί η υπεύθυνη δήλωση περί της αξίας τους, από 10.000 σε 50.000 ευρώ.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι έννομες συνέπειες, δηλαδή η αναστολή των αναγκαστικών μέτρων, ισχύουν με την οριστική υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ενώ διατηρείται η διάταξη που απαγορεύει την ένταξη στη διαδικασία τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία του πλειστηριασμού.

Διαβάστε επίσης: 

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών: Τι αλλαγές φέρνει τροπολογία του ΥΠΟΙΚ

Ηλεκτρονικό μάτι της ΤτΕ στις ρυθμίσεις δανείων

ΥΠΟΙΚ: Ρυθμίσεις «ανάχωμα» – Ποιοι εντάσσονται και με ποιες προϋποθέσεις

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News