Δελτια Τυπου Παρασκευή 5/11/2021, 10:39
ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ο Όμιλος Pianoforte – μαζί με τις μάρκες Yamamay και Carpisa – παρουσιάζει τη 2η Έκθεση Αειφορίας

Ο Όμιλος Pianoforte – μαζί με τις μάρκες Yamamay και Carpisa – παρουσιάζει τη 2η Έκθεση Αειφορίας

Ο Όμιλος Pianoforte με τις μάρκες Yamamay και Carpisa, εξέδωσε τη Δεύτερη Έκθεση Αειφορίας για το οικονομικό έτος 2020.

H έκθεση περιγράφει τα κύρια αποτελέσματα και τις πρωτοβουλίες που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει τη σαφή πορεία βιωσιμότητας που έχει ακολουθήσει ο Όμιλος. Αυτό το μονοπάτι που ενσωματώνει όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες εμπεριέχει την αναζήτηση καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για τα Προϊόντα του Ομίλου, τη διαχείριση των ανθρώπων του – το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Pianoforte – και τη σχέση του Ομίλου με τους προμηθευτές του και την κοινότητα, καθώς και την υπεύθυνη διαχείριση πόρων.

Ο Όμιλος Pianoforte – μαζί με τις μάρκες Yamamay και Carpisa – παρουσιάζει τη 2η Έκθεση Αειφορίας-1

Πιο συγκεκριμένα, τόσο η Yamamay όσο και η Carpisa έχουν αναλάβει πολυάριθμα έργα, τα οποία έχουν υποδιαιρεθεί σε τρεις βασικούς πυλώνες: Προϊόν, Άνθρωπος και Πλανήτης. Αυτά τα έργα παρακολουθήθηκαν προσεκτικά με τον καθορισμό συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης, δηλαδή τους KPI. Αυτοί οι δείκτες μαρτυρούν τη συνεχή συμβολή των εμπορικών σημάτων που αποσκοπούν σε μια όλο και πιο υπεύθυνη επιχειρηματική διαχείριση και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που καθορίζονται στο πλαίσιο της ατζέντας του ΟΗΕ για το 2030.

Ο Όμιλος Pianoforte – μαζί με τις μάρκες Yamamay και Carpisa – παρουσιάζει τη 2η Έκθεση Αειφορίας-2

Η Έκθεση περιγράφει επίσης την υποστήριξη στο κοινωνικό σύνολο που παρείχε η Pianoforte κατά τη διάρκεια της τρέχουσας πανδημίας, με ιδιαίτερη αναφορά στους υπαλλήλους και τους καταναλωτές της. Υπογραμμίζει την ανταπόκριση του Ομίλου μέσω ειδικών έργων, τα οποία εκτός από την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας, συνέβαλαν συγκεκριμένα στην ευημερία των εργαζομένων και επέτρεψαν στην Εταιρεία να προβλέψει τις ανάγκες των πελατών, αλλά και να συγχρονίζεται όλο και περισσότερο με τις ανάγκες και απαιτήσεις των καιρών.

Παρά τη μεγάλη αβεβαιότητα που επισκίασε το 2020, η Yamamay και η Carpisa συνέχισαν την πορεία τους προς επιχειρηματικές στρατηγικές ενσωματωμένες στη βιωσιμότητα διασφαλίζοντας ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Μερικά στοιχεία άξια αναφοράς είναι τα καινοτόμα έργα και συλλογές που έχουν δημιουργήσει οι μάρκες, προσανατολισμένες προς την κυκλική οικονομία με σεβασμό στις αρχές του οικολογικού σχεδιασμού.  

Ο Όμιλος Pianoforte – μαζί με τις μάρκες Yamamay και Carpisa – παρουσιάζει τη 2η Έκθεση Αειφορίας-3

«Ο χρόνος για προβληματισμό – που προκλήθηκε από τη διαταραχή που έφερε η πανδημία – άλλαξε  ριζικά την οπτική μας για την πορεία προς τη βιωσιμότητα, μειώνοντας τον παράγοντα του επείγοντος για άμεσα αποτελέσματα και μετατοπίζοντας τις δημιουργικές και καινοτόμες ενέργειές μας σε σταθερό μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο περιβαλλοντικό περιβάλλον και κοινωνικούς στόχους.

Χωρίς αυτό το συντριπτικό πάθος να οικοδομήσουμε μαζί ευθυγραμμίζοντας τους ατομικούς μας στόχους με τους εταιρικούς, δεν θα μπορούσαμε να συνδημιουργήσουμε και να φανταστούμε αυτό που πολλοί αποκαλούν τώρα «ο κόσμος που θα έρθει». Ένας κόσμος στον οποίο η ανθρωπότητα βρίσκεται στο επίκεντρο για άλλη μια φορά, και μαζί με τη βοήθεια της φύσης και της τεχνολογίας, καθίσταται δυνατή διαδικασία.

Άλλωστε, στο τέλος της ημέρας, είμαστε ειδικοί στη λιανική πώληση και αυτό, με την πάροδο των ετών, μας οδήγησε να ακούμε με προσοχή όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μας, ακόμη και πριν ολοκληρωθεί η βαθύτερη ανάλυση των υλικών μας με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο ανίχνευσης των σχετικών ζητημάτων προς τα οποία θα κατευθύνουμε τις ενέργειές μας, ώστε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις διαδικασίες μας με βιώσιμο τρόπο. 

Με αυτήν την Έκθεση, ανανεώσαμε τη δέσμευσή μας να βελτιώσουμε τις μετρήσεις που καταγράφηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η συνεχής πρόοδος, όχι μόνο εντός της Yamamay και της Carpisa, αλλά σε σχέση με τους παγκόσμιους στόχους της Ατζέντας του ΟΗΕ για το 2030».

Barbara Cimmino, CSR Director di Yamamay

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News