ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

blockchain-mia-parexigimeni-technologia-me-polyepipedo-dynamiko-66310
ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

Ο ενθουσιασμός που περιβάλλει την τεχνολογία αυτή θυμίζει τις πρώτες μέρες του Διαδικτύου, όταν επικρατούσε η αισιόδοξη άποψη ότι είχε εφευρεθεί μια επαναστατική τεχνολογία που θα δημιουργούσε θα μείωνε την εξάρτηση μας από παραδοσιακές δομές εξουσίας και θα ενίσχυε την διαφάνεια των συναλλαγών.


ΑΡΧΕΙΟ
05.03.2022 / 00:01

Τα γεγονότα του 2020 και η πανδημική κρίση που ενέσκηψε ανέδειξαν όχι μόνο τον κομβικό ρόλο της επιστημονικής έρευνας αλλά και την άρρηκτη σχέση μεταξύ επιστημονικών ανακαλύψεων και δεδομένων και των σχετικών πολιτικών αποφάσεων.