BUSINESS & FINANCE

Σήμερα η μετατροπή του Cocos της Τράπεζας Πειραιώς

Στο 61,3% το ποσοστό του ΤΧΣ στην τράπεζα

Φωτ. Intime

Υπό τον έλεγχο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας περνά από σήμερα και για μεταβατική περίοδο η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της μετατροπής του Cocos των 2 δισ. ευρώ που είχε εκδοθεί το 2015, σε μετοχές.

Μέσω της μετατροπής το ΤΧΣ καθίσταται ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας, αυξάνοντας το ποσοστό του από 26,4% σήμερα σε 61,3%. Η μετατροπή θα γίνει στην τιμή των 6 ευρώ με την έκδοση 394.400.000 νέων μετοχών, και όπως έχει ανακοινώσει η Τράπεζα δεν θα γίνει προσαρμογή της τιμής της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς και δεν θα μεταβληθούν τα όρια της ημερήσιας διακύμανσης της μετοχής.

Η προσωρινή «κρατικοποίηση» της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που προβλέπει την εξυγίανσή της και παράλληλα την επαναϊδωτικοποίησή της εντός του 2021. Η αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου μέσω του Ταμείου, δεν θα συνοδευτεί με αύξηση των μελών που διαθέτει το ΤΧΣ στο διοικητικό συμβούλιο της Πειραιώς, πέραν του ενός μέλους που ούτως ή άλλως έχει τοποθετήσει σήμερα. Ο λόγος είναι ότι, κατά την ενδιάμεση κρίσιμη περίοδο έως και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν θα πρέπει να δοθεί αρνητικό μήνυμα στις αγορές ότι η τράπεζα κρατικοποιείται.

Στο πλαίσιο της μετατροπής θα αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας στους δείκτες που συμμετέχει με ταυτόχρονη αλλαγή του ποσοστού ευρείας διασποράς (Free Float) από 65% σε 39% (σύμφωνα με τα κριτήρια υπολογισμού των ποσοστών ευρείας διασποράς των βασικών κανόνων). Επιπλέον δεν θα πραγματοποιηθεί καμία μεταβολή στην διαπραγμάτευσή όσον αφορά στα παράγωγα προϊόντα και στον δανεισμό τίτλων επί της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της ημερομηνίας πριν την εισαγωγή των νέων μετοχών στο ΧΑ. Σημειώνεται ότι οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς συμμετέχουν στη σύνθεση των ακόλουθων δεικτών:

-Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ -Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη -FTSE/XA Large Cap -FTSE/XA Market -FTSE/XA Τραπεζών

Όπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς η εξέλιξη του κεφαλαίου της Τράπεζας θα ενισχυθεί σημαντικά δεδομένου ότι:

  1. θα συμπεριληφθεί η ονομαστική αξία του CoCo στα ενσώματα λογιστικά κεφάλαια και
  2. από την εξοικονόμηση των τόκων του CoCo θα δημιουργούνται κάθε χρόνο επιπρόσθετα κεφάλαια CET1 της τάξης των 40 μονάδων βάσης ετησίως, δηλαδή 495 εκατ. ευρώ για τα τρία έτη έως το 2022, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή διάρθρωση της Τράπεζας. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τα CoCos, η μετατροπή του CoCo δεν συνιστά αθέτηση υποχρέωσης πληρωμής και κατά συνέπεια δεν θα ενεργοποιήσει όρους αθέτησης πληρωμής σε σχέση με άλλες συμβάσεις.

Η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς έχει ανακοινώσει πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, το οποίο θα της επιτρέψει να προχωρήσει σε μια πιο επιθετική μείωση του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων. Το πρόγραμμα στοχεύει στην υλοποίηση μιας πρόσθετης τιτλοποίησης ύψους 5-6 δισ. ευρώ. Η νέα τιτλοποίηση που δρομολογείται για το 2021, θα προστεθεί στις δύο τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega, συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ που υλοποιεί η Τράπεζα και οι οποίες θα ενταχθούν στον μηχανισμό των κρατικών εγγυήσεων, τον Ηρακλή. Το επιχειρησιακό πλάνο της Τράπεζας προβλέπει την αναγνώριση το 2021 κερδών από ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ύψους 400 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος είναι η ενίσχυση των κεφαλαίων με την έκδοση ομολόγων έως και 600 εκατ. ευρώ, εφόσον οι συνθήκες των αγορών το επιτρέψουν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης:

  • πώληση του δικτύου των POS σε ανεξάρτητη εταιρεία, ενέργεια η οποία θα της επιφέρει όφελος 300 εκατ. ευρώ
  • τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ, ενέργεια μέσω της οποίας θα αποκομίσει όφελος 300 εκατ. ευρώ
  • ανάθεση σε fund της διαχείρισης συμμετοχών έως 400 εκατ. ευρώ που έχει ο όμιλος σε εταιρείες που ενοποιεί στον ισολογισμό της, αποκομίοντας όφελος 100 εκατ. ευρώ
  • μη πληρωμή του κουπονιού των Cocos για τα έτη 2020-21, ενέργεια από την οποία θα εξοικονομήσει 300 εκατ. ευρώ.

Η ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της τράπεζας, αναμένεται να διευκολύνει τη στρατηγική για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά την προσεχή περίοδο.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News