ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

psifiakotita-o-megalos-apon-stis-eperchomenes-ekloges-66310
ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

Παρακολουθώντας τις προεκλογικές συζητήσεις, παρατηρείται η απουσία οιασδήποτε αναφοράς στις πολλαπλές διαστάσεις της συντελουμένης ψηφιακής επανάστασης και με το με ποιους τρόπους θα μπορούσε να επωφεληθεί παραγωγικά η χώρα μας από αυτήν.


ΑΡΧΕΙΟ
13.04.2022 / 00:01

Ο ενθουσιασμός που περιβάλλει την τεχνολογία αυτή θυμίζει τις πρώτες μέρες του Διαδικτύου, όταν επικρατούσε η αισιόδοξη άποψη ότι είχε εφευρεθεί μια επαναστατική τεχνολογία που θα δημιουργούσε θα μείωνε την εξάρτηση μας από παραδοσιακές δομές εξουσίας και θα ενίσχυε την διαφάνεια των συναλλαγών.


05.03.2022 / 00:01

Τα γεγονότα του 2020 και η πανδημική κρίση που ενέσκηψε ανέδειξαν όχι μόνο τον κομβικό ρόλο της επιστημονικής έρευνας αλλά και την άρρηκτη σχέση μεταξύ επιστημονικών ανακαλύψεων και δεδομένων και των σχετικών πολιτικών αποφάσεων.